Category Archives: ΥΓΕΙΑ

Η ομιλία του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2019

18 Δεκεμβρίου 2018 Ο πρώτος προϋπολογισμός μετά την έξοδο από την κρίση και το Μνημόνιο – αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη σταδιακή υποχώρηση της σκληρής λιτότητας που είχε επιβληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και την ενισχυμένη δημοσιονομική υποστήριξη του Κοινωνικού Κράτους και της Δημόσιας Περίθαλψης. Ποιά είναι τα πραγματικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2019 και η εξέλιξη των δαπανών Υγείας : Έχουμε ενίσχυση των δημόσιων δαπανών υγείας κατά 128,5 εκ. ευρώ ( 92,5 εκ. στους κλειστούς προϋπολογισμούς του φαρμάκου και των λοιπών παροχών του ΕΟΠΥΥ και 36 εκ. στις λειτουργικές –πλην φαρμάκου- δαπάνες του ΕΣΥ ). Αυτή η στήριξη αποτελεί συνέχεια της πολύ κρίσιμης ενίσχυσης που δέχτηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια. Η σωρευτική αύξηση των πιστώσεων (του ορίου δαπανών δηλαδή) για το ΕΣΥ ( νοσοκομεία-ΥΠΕ) την περίοδο 2015-2018 ήταν σε δεδουλευμένη βάση 674 εκ. ευρώ, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ( ΜΠΔΣ 2015-2018) της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η «δημοσιονομική ένεση» μαζί με την «αιμοδότηση» του ΕΣΥ με πάνω 6.000 μόνιμους γιατρούς +λοιπό προσωπικό ( έχουν αναλάβει υπηρεσία 1648 γιατροί ΕΣΥ και 4075 νοσηλευτές-λοιπό παραϊατρικό προσωπικό ), με 4500 περίπου επικουρικούς εργαζόμενους ( 2981 γιατροί+ 1445 λοιπό προσωπικό), καθώς και με 4000 συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ, επέτρεψε την επιβίωση και σταδιακή αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα, η οποία βεβαίως δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε δεδομένη, ούτε εύκολη υπόθεση. Η αυξητική τάση των δημόσιων δαπανών υγείας θα συνεχιστεί και τα επόμενα 4 χρόνια, σύμφωνα με το νέο ΜΠΔΣ 2019-2022 και η συνολική ενίσχυση του ορίου αγορών ( πιστώσεων) των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ θα ανέλθει στα 476,5 εκ. ευρώ. Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση ( ταμειακά διαθέσιμα-υποχρεώσεις) του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται στο τέλος του 2018 το θετικό δημοσιονομική αποτέλεσμα για το ΕΣΥ να είναι 161 εκ. και για τον ΕΟΠΥΥ 322 εκ. Αυτό αποδεικνύει ότι η κριτική περί περικοπών που ασκήθηκε πέρυσι για τον προϋπολογισμό του 2018 - και σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται και φέτος- είναι εντελώς αβάσιμη και παραπειστική. Δεν υπάρχουν περικοπές στις δαπάνες, το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχει οριακή αλλά πολιτικά και λειτουργικά σημαντική αύξηση κάθε χρόνο και η μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό υπερκαλύπτεται με την αυξημένη μεταβίβαση πόρων από τον ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ. Για το 2019 προβλέπονται έσοδα 1,942 δις. για το ΕΣΥ και έξοδα 1,866 δις. Άρα η αγορά φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων κλπ καθώς και η μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων είναι απολύτως διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι αν χρειαστεί προσαύξηση του προϋπολογισμού λόγω αυξημένων αναγκών των νοσοκομείων, αυτή εγκρίνεται από το ΓΛΚ. Και πάντα το τελικό όριο δαπανών υπερβαίνει το αρχικό που είχε προϋπολογιστεί. Το 2018 υπήρξε ενίσχυση κατά 60 εκ. των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ και κατά 190 εκ. της δαπάνης για το νοσοκομειακό φάρμακο.  Αυτό που συνέβη λοιπόν στη Υγεία τα προηγούμενα 4χρόνια είναι ότι, στο ίδιο μνημονιακό πλαίσιο, στο ίδιο περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας και επιτροπείας, θέσαμε άλλες κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες, υλοποιήσαμε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και αποδείξαμε ότι ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων και οι ανισότητες στην Υγεία δεν είναι αποδεκτές, ότι η εγκατάλειψη και απαξίωση του ΕΣΥ δεν είναι μονόδρομος την περίοδο της κρίσης και ότι η Υγεία μπορεί και πρέπει να είναι πρωτίστως δημόσια υπόθεση. Η «μεγάλη εικόνα» στο Σύστημα Υγείας είναι ότι ξεπεράστηκε οριστικά η φάση της αποδιοργάνωσης του ΕΣΥ και της διακινδύνευσης για το μέλλον του, και σήμερα είναι όρθιο, λειτουργικό και κυρίως προσβάσιμο από όλους χωρίς διακρίσεις, με προβλήματα και δυσκολίες αλλά με αδιαμφισβήτητα βήματα βελτίωσης, με περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Η επιβίωση και ανάταξη του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης, μετά τα πολλαπλά «τραύματα» της