«Η εστίασή μας στις ψηφιακές δεξιότητες θα χτυπήσει τη γραφειοκρατία στις ρίζες της»

PDF | DOCX | Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη, στο newsletter του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιχειρηθεί αρκετές παρεμβάσεις στη Δ.Δ. Ποια είναι η εμπειρία που προκύπτει από αυτές;Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κατ’ αρχήν, η ελληνική δημόσια διοίκηση υπήρξε για χρόνια ένα «άγραφο χαρτί». Ένα σύστημα που υστερούσε διαχρονικά σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία ανάλογα με εκείνα της ευρωπαϊκής και διεθνούς πρακτικής, άφηνε μεγάλα περιθώρια για φιλόδοξες και μεγαλόστομες διακηρύξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος «μεταρρύθμιση» των τελευταίων ετών στο πεδίο του δημοσίου λόγου και, κυρίως, της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν σχεδόν ταυτόσημος με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, οι έντονες «προεκλογικές» διαφωνίες στα πλαίσια του παραδοσιακού δικομματισμού της μεταπολίτευσης, η απουσία μιας κοινής γραμμής μολονότι ξέραμε και ξέρουμε τι απαιτείται, η πολιτική ατολμία, η έλλειψη κλίματος συναίνεσης πάνω σε ορισμένα βασικά σημεία, αλλά και η εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, οδήγησαν σε μια σειρά από αλλεπάλληλες, κατακερματισμένες «χειρουργικές επεμβάσεις», χωρίς όμως να θεραπεύσουμε τα προβλήματα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως «μεταρρυθμιστική κόπωση». Δεν πρέπει να παραγνωρίσει κανείς ότι στη διάρκεια των προηγουμένων δεκαετιών υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. το ΑΣΕΠ ή η Διαύγεια. Ωστόσο, τίποτα δεν εντάθηκε ποτέ σε ένα ολιστικό, συνεκτικό και άρτια επεξεργασμένο στρατηγικό σχέδιο. Η Εθνική μας Στρατηγική για τα έτη 2017-2019 έρχεται ακριβώς να δώσει τις βάσεις που έλλειπαν όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, η κρίση επιβάλλει να κάνουμε τεράστιες τομές, που αλλού απαιτούσαν δεκαετίες, σε βάθος μηνών ή ελαχίστων ετών.Ειδικότερα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η χώρα δέχθηκε τεχνική βοήθεια (Task Force, SRSS, ΟΟΣΑ) για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Πώς αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα αυτών των προσπαθειών;Γρηγόρης Θεοδωράκης: Η άντληση τεχνικής βοήθειας συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. Πράγματι, σου επιτρέπει να προχωρήσεις με στέρεες βάσεις και δοκιμασμένες πρακτικές. Αν αναλύσουμε όμως τον όρο, πρόκειται αφενός για «βοήθεια», άρα έχει εξ ορισμού υποστηρικτικό ρόλο, και αφετέρου για βοήθεια «τεχνική». Αυτό σημαίνει ότι η βασική συνταγή μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των εν λόγω υποστηρικτικών δράσεων έγκειται στον κατάλληλο πολιτικό σχεδιασμό τον οποίο και εξυπηρετεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ορισμένα «οργανωτικά ζητήματα». Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι σε επίπεδο διοίκησης, η επίτευξη ενός ιδεατού μοντέλου συνεργασίας για την απορρόφηση των παραδοτέων της τεχνικής βοήθειας απαιτεί ανθρώπινους πόρους. Με δεδομένο την υποστελέχωση δομών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην περίοδο της κρίσης, η δημιουργία των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι ίδιοι υπάλληλοι καλούνται εντός ασφυκτικών προθεσμιών να φέρουν εις πέρας εξαιρετικά απαιτητικά projects. Χωρίς τη δική τους υπερπροσπάθεια και συνεργασία, καμία πρωτοβουλία δεν θα είχε τύχη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντατικοποιηθεί η συνεργασία μας με τη γαλλική Τεχνική Βοήθεια σε όλα τα επίπεδα: κινητικότητα, επιλογή προϊσταμένων, περιγράμματα θέσης, ψηφιακό οργανόγραμμα, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, καταπολέμηση διαφθοράς και πολλά άλλα. Η πολιτική βούληση είναι εξαιρετικά ισχυρή και αυτό φυσικά έχει ανάλογη επίπτωση στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων τεχνικής βοήθειας.