Η πρόταση των ΑΝΕΛ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Τις προτάσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Ελληνες.Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πάνος Καμμένος και η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, στο προοίμιο της πρότασης τους, όπου διατυπώνουν τις κατευθυντήριες αρχές τους, αναφέρουν ότι «η αρχόμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να προνοήσει δεόντως για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν: στον Τύπο, την Παιδεία, τη δημόσια περιουσία, την έννομη προστασία, την οικογένεια, το περιβάλλον, τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκλογέων στο εξωτερικό, τον τρόπο εκπροσώπησης των ομογενών στην Ελληνική Βουλή, τις εν γένει επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους φορολογούμενους, ασφαλισμένους, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και φυσικά τη Δικαιοσύνη». Υπογραμμίζουν ότι «στην μεταμνημονιακή εποχή, καθώς η Ελλάδα ανακτά σταδιακά ξανά την οικονομική ελευθερία της, πρόταγμα αποτελεί η επαναφορά των ηθικών αξιών στην κορυφή της αξιακής πυραμίδας της κοινωνίας μας» και σημειώνουν ότι η επίτευξη του εν λόγω στόχου, «περνά αναγκαία και πρωταρχικά διαμέσου του επαναπροσδιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας, καθώς και κρίσιμων θεσμών της πολιτείας και εν τέλει της κοινωνίας μας». Τονίζουν επίσης, τόσο ότι ορισμένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται εμβάθυνση και πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, όσο και την αναγκαιότητα, σημαντικοί θεσμοί «να αποκτήσουν περισσότερο δίκαιες και ολιστικές διαστάσεις», αλλά και τον προσδιορισμό του δημοσίου συμφέροντος «έτσι ώστε η προστασία του να εξασφαλίζει τη συνέχεια του ελληνικού κράτους και έθνους, έχοντας κατευθύνσεις ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικές». Οι ΑΝΕΛ παρουσιάζουν τις πέντε θεσμικές τομές που προτείνουν: «Α’ Θεσμική Τομή Είναι πανθομολογούμενο ότι, μετά την κατάργηση, με την αναθεώρηση του 1986, αρκετών αρμοδιοτήτων του Προέδρου (οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «υπερεξουσίες»), μοναδικός παράγοντας εκτελεστικής εξουσίας κατέστη επί της ουσίας μόνον ο Πρωθυπουργός και εξ αυτού του λόγου γίνεται έκτοτε αναφορά για «πρωθυπουργοκεντρικό» μοντέλο διακυβέρνησης. Σημειωτέον ότι, οι τότε καταργηθείσες αυξημένες αρμοδιότητες, δεν είχαν ποτέ ενεργοποιηθεί επί της ουσίας και σε μεγάλο βαθμό αποτύπωναν την προσήλωση μεγάλου τμήματος της κοινωνίας που είχε προς «ηγεμονίες» του παρελθόντος. Όμως, με το πέρας του χρόνου το «πρωθυπουργικοκεντρικό» μοντέλο απεδείχθη ότι «εν τοις πράγμασι» κατέστη ανεξέλεγκτο και ό,τι σε κάποιες περιπτώσεις ευρισκόταν σε απόλυτη δυσαρμονία με τη λαϊκή κυριαρχία. Είναι αναγκαίο, πλέον, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός άμεσης αποτύπωσης της λαϊκής βούλησης, ανεξάρτητος ενδεχομένως από τα πολιτικά κόμματα, που θα ασκεί ήπιο αλλά αποτελεσματικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα να «ακυρώνει» κυβερνητικές πολιτικές που έχουν την λαϊκή νομιμοποίηση. Προσέτι, ταυτόχρονα θα καθίσταται ο εξισορροπητικός παράγων ως προς κυβερνητικές πολιτικές που ενδεχομένως να παρεκκλίνουν της λαϊκής