προηγούμενης μνημονιακής περιόδου, ήταν ένα επίτευγμα υψηλής κοινωνικής σημασίας που προϋπέθετε ισχυρή πολιτική βούληση, έντιμη και αποτελεσματική διαχείριση και φυσικά αυξημένη δημοσιονομική στήριξη. Προφανώς η ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ήταν η μεγάλη τομή στην πολιτική Υγείας. Σήμερα οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα, που εξακολουθούν να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, μπορούν πλέον με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να συνταγογραφούνται για τα φάρμακα τους, να πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις στις δημόσιες δομές, να νοσηλεύονται ή να χειρουργούνται στα νοσοκομεία δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, να δέχονται εξειδικευμένη και ακριβή φροντίδα χωρίς καμιά χρέωση. Ήδη στο πρώτο 11μηνο του 2018 852.000 ανασφάλιστοι ( με ξεχωριστό ΑΜΚΑ) συνταγογραφήθηκαν για φάρμακα αξίας 205 εκ. ευρώ και για εξετάσεις αξίας 65 εκ. ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό επίσης από πολιτική άποψη, ότι η δημόσια δαπάνη Υγείας όχι μόνο αυξάνεται σταδιακά μετά το «δημοσιονομικό χαμηλό» του 2014 ( 4,63% του ΑΕΠ) στο 5,16% του ΑΕΠ το 2017, αλλά και ότι αλλάζει η αναλογία Δημόσιο/Ιδιωτικό στο σύνολο των δαπανών υγείας. Το 2014 η σχέση ήταν 58% δημόσια δαπάνη και 42% ιδιωτική, ενώ το 2017 γίνεται 61% και 39% αντίστοιχα. Αυτό πρακτικά σημαίνει αλλαγή συσχετισμών υπέρ του Δημόσιου Τομέα και μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών με out off pocket πληρωμές. Είναι ένα μικρό βήμα στην κατεύθυνση μιας αντι-νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Υγεία, παρά το ότι η λιτότητα είναι παρούσα και δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς. Η περίοδος της εγκατάλειψης και της υστέρησης του ΕΣΥ έναντι του ιδιωτικού τομέα έχει κλείσει οριστικά. Οι πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, οι νέες δομές ΠΦΥ( ΤΟΜΥ), η ενίσχυση των Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας και των δημόσιων δομών αποκατάστασης ( ΚΕΦΙΑΠ), τα 2 νέα νοσοκομεία του ΕΣΥ που δρομολογούνται με τη δωρεά του ΙΣΝ, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο μέσω του Ιδρύματος Ωνάση κλπ, δείχνουν ότι το Δημόσιο διευρύνεται και πλέον ανακτά «ζωτικό χώρο» στην Υγεία, αναζητώντας την επικουρική συνδρομή και οριοθετημένη συνεργασία με τον Ιδιωτικό τομέα, με κοινούς κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πιο σημαντική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του «κοινωνικού προσήμου» της πολιτικής Υγείας που ασκήθηκε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, είναι ότι αρχίζει να βελτιώνεται αισθητά ένας σημαντικός δείκτης των ανισοτήτων στην Υγεία : το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες από 4,1% πριν την κρίση ( 2009) έφτασε στο 14,4% το 2016 και έπεσε στο 10,9% το 2017 μετά το νόμο για την πρόσβαση των ανασφάλιστων, ενώ το ποσοστό αυτό για τους πιο φτωχούς πολίτες υποδιπλασιάστηκε (από το 36,5% στο 19,3%). Κεντρικός πολιτικός στόχος για την Υγεία μετά το Μνημόνιο είναι η μείωση των ανισοτήτων στην υγειονομική φροντίδαλόγω οικονομικής αδυναμίας, δυσκολιών πρόσβασης ( νησιά, άγονες περιοχές), μεγάλων αναμονών ή λειτουργικών ανεπαρκειών του ΕΣΥ.  Άρα, πολιτικές ισότητας και ενδυνάμωση του ΕΣΥ χρειαζόμαστε, περισσότερη και ποιοτικότερη δημόσια περίθαλψη, ορθολογικότερη διαχείριση και αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων πόρων που επενδύονται στην Υγεία, στροφή στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία, μέριμνα όχι μόνο για τη σωματική αλλά και για την Ψυχική Υγεία, δημόσια λογοδοσία των Διοικήσεων, σχεδιασμός των υπηρεσιών και κατανομή των πόρων με βάση τις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας σε κάθε περιοχή, μείωση οικονομικών επιβαρύνσεων των πολιτών, έμφαση στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών.  Κρίσιμος όρος για την εφαρμογή του πολιτικού σχεδίου της καθολικής κάλυψης είναι η διασφάλιση αυξημένου «δημοσιονομικού χώρου» για τη Δημόσια Περίθαλψη και το Κοινωνικό Κράτος. Οφείλουμε, μέσα από ένα προγραμματισμό 4ετίας ( στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ) να συγκλίνουμε σταδιακά με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους στις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ ( στην Ελλάδα 5,2%, στην ΕΕ 6,8%-7,0% ), την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας ( στην Ελλάδα 1650 ευρώ/έτος, τα 2/3 του μέσου όρου στην ΕΕ) και στις άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ( 35% στην Ελλάδα, 15% στην ΕΕ). Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας κατ’ έτος, έτσι ώστε σε βάθος 4ετίας να συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και υπερβούν το κρίσιμο όριο του 6% του ΑΕΠ.  Έχουμε κάνει στα χρόνια του Μνημονίου και της λιτότητας πολύ σημαντικά βήματα για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών σε θέματα Υγείας, τα οποία τώρα με μεγαλύτερη «δημοσιονομική ευχέρεια» θα ενισχύσουμε : Εγγυημένη υγειονομική φροντίδα για τους ανασφάλιστους – το 1/3 με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα λόγω χαμηλού εισοδήματος διαγραφή χρεών ανασφάλιστων στην Εφορία για νοσηλεία στα νοσοκομεία, ύψους 28 εκ. ευρώ κατάργηση του «εισιτηρίου» των 5ευρώ για την πρόσβαση στο ΕΣΥ μείωση κατά 40εκ της συμμετοχής στο κόστος των φαρμάκων όταν ο ασθενής επιλέγει γενόσημο μείωση κατά 20 εκ. ευρώ της επιβάρυνσης του 1 ευρώ/συνταγή λόγω της κατάργησης του περιορισμού των 3 φαρμάκων/συνταγή 350.000 δωρεάν επισκέψεις στον οικογενειακό γιατρό τους πρώτους μήνες λειτουργίας των ΤΟΜΥ 40 εκ. ευρώ το 2019 για δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών Μείωση συμμετοχής στα φάρμακα για ειδικές κατηγορίες χρονίων παθήσεων ( ψωρίαση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου) Δωρεάν χορήγηση στους ογκολογικούς ασθενείς των συμπληρωματικών φαρμάκων που σχετίζονται με τη θεραπεία και τις παρενέργειες της Αυτά είναι «δείγματα γραφής» κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των αδύναμων και άρσης ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας, που έχουν εξαιρετική σημασία για τα υγειονομικά standars στη χώρα και για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Όπως έχει πει όμως ο αείμνηστος καθηγητής Σπύρος Δοξιάδης, ένας συντηρητικός πολιτικός και ένας εμπνευσμένος Υπουργός Υγείας των κυβερνήσεων Καραμανλή της δεκαετίας του ‘70 « … οι μεγαλύτεροι εχθροί για την Υγεία δεν είναι τα μικρόβια, οι ιοί και ο καρκίνος, αλλά η φτώχεια, η άγνοια και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο». Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο κ.Δοξιάδης είναι ότι υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ( κοινωνικοί προσδιοριστές) της Υγείας και της Ασθένειας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά ότι οι κοινωνίες ανισότητας είναι λιγότερο υγιείς. Γι’ αυτό και έχουν τεράστια αξία όχι μόνο για την Κοινωνική Συνοχή αλλά και για την Υγεία τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, η μείωση της παιδικής φτώχειας, τα σχολικά γεύματα, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, η διατροφική στήριξη ανθρώπων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, το στεγαστικό επίδομα ), είναι και παρεμβάσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και στην Υγεία. Η έξοδος από την κρίση και τα Μνημόνια, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης, η κάμψη των δεικτών οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πληθυσμού, τα κοινωνικά μερίσματα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, ο περιορισμός της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι επένδυση στην Υγεία των ανθρώπων, ενισχύουν το πρόταγμα της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην Υγεία. Εμείς λοιπόν, μέσα στην κρίση και στο Μνημόνιο αλλάξαμε την πολιτική ατζέντα στην Υγεία : -          Από τις συνεχείς περικοπές δαπανών και την κατάργηση δομών/κλινών/ οργανικών θέσεων, πήγαμε στη ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον πόρους μέσω της συνέργειας Κράτους -Κοινωνικής Ασφάλισης και Ευρωπαϊκών Ταμείων. -          Από τη διαρκή συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού πήγαμε σε γενναία κάλυψη των κενών θέσεων ειδικά στα νοσοκομεία, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μορφές εργασιακών σχέσεων -          Από την «παθητική ιδιωτικοποίηση» του Συστήματος στην «μεροληψία» υπέρ της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης, περιορίζοντας επιβαρύνσεις των πολιτών -          Από την ανοχή και την ασυλία απέναντι στη διαφθορά, σε ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στις εστίες ανομίες και στις γνωστές στρεβλώσεις και διαχρονικές παθογένειες του Συστήματος ( Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Novartis, εξυγίανση ΚΕΕΛΠΝΟ, μέτρα για το φακελάκι κλπ) -          Από την αποδιοργάνωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ στη μεταρρύθμιση της και στην σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού -          Από τη λογική των