Παρά τον διαρκή σχεδιασμό διοικητικών μεταρρυθμίσεων, παρουσιάζονται αναμφισβήτητα καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η χρόνια αναποτελεσματικότητα;Γρηγόρης Θεοδωράκης: Διαφορετικοί παράγοντες εξηγούν τις καθυστερήσεις στο στάδιο της διαμόρφωσης και διαφορετικοί στο στάδιο της υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Ο σχεδιασμός πολιτικής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από το 2010 και εφεξής υπήρξε υπερβολικά φιλόδοξος, απαιτώντας συγχρόνως μια απότομη δημοσιονομική προσαρμογή, στην οποία άλλωστε δόθηκε το προβάδισμα. Συνεπεία τούτου έχουμε τεράστιες υστερήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα μας επιτρέψει να αντλήσουμε νέο, υψηλών προσόντων δυναμικό. Οι νέοι επιστήμονες αποτελούν δύναμη εισροής νέας γνώσης και αλλαγής κουλτούρας. Το παράδειγμα των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι χαρακτηριστικό. Πρέπει να διευρύνουμε αυτές τις δυνατότητες στελέχωσης, πέρα από το μάνατζμεντ δημοσίων οργανώσεων, σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία. Επίσης, πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εμπιστευτούμε τα έμπειρα στελέχη της διοίκησης. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των παραμέτρων που αναφέρετε θα προέλθει από μια στρατηγική διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Συγχρόνως, όμως, η χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, σε συνδυασμό με νέες υποδομές και τεχνολογικές εφαρμογές, έχουν μέγιστη σημασία μέχρι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα ανάλογα δημοσιονομικά περιθώρια.Το προσωπικό του δημόσιου τομέα εμφανίζεται δύσπιστο απέναντι στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και, ειδικότερα, στις διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεών του. Ποιό πρέπει να είναι το βασικό περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη βελτίωση των πολιτικών προσωπικού και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης; Ποιές είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία τους;Γρηγόρης Θεοδωράκης: Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, αν δεν έχει με το μέρος της το ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν λέμε ανθρώπινο δυναμικό δεν εννοούμε συγκεκριμένες συντεχνίες, αλλά την καρδιά της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας, η οποία σε περίοδο κρίσης έχει «υπερβεί εαυτόν», διαθέτει άριστη τεχνογνωσία και ανταποκρίνεται σε εξαιρετικά δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Μια δυναμική πολιτική με άξονα την καρδιά των υπαλλήλων, και όχι την πολιτική πελατεία, αποτελεί την ισχυρότερη συνθήκη εμπιστοσύνης και επιτυχίας. Κι όταν λέμε δυναμική πολιτική και όχι «μικροπολιτική» εννοούμε αποκομματικοποίηση, αξιοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν εννοούμε απολύσεις, δεν εννοούμε διαθεσιμότητες, δεν εννοούμε