βούλησης και του δημοσίου συμφέροντος. Φρονούμε ότι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να αναλάβει τον κρίσιμο αυτόν ρόλο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα νομιμοποιείται κατόπιν άμεσης εκλογής από τον Λαό, προτεινόμενος είτε από πολιτικά κόμματα είτε από τμήμα της κοινωνίας. Και τούτο διότι το στοιχείο της ανεξαρτησίας του από τη Βουλή μέσω της απευθείας εκλογής του από τον Λαό, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για μια αδέσμευτη, αποτελεσματική και ορθολογική άσκηση αρμοδιοτήτων. Οι επιπλέον αρμοδιότητες που του απονέμονται, όπως το δικαίωμα αναπομπής κατ’ έτος για σημαντικό νομοσχέδιο προκειμένου να ψηφιστεί από τα τρία πέμπτα (3/5) της Βουλής ή το Διάγγελμα που δικαιούται να απευθύνει ακόμη και κατόπιν αρνήσεως του Πρωθυπουργού ή το αίτημα προς την Βουλή για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, συνιστούν έναν ήπιο ελεγκτικό μηχανισμό υπέρ της προστασίας των συνταγματικών ελευθεριών, αλλά και των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Β’ Θεσμική Τομή Το αίτημα της ορθής απονομής Δικαιοσύνης είναι πιο έντονο από ποτέ, όπως και το αίσθημα ατιμωρησίας εκείνων που καταχράστηκαν τη δημόσια εξουσία που τους ανατέθηκε από τον Λαό. Το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει των απαιτήσεων δεν ήταν αποτέλεσμα έλλειψης ικανότητας ή ηθικής των Δικαστών, αλλά αποτέλεσμα δομικών προβλημάτων της Δημοκρατίας μας. Και τούτο διότι η Δικαστική Λειτουργία, ο ένας εκ των τριών πυλώνων του πολιτεύματός μας που συνιστά και το «καταφύγιο» του πολίτη για την προστασία των δικαιωμάτων του, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελέγξει αποτελεσματικά την Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, όσο εξαρτάται από 4 την τελευταία. Έχει καταστεί εθνική ανάγκη να απελευθερωθεί από τα «βαρίδια» ελέγχου και κηδεμόνευσης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, η απεξάρτηση της Δικαιοσύνης, μέσω της εισαγωγής για πρώτη φορά της κληρωτής δημοκρατίας, κατόπιν εκλογών μεταξύ των δικαστικών λειτουργών, φιλοδοξεί να απελευθερώσει την ελεγκτική, πάντα εντός συνταγματικών πλαισίων, λειτουργία των Δικαστών και να ισχυροποιήσει την λειτουργική και προσωπική τους ανεξαρτησία κατά άρθρο 87 του Συντάγματος. Συμπληρωματικά, διευκολύνεται η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τον πολίτη, θέτοντας προς τον κοινό νομοθέτη όριο για την νομοθετική επιβολή παραβόλων, τελών και φόρων ως προϋπόθεση παραδεκτού. Τέλος, εισάγεται, η έκφραση γνώμης επί των προαγωγών των δικαστικών λειτουργών από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους για λόγους που ανάγονται στην ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου της διαδικασίας. Γ’ Θεσμική Τομή Ο έλεγχος της Εκτελεστικής Εξουσίας και ιδίως της εκάστοτε Κυβέρνησης θα καταστεί αλυσιτελής, εάν δεν αναθεωρηθεί αποτελεσματικά το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και τούτο διότι, η σύντομη «παραγραφή» της ισχύουσας 3ης παραγράφου, όπου μόνον η Βουλή ασκεί δίωξη για παράβαση καθηκόντων των Υπουργών έως το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος, είναι δυσανάλογη σε σχέση τόσο με το διακύβευμα της άσκησης δημόσιας εξουσίας, όσο και με την