οριζόντιων μέτρων στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο ( ΗΤΑ-Διαπραγμάτευση-Πρωτόκολλα-Μητρώα Ασθενών ), στην αξιόπιστη παρακολούθηση του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης (ΚEΤΕΚΝΥ-πιλοτική ανάπτυξη των DRG’s σε 18 νοσοκομεία), στην ιατρική εκπαίδευση και στα ιατρικά συνέδρια  Επιχειρούμε, με άλλα λόγια, σε περίοδο στενότητας πόρων να αλλάξουμε το Σύστημα Υγείας. Κάτι που το ανυπόληπτο και χρεωκοπημένο πολιτικό σύστημα που εκπροσωπείτε δεν αποτόλμησε ποτέ, και μάλιστα σε περιόδους υπερεπάρκειας πόρων. Όχι προφανώς επειδή δεν είχατε τεχνογνωσία αλλά γιατί ήταν πολιτική σας επιλογή η διαιώνιση της ασυδοσίας και της φαυλότητας. Διαχειριστήκαμε με εντιμότητα, επάρκεια και αφοσίωση στη δημόσια περίθαλψη, την πολύ δύσκολη πραγματικότητα του Συστήματος Υγείας. Διασφαλίσαμε την ευστάθεια του ΕΣΥ και την κανονικότητα στη λειτουργία των δημόσιων δομών, στις πληρωμές των εργαζομένων και των προμηθευτών-παρόχων, αποκαθιστούμε σιγά-σιγά αδικίες ( καταβολή αναδρομικών στους γιατρούς ΕΣΥ), προσλαμβάνουμε χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να αμφισβητήσει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία των διαδικασιών, δώσαμε βάρος στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ασθενή, υλοποιούμε μια μεταρρύθμιση-τομή για το Σύστημα Υγείας και για την ποιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα, ενισχύουμε την 1η γραμμή άμυνας των νοσοκομείων ( ΤΕΠ) αναβαθμίζοντας την επείγουσα ιατρική στη χώρα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτές τις αλλαγές, επειδή όμως έχουμε πλήρη επίγνωση της συνεχιζόμενης δυσκολίας και των ακάλυπτων ακόμα αναγκών, θα συνεχίσουμε με σχέδιο, με όραμα, με σοβαρότητα, με προγραμματική-πολιτική-ηθική υπεροχή, τη διαρκή μάχη για την Καθολικότητα, την Ισότητα και την Αποτελεσματικότητα στη φροντίδα Υγείας. επιστροφή Let's block ads! (Why?)

Υπάρχει ιδανική ταχύτητα χαϊδέματος που ηρεμεί το μωρό

Νέα βρετανική έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ιδανική ταχύτητα για να χαϊδεύουμε ένα μωρό και να το ηρεμούμε όταν πονάει. Η ιδανική ταχύτητα που φέρνει το καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα είναι περίπου τρία εκατοστά το δευτερόλεπτο. Η έρευνα ουσιαστικά συνιστά μια επιστημονική επιβεβαίωση αυτού που οι γονείς γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία με τα μωρά τους, ιδίως όταν αυτά πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια επώδυνη ιατρική εξέταση όπως η λήψη αίματος. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Λίβερπουλ, με επικεφαλής την καθηγήτρια παιδιατρικής Ρεμπέκα Σλέιτερ, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας «Current Biology» σύμφωνα με το BBC και τον Indepedent, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατέγραψαν με τη βοήθεια ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος την εγκεφαλική δραστηριότητα σε 32 μωρά. Τα μισά από αυτά, τα οποία τα χάιδευαν με μια μαλακή βούρτσα, εμφάνισαν κατά μέσο όρο 40% λιγότερα νευρωνικά αποτυπώματα πόνου στον εγκέφαλό τους, σε σχέση με τα υπόλοιπα μισά που δεν τα είχαν χαϊδέψει. «Το άγγιγμα φαίνεται να έχει αναλγητικό αποτέλεσμα, χωρίς μάλιστα παρενέργειες», δήλωσε η δρ Σλέιτερ, η οποία είπε ότι «ενστικτωδώς οι γονείς χαϊδεύουν τα μωρά τους με την ιδανική ταχύτητα». ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Η αϋπνία έχει σχέση με τα γλυκά

Ακόμα και μια νύχτα αϋπνίας είναι αρκετή για να αυξήσει την επιθυμία μας για γλυκά και σνακ, καθώς ο εγκέφαλος νιώθει προκαταβολικά ακόμη μεγαλύτερη ηδονή, σύμφωνα με μια νέα μικρή γερμανική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η σύνδεση της αϋπνίας με την τάση για παχυσαρκία οφείλεται περισσότερο σε ηδονικούς -εγκεφαλικούς- παρά σε ορμονικούς παράγοντες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή βιολογικής ψυχολογίας Γιαν Πέτερς του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευροεπιστήμης «Journal of Neuroscience» πειραματίστηκαν με 32 υγιείς εθελοντές κανονικού βάρους, ηλικίας 19 έως 33 ετών, οι οποίοι, αφού έφαγαν όλοι το ίδιο φαγητό το βράδυ, μετά μερικοί έμειναν άυπνοι για μια νύχτα, ενώ οι υπόλοιποι κοιμήθηκαν κανονικά. Στη συνέχεια, αφού το πρωί έδωσαν δείγμα αίματος και ο εγκέφαλός τους μελετήθηκε με λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), κλήθηκαν να διαλέξουν πρωινό και διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν περάσει μια άυπνη νύχτα, ήταν πιο πρόθυμοι να φάνε περισσότερο και πιο ανθυγιεινά. Αυτό συνέβη παρόλο που η όρεξή τους ήταν ίδια με εκείνων που είχαν κοιμηθεί κανονικά το προηγούμενο βράδυ. Μετά τη νύχτα χαμένου ύπνου οι εξετάσεις του εγκεφάλου έδειξαν αυξημένη δραστηριότητα στο κύκλωμα μεταξύ αμυγδαλής και υποθαλάμου που ρυθμίζει την πρόσληψη τροφής. Αυτό, κατά τους ερευνητές, δείχνει ότι η στέρηση ύπνου, ακόμη κι αν δεν ανοίγει την όρεξη, καθιστά πιο επιθυμητό το φαγητό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Let's block ads! (Why?)