σμίκρυνση του δημοσίου τομέα. Οι νόμοι 4369/16 και 4440/16 εστιάζουν ακριβώς στην καρδιά της δημοσιοϋπαλληλίας. Αποκομματικοποίηση, νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με πρώτη διαδικασία επιλογής να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σύστημα αξιολόγησης υπέρ της ανάπτυξης και επιμόρφωσης του υπαλλήλου και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, διαφανείς διαδικασίες κινητικότητας. Όλα συμβαίνουν ολιστικά, συνεκτικά και παράλληλα, γι’ αυτό πιστεύω θα κερδίσουμε το στοίχημα. Οι υπάλληλοι θέλουν αξιολόγηση, θέλουν αξιοκρατία και διαφάνεια. Η όποια καχυποψία και επιφυλακτικότητα υπάρχει, απόρροια ενδεχομένως παλαιότερων συστημάτων αξιολόγησης, είμαι βέβαιος ότι θα αρθούν μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση, αλλά και την ίδια την εφαρμογή του συστήματος.Ποιές είναι οι επιλογές που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες υστερήσεις και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στη βελτίωση της θέσης και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και, κατά συνέπεια, και των παρεχόμενων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών;Γρηγόρης Θεοδωράκης: Αναφέρθηκα προηγουμένως τόσο στο αξιακό πλαίσιο που διέπει τις πολιτικές μας όσο και σε ορισμένες δράσεις της πολιτικής μας για το ανθρώπινο δυναμικό. Εν προκειμένω, λοιπόν, μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να εστιάσω σε ορισμένα ζητήματα που θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμα. Διοίκηση σημαίνει οργάνωση και η χώρα μας επί δεκαετίες δεν υπήρξε οργανωμένη. Επίσης, όπως συνήθιζε να ισχυρίζεται ο Max Weber, διοίκηση σημαίνει γνώση. Γνώση δεν συνιστά μόνο η εκπαίδευση ή το επιστημονικό υπόβαθρο. Γνώση σημαίνει δεδομένα. Και εδώ η χώρα μας δεν διέθετε τα αναγκαία διοικητικά εργαλεία για να γνωρίζει αφενός που βρίσκεται και αφετέρου που πρέπει να πάει. Αυτή την αδυναμία επαλήθευσε με οδυνηρό τρόπο η ελληνική κρίση. Το ελληνικό διοικητικό σύστημα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους μια γνωσιακή βάση: το μητρώο διαδικασιών που σχεδιάζουμε σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Κάθε φορέας, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν κατάματα τη γραφειοκρατία των διαδικασιών με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων μοντελοποίησης. Η ανάγνωση και κατανόηση της πραγματικότητας αποτελεί το βασικότερο βήμα για να την αλλάξουμε. Και εδώ αναδεικνύεται καίριος ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να αναπτύξουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες του δυναμικού μας που θα του επιτρέψουν να «διαβάζει» της λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων: να συλλέγει, να μετρά και να αναλύει δεδομένα, και κατόπιν να προτείνει τρόπους ανασχεδιασμού, μείωσης γραφειοκρατικού βάρους και ταχύτερης εξυπηρέτησης. Η εστίασή μας στις ψηφιακές δεξιότητες, σε συνδυασμό με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, αποτελούν ένα τεράστιο και άνευ προηγουμένου μεταρρυθμιστικό εγχείρημα που θα χτυπήσει τη γραφειοκρατία στις ρίζες της. Η βούλησή μας είναι δεδομένη και, σε συνεργασία με τους δημοσίους υπαλλήλους, θα το κάνουμε πράξη.***Διαβάστε τη συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο:Ανθρώπινο Δυναμικό, ο κρίσιμος παράγων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας ΔιοίκησηςLet's block ads! (Why?)