ποινική αντιμετώπιση των πολιτών. Συνεπώς, αναγκαίοι ο δικαστικός έλεγχος των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη κατά τις κοινές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα ποινικά αδικήματα, που τυχόν τελέσουν επ’ ευκαιρία των καθηκόντων τους, εφόσον ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός εκμεταλλεύεται το δημόσιο αξίωμά του για να προσπορισθεί ίδιο οικονομικό όφελος (πχ δωροληψία). Και τούτο διότι, η Βουλή των Ελλήνων για πολλά χρόνια δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στο πρόταγμα της ορθής απονομής δικαιοσύνης και επέδειξε τουλάχιστον αναιτιολόγητη επιείκεια στα θέματα περί ευθύνης Υπουργών, είτε επί τη βάσει «πολιτικής αλληλεγγύης», είτε επί τη βάσει «ανταλλακτικής πολιτικής». Η ορθή, όμως, απονομή δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο είτε προσωπικών είτε πολιτικών σκοπιμοτήτων, ούτε και αντικείμενο «προς συναλλαγή», καθόσον συνιστά βασικό και θεμέλιο λίθο της σύγχρονης Δημοκρατίας. Η Ισονομία και η Ισοπολιτεία δεν μπορούν να εφαρμόζονται υπό την αίρεση της διαπραγμάτευσης, ούτε συνάδουν με την θέσπιση ή ερμηνεία κανόνων δικαίου προνομιακή για μια μόνο επιλεγμένη ομάδα πολιτών, ενώ η Ισότητα μεταξύ των πολιτών δεν μπορεί να αποτελεί μονίμως το ανεπίτευκτο ποθούμενο. Σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω ισχύουσα σύντομη «παραγραφή» καθιερώθηκε το πρώτον με την αναθεώρηση του 2001. Δ’ Θεσμική Τομή Η δυνατότητα να εκφράζεται η Λαϊκή Κυριαρχία άμεσα και σε επιμέρους θέματα έχει καταστεί πλέον πασίδηλη. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια του «Λαϊκού» Δημοψηφίσματος είτε για κρίσιμο εθνικό θέμα είτε για ψηφισθέν νομοσχέδιο είτε για κοινωνικό ζήτημα, ενώ προσδιορίζεται σαφώς πλέον πότε το αποτέλεσμα δεσμεύει την Νομοθετική Εξουσία. Η τομή αυτή εισάγει νέα στοιχεία συμμετοχικής Δημοκρατίας που μπορεί να εκφραστεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες, ισχυροποιεί τη διασύνδεση Κράτους-πολίτη και συνιστά δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε νομοθετικές αυθαιρεσίες, ισχυροποιώντας την Δημοκρατία μας. Ε’ Θεσμική Τομή Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός του Βουλευτή-Συμβούλου που εκλέγεται απευθείας από την ομογένεια, όπως και η συμμετοχή του Απόδημου Ελληνισμού στις εθνικές εκλογές. Οφείλουμε να εισάγουμε θεσμικά εθνική στρατηγική πολιτική διασύνδεσης με τον απανταχού ελληνισμό, ο οποίος δεδηλωμένα αγαπά την «μητέρα» Ελλάδα, ώστε να διατηρηθούν και να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί κοινής παράδοσης, γλώσσας και πολιτισμού. Προσέτι, ο Απόδημος Ελληνισμός και οι Ομογενείς μας μπορούν να γίνουν «μοχλός» εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την διαλεκτική αυτή σχέση, πέρα από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, αλλά με πρόταγμα το εθνικό διακύβευμα. Και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουμε, ιδίως για τους Έλληνες Ομογενείς την εκλογή αντιπροσώπων τους μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο, ανεξάρτητα από κομματικούς σχηματισμούς, ώστε ελεύθερα και ακηδεμόνευτα να συμβάλλουν στην εθνική ανάκαμψη». Επισυνάπτεται ολόκληρη η πρόταση των Ανεξάρτητων ΕλλήνωνLet's block ads! (Why?)