Νέα έρευνα δίνει ελπίδες στους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα

Της Ανθής Αγγελοπούλου Ελπίδα στους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα, δίνει η νέα έρευνα η οποία αποκάλυψε ότι η μακροχρόνια χρήση της λεναλιδομίδης προσφέρει βελτιωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα και αυξημένα τα ποσοστά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εθνική μελέτη αυτού του είδους, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην online έκδοση του επιστημονικού «The Lancet Oncology». Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσαν ότι η μακροχρόνια χρήση της lenalidomide προσέφερε σημαντική βελτίωση στους ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν τη θεραπεία αυτή.  Συγκεκριμένα, η μακροχρόνια θεραπεία με λεναλιδομίδη (γνωστή και ως Revlimid®) διπλασιάζει τη διάρκεια ύφεσης και επίσης βελτιώνει την επιβίωση σε νεότερους ασθενείς κατά 8%.  Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μία σπάνια αλλά θανατηφόρα νόσος Το μυέλωμα είναι ένας καρκίνος των κυττάρων πλάσματος και μπορεί να επηρεάσει διάφορες περιοχές του σώματος, όπως η σπονδυλική στήλη, ο εγκέφαλος, η λεκάνη και οι νευρώσεις. Η τρέχουσα θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων. Περίπου 39.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με πολλαπλούν μυέλωμα στην Ευρώπη, ενώ περίπου 24.000 ασθενείς καταλήγουν από τη νόσο ετησίως. Η μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου στην Ευρώπη είναι τα 65-70 έτη. Η πρόγνωση για τους ασθενείς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της νόσου, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ασθενή. Σύμφωνα με το Εθνικό Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, μια πρόσφατη αναδρομική ανάλυση από την Mayo Clinic έδειξε ότι κατά την τελευταία έτη, οπότε και τα νέα φάρμακα (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, βορτεζομίδη)   είναι διαθέσιμα, είτε σαν θεραπεία διάσωσης είτε σαν εισαγωγική θεραπεία, η συνολική επιβίωση των αρρώστων με ΠΜ έχει αυξηθεί σημαντικά. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και μια αναδρομική ανάλυση της Ελληνικής Ομάδας Μυελώματος.   Εκτός από την θαλιδομίδη, την βορτεζομίδη και την λεναλιδομίδη, αναπτύσσονται συνεχώς νέες βιολογικές θεραπείες που στοχεύουν και στα καρκινικά κύτταρα και στο μικροπεριβάλλον τους. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες εμφανίζουν πολλαπλές βιολογικές δράσεις. Συνδυασμοί ανάμεσα σε νέα και παλιότερα φάρμακα πιθανών να ενισχύσουν την κυτταροτοξικότητα και να μειώσουν την αντίσταση. Τέλος,  με την βοήθεια των σύγχρονων βιολογικών τεχνικών όπως των DNA μικροσυστοιχιών και της πρωτεωμικής διευρύνεται το πλαίσιο αναζήτησης και ανάπτυξης νέων, πιο εκλεκτικών, ισχυρών καθώς και λιγότερο τοξικών θεραπειών. Σημαντική ανακάλυψη για τη μακροχρόνια χρήση της λεναλιδομίδης Ο καθηγητής Αιματολογίας Graham Jackson, από το Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο του Newcastle και σύμβουλος στο Νοσοκομείο Freeman του Νιουκάστλ, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης αυτή, τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη, καθώς δείχνει ότι η μακροχρόνια χρήση της λεναλιδομίδης βελτιώνει σημαντικά τη μυελομυϊκή κατάσταση των ασθενών οι οποίοι παραμένουν σε ύφεση μετά την αρχική θεραπεία.  Είναι ένα τεράστιο βήμα και, κυρίως για τους νεότερους ασθενείς καθώς αναγνωρίζεται πλέον, ότι η λεναλιδομίδη βελτιώνει τη συνολική επιβίωσή τους.  Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης, ότι η λεναλιδομίδη πρέπει να εξεταστεί για νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς μετά από μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων. Η επταετής μελέτη με την ονομασία Myeloma XI περιλάμβανε περισσότερους από 4.000 ασθενείς σε 110 νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Cancer Research UK, με υποστήριξη από το Myeloma UK και από διάφορες εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις.  