Π. Καμμένος σε Κυρ. Μητσοτάκη: Θα σας περιμένω στη Βουλή την Πέμπτη να σας εξευτελίσω

«Θα σας περιμένω στη Βουλή την Πέμπτη κ. Μητσοτάκη να σας εξευτελίσω μια ακόμη φορά», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος απαντώντας σε αναφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε πως δεν θα είναι εύκολη για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ η συζήτηση στη Βουλή.«Το δικό μου σπίτι είναι καθαρό, το δικό σας είναι έδρα offshore», πρόσθεσε ο κ. Καμμένος σε ανάρτησή του στο Twitter.Let's block ads! (Why?)

Ευκλ. Τσακαλώτος: Κρυφή ατζέντα Κυρ. Μητσοτάκη για περιστολή δαπανών σε Υγεία και Παιδεία

Για κρυφή ατζέντα περιστολής δαπανών σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και τον κάλεσε να απαντήσει με σαφήνεια πως θα καλυφθεί η εξαγγελία για μείωση των φόρων.Απαντώντας στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα ο κ. Τσακαλώτος τον κατηγόρησε ότι «αν και τον προκαλεί όλους τους τελευταίους μήνες», εκείνος δεν απαντά πως θα καλύψει την μείωση των φόρων που υπόσχεται.«Αντί να έρχεστε εδώ και να μας λέτε ψεύτες, να κάνετε μια συζήτηση πάνω στα πραγματικά δεδομένα και να μας πείτε τι θα κάνατε εσείς. Και γιατί δεν μας λέτε εσείς, αφού θέλετε να μειώσετε τους φόρους, από που θα εξοικονομήσετε πόρους; από νοσοκομεία; από την παιδεία; από που θα μειώσετε δαπάνες; Σας έχω προκαλέσει εδώ και μήνες που μιλάτε για μείωση φόρων, να μας εξηγήσετε από που θα έρθουν τα χρήματα. Δεν έχετε απαντήσει ούτε μια φορά», είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε πως «ίσως η απάντηση είναι η ίδια θεωρία των τελευταίων 30 ετών σύμφωνα με την οποία θα δοθούν ελαφρύνσεις στους πλούσιους για να δημιουργηθεί ανάπτυξη η οποία στη συνέχεια να φτάσει και στους μικρούς».«Έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά η Λεπέν; έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά ο Βίλντερς; έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά ο Τραμπ; Γιατί αυτή η στρατηγική που μειώνουμε μόνο τους φόρους και δεν νοιαζόμαστε για τα νοσοκομεία, την παιδεία, την ασφάλεια στα σχολεία, αυτή η στρατηγική είναι που έχει φέρει αυτό το τέλμα. Και αντί να ειρωνεύεστε, κάποτε να μας πείτε ‘έχουμε πρόγραμμα που θα μειώσει τα σχολεία, την παιδεία», είπε ο υπουργός Οικονομικών.Πρόσθεσε ότι και το ίδιο το ΔΝΤ θεωρεί ότι είναι δύσκολοι οι στόχοι διότι έχει η Ελλάδα έχει «παρακόψει» δαπάνες από τα σχολεία και την παιδεία και βάζει στους υπολογισμούς του αύξηση των δαπανών. «Εσείς λοιπόν κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να μας πείτε, κάποια στιγμή, εσείς που είσαστε ρεαλιστές και δεν είστε λαϊκιστές, από που θα καλυφθούν οι μειώσεις των φόρων; Διαφορετικά σας επιστρέφω το λαϊκισμό και το ψέμα», είπε.Πηγή: ΑΜΠΕLet's block ads! (Why?)

«Κοινωνικό μέρισμα»: Νομοτεχνικές βελτιώσεις για τα εισοδηματικά κριτήρια

Νομοτεχνικές βελτιώσεις για τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.Συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:Το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει:Τις 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλοςΤις 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέληΤις 17.750 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνοΤις 18.000 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκναΤις 20.250 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκναΤις 22.550 ευρώ για νοικοκυριά με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκναΤις 27.000 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα Τα κριτήρια αυτά θα εξειδικευτούν για τους άνεργους με κοινή υπουργική απόφαση.Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις ως ευάλωτο νοικοκυριό νοούνται το σύνολο των προσώπων που μένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων.Τα περιουσιακά κριτήρια καθορίζονται ως εξής:Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική φορολογητέα αξία όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως προσδιορίζεται από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.Όσον αφορά την κινητή περιουσία, το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού (σε τράπεζες Ελλάδας και εξωτερικού, τρέχουσα αξία μετοχών, ομόλογα κλπ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε πρόσθετο μέλος με τρόπο που θα προσδιορίσει σχετική ΚΥΑ.Το συνολικό ποσό από τόκους των μελών του νοικοκυριού, όπως έχουν δηλωθεί για το φορολογικό έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό που προκύπτει από τον τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.Από το κοινωνικό μέρισμα εξαιρούνται, λόγω περιουσιακών τεκμηρίων, τα νοικοκυριά των οποίων τα μέλη βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.Τέλος οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον μία φορά ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και να έχουν υποβάλει δήλωση για το φορολογικό έτος 2016.Πηγή: ΑΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Ενίσχυση Περιφερειακού Ιατρείου Μάνδρας