Βουλή: Με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών η πρώτη συνεδρίαση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρώτη συνεδρίαση της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.Η συγκεκριμένη συνεδρίαση αρχίζει στις 11 το πρωί και σύμφωνα με την απόφαση τις Διάσκεψης των Προέδρων θα ανοίξει κατάλογος συνολικά 15 ομιλητών, αναλόγως με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε κόμματος, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν σε έναν κύκλο χωρίς δικαίωμα δευτερολογίας. Στη συζήτηση, αναμένεται, μετά το μεσημέρι, να παρέμβουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Η Ολομέλεια, θα ορίσει την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία απαρτίζεται από 46 μέλη και θα επεξεργαστεί τις προτάσεις των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τη λήψη της απόφασης με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της Έκθεσης της Επιτροπής στην Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, έχει ήδη προϊδεάσει ότι η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός δύο μηνών, προκειμένου, με τις προβλεπόμενες δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, να "πέσει" η αυλαία το αργότερο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Το πρωί της Πέμπτης, η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος συνεδριάζει ώστε να εκλέξει το προεδρείο της και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Έκτακτο μέρισμα φέρνει το υπερπλεόνασμα

Αισιοδοξία για υπερπλεόνασμα που θα παραχθεί μέσα στο 2018 -και το οποίο φτάνει στο 1% ή σε 1,8 δισ. ευρώ-, αλλά και προβληματισμό για τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις είτε από τις δικαστικές διεκδικήσεις των αναδρομικών των συνταξιούχων είτε από το προεκλογικό κλίμα αποπνέει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το 3ο τρίμηνο. 