Στο πλαίσιο της μελέτης, χορηγήθηκε θεραπεία συνολικά σε 1.137 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς ενώ, 834 ασθενείς ήταν σε παρακολούθηση αφού ολοκλήρωσαν την αρχική τους θεραπεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η λεναλιδομίδη μπορεί να παρατείνει τον χρόνο μέσης ύφεσης περισσότερο από δύο χρόνια στους νεότερους ασθενείς και κατά πολύ περισσότερο από ένα χρόνο σε παλαιότερους ασθενείς. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου πάνω από 50% και στις δύο ομάδες.  Η δοκιμή διεξήχθη μέσω της Μονάδας Έρευνας Κλινικών Δοκιμών στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και περιελάμβανε εμπειρογνώμονες από νοσοκομεία γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο.  Η λεναλιδομίδη θα καλύψει ένα μεγάλο θεραπευτικό κενόΟ καθηγητής Gordon Cook, κλινικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Έρευνας Κλινικών Δοκιμών στο Πανεπιστήμιο του Leeds και συν-συγγραφέας της μελέτης πιστεύει, ότι η λεναλιδομίδη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο ΕΣΥ. Όπως είπε, τα αποτελέσματα στη μεγαλύτερη δοκιμή μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η λεναλιδομίδη μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με μυέλωμα.  Σύμφωνα με τον καθηγητή Cook, η θεραπεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο NHS για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σημαντικό θεραπευτικό κενό που τώρα μπορεί να καλυφθεί.  Τα αποτελέσματα της μελέτης, επιβεβαιώνουν επίσης και τα ευρήματα τριών πολύ μικρότερων μελετών που έδειξαν ότι μετά από μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων, η λεναλιδομίδη μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή του θανάτου κατά 50% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία. Πηγές:https://www.ncl.ac.uk/ https://www.news-medical.net/news/20181214/Research-offers-hope-for-patients-with-serious-bone-marrow-cancer.aspx Kate Anderton, B.Sc. Biomedical Sciences, Cell Biology Let's block ads! (Why?)

Κερδίζει έδαφος το ηλεκτρονικό τσιγάρο στα αμερικανικά σχολεία

Το ποσοστό των τελειόφοιτων Λυκείου στις ΗΠΑ που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σχεδόν διπλασιάστηκε φθάνοντας στο 20,9% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Χρήση Ναρκωτικών και άλλων ουσιών. Η αύξηση αυτή μεταξύ μαθητών της Α' και της Β' Λυκείου είναι η μεγαλύτερη που παρατηρείται από μια χρονιά στην άλλη για όλες τις ουσίες που περιλάμβανε η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια. Η ετήσια έρευνα, η οποία μετρά επίσης τα ποσοστά χρήσης άλλων ουσιών, περιλαμβανομένης της κάνναβης, του αλκοόλ και των οπιοειδών, βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 44.000 μαθητών από την Β΄Γυμνασίου, την Α΄και την Γ΄Λυκείου σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στις ΗΠΑ. Το ποσοστό των μαθητών Γυμνασίου που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο τον τελευταίο χρόνο, έδειξε η έρευνα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα διχάζουν την κοινότητα της δημόσιας υγείας με κάποιους να επικεντρώνονται στα πιθανά οφέλη από τη μετάβαση των καπνιστών σε λιγότερο βλαβερά προϊόντα νικοτίνης και με άλλους να εκφράζουν φόβους ότι η χρήση τους θα δημιουργήσει μια νέα γενιά εθισμένη στη νικοτίνη. Τον περασμένο μήνα, η Αμερικανική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων, αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση να λάβει μέτρα απέναντι στην διογκούμενη δημοφιλία των συσκευών ατμίσματος, ανακοίνωσε νέους αυστηρούς περιορισμούς στα προϊόντα καπνού με γεύση, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η αύξηση μέσα σε έναν μόλις χρόνο στο άτμισμα αντανακλά τις αλλαγές στην αντίληψη περί διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ανέφερε στην έρευνά του το ινστιτούτο, με περισσότερους μαθητές της Β' Γυμνασίου και της Α' Λυκείου να αναφέρουν ότι οι συσκευές ατμίσματος και τα υγρά των ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη ήταν ευκολότερο να τα προμηθευτεί κάποιος το 2018 σε σχέση με το 2017. Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικού τσιγάρου, περιλαμβανομένης της εταιρίας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο Juul Labs Inc, μπήκαν στο μικροσκόπιο της FDA εξαιτίας της αύξησης της χρήσης από εφήβους των συσκευών, που μοιάζουν με ένα στικάκι USB και παράγουν ατμό με γεύση που περιέχει νικοτίνη. Η Juul ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι θα αποσύρει τις δημοφιλείς γεύσεις όπως το μάνγκο ή το αγγούρι από τα ράφια πολλών καταστημάτων για να μειώσει την χρήση των προϊόντων της από εφήβους. Let's block ads! (Why?)