20 Νοεμβρίου 2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Πειραιάς, 20.11.2017                                                                                                                                              Eνημερώνουμε τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας, από την επόμενη εβδομάδα, ενισχύεται με έναν επιπλέον ιατρό Γενικής Ιατρικής, τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευήαπό 12:00 έως 17:00 και με έναν Καρδιολόγο και Παθολόγο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από 12:00-17:00.Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου επιπλέον σύστησε κλιμάκιο για  τους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας που χρήζουν κατ’οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, το οποίο θα είναι στη διάθεση των πολιτών,  σε συνεργασία με τη Δήμαρχο  Μάνδρας-Ειδυλλίας. (τηλ. επικοινωνίας στη 2η Υ.ΠΕ. : 2132004202, 2132004206) επιστροφήLet's block ads! (Why?)

Πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για οφειλές άνω των 500.000 ευρώ

Για οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων που ξεκινούν από 500.000, αλλά φθάνουν ακόμη και πάνω από 2 εκατ. ευρώ, ξεκινούν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που κάνουν πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου.Μεζονέτες, πολυώροφα κτίρια, η ψιλή κυριότητα διατηρητέου κτιρίου, οικόπεδα, εμπορικές εγκαταστάσεις, αλλά και χώροι στάθμευσης, είναι μεταξύ αυτών που θα εκπλειστηριαστούν στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε και ανοίγει η αυλαία της ηλεκτρονικής διαδικασίας.Το ύψος των οφειλών, που διεκδικούν οι τράπεζες από τους συγκεκριμένους πλειστηριασμούς, ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια και αφορούν σε δάνεια που δόθηκαν το 2005 ή λίγο μεταγενέστερα και πάντως πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, όταν οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις έρεαν άφθονες. Χαρακτηριστική η περίπτωση ακινήτου του οποίου εκπλειστηριάζεται η ψιλή κυριότητα, για χρέη φυσικού προσώπου που φέρουν προσημειώσεις πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από δύο συστημικές τράπεζες. Το ποσό για το οποίο επισπεύδεται ο πλειστηριασμός αναφέρεται στα 100.000 ευρώ, αλλά όπως εξηγούν συμβολαιογράφοι που εκτελούν πλειστηριασμούς, το ποσό της κατάσχεσης που αναφέρεται στο αρχείο του πλειστηριασμού είναι συνήθως ενδεικτικό και υποπολλαπλάσιο της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη. Οι τράπεζες επιλέγουν να εγγράψουν χαμηλότερο ποσό κατάσχεσης, καθώς το έξοδο της κατάσχεσης και το οποίο ανέρχεται στο 0,55% του ποσού (πλέον ΦΠΑ) επιβαρύνει τον οφειλέτη. Ετσι, η συνήθης πρακτική είναι το ποσό της κατάσχεσης για το οποίο η τράπεζα εκκινεί τη διαδικασία να είναι πολύ κατώτερο της πραγματικής οφειλής. Μεταξύ των πλειστηριασμών που θα πραγματοποιηθούν πρώτοι είναι μεγάλο ακίνητο, που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο (ο δεύτερος όροφος είναι ημιτελής), επιφάνειας 300 τ.μ., που έχει τιμή πρώτης εκκίνησης 900.000 ευρώ. Υπέρ του οφειλέτη έχουν εγγραφεί δύο προσημειώσεις ύψους 590.000 ευρώ. Παρόμοια είναι η περίπτωση δανειολήπτη του οποίου εκπλειστηριάζεται η πρώτη κατοικία τους επόμενους μήνες. Η έκτασή της φθάνει τα 650 τ.μ. και το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται αριθμεί 15 στρέμματα, ενώ τα δάνεια του οφειλέτη από πάσης λογής δραστηριότητες προσεγγίζουν τα 6,5 εκατ. ευρώ! Στον κατάλογο των πλειστηριασμών έχουν εγγραφεί διαμερίσματα ή και μικρότερα ακίνητα π.χ. 60 τ.μ., που, όπως εξηγούν οι συμβολαιογράφοι που εκτελούν τον πλειστηριασμό, λειτουργούν είτε ως γραφεία και είναι αποτέλεσμα της εμπορικής δραστηριότητας των οφειλετών (π.χ. κατασκευαστές) είτε είναι εγκαταλελειμμένα και δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Σημαντικός είναι τέλος και ο αριθμός των εμπορικών κτιρίων που βγαίνουν πρώτα στο σφυρί και τα οποία ανήκουν κυρίως σε εταιρείες που έχουν πτωχεύσει και βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, αλλά και οικόπεδα που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κτίσματα ή χωρίς.Η δέσμευση που έχει αναληφθεί από το τραπεζικό σύστημα, ότι δηλαδή δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς κατοικιών ευπαθών ομάδων ή οικογενειών χωρίς άλλα περιουσιακά στοιχεία, είναι ειλικρινής, αλλά όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές, αστοχίες δεν μπορεί να αποκλειστούν. Αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών, από τους οποίους ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων για την ακίνητη περιουσία τους με βάση τις δηλώσεις Ε9, αδιαφόρησε στην πρόσκληση που απηύθυναν οι τράπεζες μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ και μόλις το 2% ανταποκρίθηκε παρέχοντας στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ακίνητα που βγαίνουν στον πλειστηριασμό έχουν προηγουμένως αποτιμηθεί με βάση τις εμπορικές αξίες που έγιναν από εκτιμητές ακινήτων και στην πλειονότητα αυτών έχει υπάρξει επί τόπου πραγματογνωμοσύνη, από την οποία μπορεί να διαπιστωθεί τόσο εάν κατοικούν οικογένειες, όπως επίσης και οι συνθήκες στις οποίες κατοικούν.Οι πιέσεις των θεσμών και ο κίνδυνος αύξησης των προβλέψεωνΜία εβδομάδα πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, οι συμβολαιογράφοι καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την άρση της αποχής από τους πλειστηριασμούς που προκήρυξαν στις 4 Νοεμβρίου. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν από κυβερνητικής πλευράς για την προστασία των συμβολαιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν ήταν παρά αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν οι θεσμοί και του μηνύματος που εξέπεμψαν για την τήρηση της ημερομηνίας έναρξης των πλειστηριασμών στις 29 Νοεμβρίου.Η πραγματοποίηση πλειστηριασμών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, συνδέθηκε με την πλήρη μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα και αποτελεί ξεκάθαρα το «κόκκινο πανί» της αξιολόγησης. Οι θεσμοί έχουν αναδείξει την αναγκαιότητά τους ως προαπαιτούμενο τόσο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων που έχουν οι τράπεζες, το ύψος των οποίων φθάνει τα 105 δισ. ευρώ. Η σύνδεσή τους με την αποφυγή μιας τέταρτης ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος δεν είναι πρόσχημα, αφού το «πάγωμα» των πλειστηριασμών υποχρεώνει ουσιαστικά σε αύξηση των προβλέψεων που έχουν σχηματίσει οι τράπεζες και η οποία ανέρχεται στο 49% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Με δεδομένο ότι το υπόλοιπο περίπου 51% καλύπτεται από εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή από τα ακίνητα που φέρουν ως εγγύηση, τυχόν αδυναμία αυτών των εγγυήσεων να ρευστοποιηθούν εξαιτίας της απαγόρευσης των πλειστηριασμών μηδενίζει ουσιαστικά την αξία των εξασφαλίσεων και οδηγεί μαθηματικά τις τράπεζες σε ανάγκη νέων κεφαλαίων.Ο κίνδυνος από την υποτίμηση αυτών των αξιών επισημάνθηκε από την ΕΚΤ στον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, αλλά και στον πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Νίκο Καραμούζη και υπήρξε και η αιτία για την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με το όριο των 300.000 ευρώ που έχει συνομολογηθεί ατύπως μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών σε ό,τι αφορά την αξία των ακινήτων που θα βγουν για πλειστηριασμό το προσεχές διάστημα. Ολες οι πλευρές υποχρεώθηκαν να παραδεχθούν ότι πρόκειται για ένα αρχικό κατώφλι προστασίας, που θα ισχύσει το πολύ έως και τους πρώτους μήνες του 2018 και αφού εξαντληθεί το στοκ των μεγαλύτερων ακινήτων που έχουν εγγραφεί για ρευστοποίηση.Ο στόχος που έχουν εγγράψει οι τράπεζες ως έσοδο από τις ρευστοποιήσεις έως και το 2019 ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ, αλλά η όλη καθυστέρηση καθιστά τον στόχο ανέφικτο. Το σύστημα πάντως αναμένεται να δοκιμαστεί μετά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οπότε και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα είναι σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή θα μπορούν να πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα και σε δύο βάρδιες. Πρόκειται για ένα σύστημα που οδηγεί ουσιαστικά σε καθημερινούς πλειστηριασμούς, αντί της μιας φοράς την εβδομάδα που ίσχυε με βάση το παραδοσιακό μοντέλο των φυσικών πλειστηριασμών. Ο κίνδυνος για περαιτέρω πτώση των τιμών στα ακίνητα ελλοχεύει πάντως και στόχος είναι κάτι τέτοιο να αποφευχθεί.Let's block ads! (Why?)