Οι καβγάδες κάνουν καλό στην υγεία των ζευγαριών, σύμφωνα με έρευνα

Τα ζευγάρια που καβγαδίζουν με την ίδια ένταση συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου της Αριζόνα. Οι ερευνητές μελέτησαν 192 ζευγάρια για 32 χρόνια και κατέληξαν σε μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία δημοσιεύονται σε επιστημονικό περιοδικό ψυχοσωματικής ιατρικής. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, τα ζευγάρια που τσακώνονται διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν ασθένειες και να πεθάνουν πρόωρα. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ωστόσο πως αυτό ισχύει μόνο για εκείνα τα ζευγάρια όπου και οι δυο παρτενέρ βγάζουν την ίδια ένταση κατά τη διάρκεια των καβγάδων τους.  Σε περίπτωση που η ένταση είναι μόνο από τη μεριά του ενός, τότε ο κίνδυνος για πρόωρο θάνατο σχεδόν διπλασιάζεται! «Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των συζύγων στο στιλ των αντιδράσεων οργής, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο για πρόωρο θάνατο. Αν οι αντιδράσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης διαφέρουν, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες ημερήσιες συγκρούσεις με την πάροδο του χρόνου», σημειώνει η ψυχολόγος από το πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Kyle Bourassa. «Μπορεί ο ένας να επιθυμεί πιο έντονες διαφωνίες και ο άλλος να μην θέλει, με αποτέλεσμα και οι δύο να μένουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις αντιπαραθέσεις τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο καθημερινό άγχος που θα βλάψει μακροπρόθεσμα την υγεία τους. Αντιθέτως, τα ζευγάρια που τα διαπροσωπικά τους στυλ ταιριάζουν καλύτερα, μπορεί να έχουν λιγότερες συγκρούσεις και ως συνέπεια αυτού καλύτερη υγεία», καταλήγει η ψυχολόγος. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Σοβαρό κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αδιάγνωστο διαβήτη

Της Ανθής ΑγγελοπούλουΟι ερευνητές του Ιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου της Μινεσότα αποφάσισαν να μελετήσουν το τι συμβαίνει μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, των ασθενών με μη φυσιολογικές μετρήσεις της γλυκόζης στο αίμα, δηλαδή των ατόμων με αδιάγνωστο διαβήτη και κατά πόσο κινδυνεύουν από αυτό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Finding the Sweet Spot: The Last Blood Glucose Measured in the Hospital and 30 Day Outcomes», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Γενικής Εσωτερικής Ιατρικής, οι ασθενείς που είχαν μη φυσιολογικές τιμές γλυκόζης στο αίμα είχαν υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας, επαναεισαγωγές στο νοσοκομείο και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου στις 30 ημέρες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Όπως αναφέρει ο Δρ. Nishant Sahni, MD, MS, βοηθός καθηγητή στο Ιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης αποτέλεσε και το γεγονός ότι οι ασθενείς με «οριακά» υψηλά επίπεδα γλυκόζης που δεν είχαν διάγνωση διαβήτη είχαν τη χειρότερη ιατρική έκβαση. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στο να καταλάβουν ότι αν δεν αναγνωριστούν άμεσα τους αδιάγνωστους διαβητικούς ασθενείς αυτοί θα γίνουν χειρότερα μετά την νοσηλεία.  7 εκατ. οι αδιάγνωστοι ασθενείς με διαβήτηΣύμφωνα με το Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες, φθάνοντας τα 30 εκατομμύρια σήμερα.  Από αυτούς, περισσότερα από 7 εκατομμύρια είναι δυστυχώς αδιάγνωστοι ασθενείς. Εάν αυτά τα άτομα αφεθούν χωρίς θεραπεία, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να επηρεάσει διάφορα κύτταρα και όργανα στο σώμα τους με ότι αυτό συνεπάγεται.  Για παράδειγμα, στις επιπλοκές από το διαβήτη τύπου 2 σε άτομα που δεν έχουν μπει σε θεραπεία περιλαμβάνονται η νεφρική ανεπάρκεια, η βλάβη στα μάτια, ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτηΟι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η μελέτη θα πρέπει να παρακινήσει τους επιστήμονες να εστιάσουν περισσότερο στην άμεση διάγνωση των ατόμων που έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν, καθώς ο καλύτερος έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο θα τους βοηθήσει να έχουν λιγότερες πιθανές επιπλοκές και λιγότερο κίνδυνο για τη ζωή τους.  Το επόμενο βήμα κατά τη γνώμη του είναι να δοκιμάσουν να παρέμβουν για να δουν αν μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των αδιάγνωστων ασθενών. Ωστόσο, όπως λένε, αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι ένα τεστ που αξίζει να το λύσουν. Πηγές: https://www.med.umn.edu/https://www.news-medical.net/news/20181214/Researchers-study-abnormal-blood-glucose-levels-of-patients-after-hospital-discharge.aspxKate Anderton, B.Sc. Biomedical Sciences, Cell Biology Let's block ads! (Why?)