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος στους έξι πρόσφυγες γιατί έκλεβαν λαχανικά

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απαγγέλθηκαν κατά των έξι προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο, που συνελήφθησαν χθες ο πρωί, την ώρα που έκλεβαν λαχανικά από θερμοκήπιο στο χωριό Χαλκειός, όπου βρίσκεται ο καταυλισμός.Η εισαγγελέας της Χίου απήγγειλε στους έξι, την κατηγορία της ληστρικής κλοπής (κακούργημα), της σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία σε βάρος του 75χρονου ηλικιωμένου πατέρα του 45χρονου ιδιοκτήτη του θερμοκηπίου και της αγροτικής φθοράς.Στον 45χρονο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που πυροβόλησε με την καραμπίνα του στον αέρα για να εκφοβίσει τους δράστες που επιτέθηκαν στον 75χρονο, απαγγέλθηκε η κατηγορία της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, για άσκοπους πυροβολισμούς.Η δίκη όλων των παραπάνω θα γίνει στις 10 το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης. Έως τότε κρατούνται στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου.ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GRLet's block ads! (Why?)

Snapper Trailers : 6×8 Single Axle Enclosed Trailer w/ V-Nose (Fayetteville) $1967

QR Code Link to This Post Enclosed 6x8 Single Leaf Spring AxleBrand New Trailer!!White/Black Powder Coated Aluminum Rear Barn Doors with Bar Latch 3/4" Plywood Floor 3/8" Plywood Walls Interior 12V Light 6'3" Interior Height 2" Ball Hitch with 4-way Flat Electrical connectorThis Trailer is currently being sold for the Low Cash price of $1,967.00! ! Interest is high and this Trailer will be gone before you know it so call in today and secure this Trailer now!All Pricing is subject to change at any time so call in and lock in this Price with your deposit! (910-705-8330)This trailer makes a great moving trailer, equipment trailer, cargo trailer, luggage trailer, storage trailer, band equipment trailer.Also available on our lot are larger enclosed trailers in ALL sizes with rear ramp door or double rear doors for Polaris trailer, four wheeler trailer, trike trailer, dirt bike trailer, motocross bike trailer, motorcycle hauler, maintenance trailer, food concession trailer, landscape trailer, hobby trailer, handyman trailer, delivery trailer, bread trailer, ATV trailer, toy hauler, BMX bike trailer, utility trailer, mobile detailing trailer, landscaping trailer, lawn care service trailer, or landscaper trailer. Let's block ads! (Why?)

chopper yamaha parts road star 1600 honda 750 xs650 bobber bell helmet (spring valley) $25

QR Code Link to This Post Up for sale various parts from various bikes mostly from:1979 xs650 -Stock front fender -misc engine and frame parts2000 honda shadow 750 -stock front headlight -misc engine and frame parts 2003 roadstar 1600 -stock floorboards -misc engine and frame partsYamaha bolt -stock gas tankHonda rebel -stock rear shocksmisc vintage helmets, bell, troy lee designs, arthur fulmerLots of good items, let me know what you need and a might have it Also a good selection of misc chopper and bobber parts, headlights, throttle tubes, seat springs, handlebars, brake lights, vintage parts etcText only please, no calls Let's get your bike up and running! Let's block ads! (Why?)