Οι πρωτεΐνες σεπτίνης ανιχνεύουν και σκοτώνουν το παθογόνο του εντέρου, Shigella

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για την απεικόνιση ανθρώπινων κυττάρων και τη μελέτη λοιμώξεων στο επίπεδο ενός μόνο βακτηριακού κυττάρου, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, αποκάλυψε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι σεπτίνες φυλακίζουν το παθογόνο βακτήριο Shigella Η μελέτη αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι αυτές οι πρωτεΐνες μπορούν να ανιχνεύσουν τα βακτηρίδια που διαιρούνται και αποτρέπουν το σχηματισμό δομών που μοιάζουν με κλουβιά γύρω από τα βακτηρίδια. Οι σεπτίνες είναι μια ομάδα πρωτεϊνών που δεσμεύονται με GTP που εκφράζονται σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα εκτός από τα φυτά. Διαφορετικές σεπτίνες έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν σύμπλοκα πρωτεϊνών μεταξύ τους. Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Εκτός από την ανάγκη ανάπτυξης νέων φαρμάκων, όπως τα αντιβιοτικά, οι νέοι τρόποι για τον έλεγχο της βακτηριακής λοίμωξης είναι ζωτικής σημασίας. Το Shigella είναι παθογόνο του ανθρώπινου εντέρου που μολύνει περισσότερα από 150 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και προκαλεί έως και 500.000 θανάτους κάθε χρόνο. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού ανθεκτικών σε φάρμακα στελεχών, το Shigella αποτελεί προτεραιότητα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθώς είναι ένα από τα «superbugs» δηλαδή ένα βακτήριο που έχει γίνει πολύ ανθεκτικό στα αντιβιοτικά φάρμακα. Η ερευνητική ομάδα επεσήμανε, ότι αν και οι σεπτίνες είναι ένας ισχυρός, φυσικός μηχανισμός για τον περιορισμό του Shigella, απαιτείται να γίνει περεταίρω έρευνα για να καθοριστεί πώς η βιολογία της σέπτινης μπορεί να αξιοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς. Ελπίζουν όμως, ότι αυτά τα νέα ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν σε ένα νέο τρόπο ενίσχυσης του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος και στην ανάπτυξης θεραπείας για μια ποικιλία βακτηριακών λοιμώξεων. Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Serge Mostowy από την Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν εάν μπορούν να  μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανακάλυψη ώστε να ενισχύσουν τα φάρμακα με σεπτίνη, για να σταματήσουν επικύνδυνες λοιμώξεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ερευνητές παρατήρησαν για πρώτη φορά το 2010 ότι η σεπτίνη μπορεί να παγιδεύσει το βακτήριο Shigella, ανοίγοντας έτσι την εντυπωσιακή προοπτική ενός νέου τρόπου για να σταματήσουν τη διάδοση των βακτηρίων στο σώμα. Ωστόσο, το πώς τα κύτταρα αναγνωρίζουν το Shigella για να το παγιδεύσουν ήταν άγνωστο. Η συν-συγγραφέας της μελέτης από το Τμήμα Λοιμώξεων του Imperial College στο Λονδίνο, Sina Krokowski σημείωσε ότι πώς τα κύτταρα μπορούν να αναγνωρίσουν τα βακτήρια είναι το αντικείμενο έντονης έρευνας ακόμα και για τη σύγχρονη ιατρική. Όπως είπαν οι ερευνητές, η άνοδος των "superbugs " είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την υγεία και τα νέα φάρμακα είναιζωτικής σημασίας, αλλά είναι δαπανηρά γι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της αντίστασης των βακτηριακών λοιμώξεων σε αυτά. Με την εφαρμογή τεχνικών μικροσκοπίας αιχμής, που είναι διαθέσιμες τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν τώρα σαφείς αποδείξεις ότι οι σεπτίνες μπορούν να είναι ένα νέο φυσικό όπλο στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής.Πηγές:https://www.news-medical.net/news/20181213/Study-shows-septin-proteins-detect-and-kill-gut-pathogen-Shigella.aspxhttps://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/septin-proteins-act-cellular-police-identify-imprison-and-kill-superbug Let's block ads! (Why?)