Μέσω αναβαλλόμενου φόρου η μείωση των κόκκινων δανείων

Σχέδιο που θα βοηθήσει τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μειώσουν το βάρος των κόκκινων δανείων στο μισό επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τη σχετική διαδικασία.  

Σοκαριστικές εικόνες από την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μεταναστών στην Πάτρα – ΦΩΤΟ

Εικόνες σοκ από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ μεταναστών στην Πάτρα τα ξημερώματα της Τρίτης έφερε στο φως της δημοσιότητας...

Hot tub spa (Palm Bay) $1950

QR Code Link to This Post I have a Leisure Spa in great condition Price includes delivery and 90 day warranty It has a new cover and led light also has a waterfall and will plug into a standard 110 outlet or can be 220 volts the spa measures 80"x80"x35" it will fit through a standard door Please call or txt me anytime 772-341-112eight Check out our website Mypeacefulspas.comJacuzzi Spas Spa Hottub HotSprings Hot Springs Jacuzzis Jacuzzi Trade Motorcycle Trade car Let's block ads! (Why?)

Πιτσιόρλας: Είμαστε αισιόδοξοι για το θέμα των συντάξεων

«Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης στα πρώτα βήματα που κάνει η χώρα μετά την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης -μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων- είναι η εδραίωση της σταθερής πορείας της χώρας εξασφαλίζοντας ότι δεν θα έχουμε υποτροπή. Πρέπει να πείσουμε τις αγορές ότι δεν θα επιστρέψουμε στις πρακτικές του παρελθόντος και θα προασπίσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα που πετύχαμε, να πείσουμε για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, να εδραιώσουμε συνθήκες ανάπτυξης της χώρας αλλά και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε γυρίσει σελίδα και μπαίνουμε σε μια περίοδο που σταδιακά και με σύνεση θα αρχίσουμε να αποκαθιστούμε αδικίες». Αυτό σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ1. «Είμαστε αισιόδοξοι για το θέμα των συντάξεων, καθώς και για τη συνολική συνεννόηση για τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε και τα μέτρα που περιλαμβάνει και τα οποία εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Είναι η πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια που καταθέσαμε προϋπολογισμό με τις κανονικές διαδικασίες της ΕΕ και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός θα γίνει αποδεκτός», πρόσθεσε. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η έξοδος από το πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι έχουμε υπερβεί την κρίση. «Έχουμε πλήρη συνείδηση των προβλημάτων που υπάρχουν. Όσοι όμως συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση θα πρέπει να έχουν συνείδηση και των περιορισμών που έχουμε προκειμένου να απαντήσουμε στα προβλήματα», πρόσθεσε ο ίδιος και συνέχισε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει πως η κυβέρνησης μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους που θέτει. «Παρά τη μεγάλη αμφισβήτηση που έχει δεχθεί η κυβέρνηση, όμως έχουμε υπερβεί όλες τις προβλέψεις, αυτό δείχνουν και οι δείκτες της οικονομίας πχ. για την ανεργία, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις, τις δαπάνες για R&D.» Σε ερώτηση σχετικά με την παροχολογία ο κ. Πιτσιόρλας είπε: «κανείς δεν μπορεί να πει ότι η κυβέρνηση μπήκε σε λογική παροχών γιατί όσα έχει εξαγγείλει είναι πολύ μετρημένα, σε σχέση και με την πίεση που έχει δεχθεί ο κόσμος που έχει σηκώσει όλο το βάρος της κρίσης. Ο τρόπος που χειριζόμαστε πολύ κρίσιμα ζητήματα όπως π.χ. τα κόκκινα δάνεια δείχνει σοβαρότητα. Οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι δεδομένοι, όμως και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι απαραίτητη για την υλοποίηση οποιασδήποτε πολιτικής». Πρόσθεσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση από την ελληνική κυβέρνηση για επιτάχυνση των δομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να επιτύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. «Η βελτίωση είναι σταδιακή και θέλουμε χωρίς αμφιβολία πιο έντονους ρυθμούς, για αυτό κι έχουμε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και συνεχίζουμε να το υλοποιούμε με εντεινόμενο ρυθμό. Κάνουμε ήδη ταχύτατα βήματα στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Δημοσίου, ψηφίζεται για παράδειγμα μεθαύριο η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αντίστοιχες διαρθρωτικές αλλαγές γίνονται σε όλα τα επίπεδα και αυτές ακριβώς θα επιτρέψουν την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Τα θέματα του κτηματολόγιο, των δασικών χαρτών, οι ρυθμίσεις στη χωροταξία επιταχύνονται. Θέματα που απέτρεπαν τις επενδύεις και σε έναν χρόνο από σήμερα θα έχουν λυθεί». Ως παραδείγματα ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι σήμερα συναντήθηκε με έναν Έλληνα του εξωτερικού που επενδύει στην Ελλάδα για παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πρόσθεσε «βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίλυση του προβλήματος των ναυπηγείων Ελευσίνας, ενώ και στον Σκαραμαγκά έχει δρομολογηθεί η επίλυση». Ελληνικό Σχετικά με την επένδυση του Ελληνικού ο κ. Πιτσιόρλας είπε ότι από άποψη αδειοδότησης η υλοποίηση της επένδυσης θα μπορούσε να ξεκινήσει αύριο το πρωί, όμως βάσει της αρχικής σύμβασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την άδεια του καζίνο για την οποία υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. «Βρισκόμαστε στη γραμμή της εκκίνησης του διαγωνισμού, η αρμόδια Αρχή Παιγνίων είναι στις τελικές διαπραγματεύσεις για να βγάλει την προκήρυξη. Τους πρώτους μήνες του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία» όπως είπε και συνέχισε λέγοντας: «πρόκειται για έναν διαγωνισμό και μια αρχική σύμβαση με πλήθος ατελειών και αιρέσεων για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής που άφηναν να επιλυθούν μια μεγάλη σειρά προβλημάτων μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Λύσαμε τα προβλήματα σε σύντομο - για τα ελληνικά δεδομένα - διάστημα και σήμερα έχουμε ένα ομόφωνα εγκεκριμένο από το ΣτΕ ΠΔ. Από την ελληνική κυβέρνηση διαμορφώνεται ένα συνολικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και φιλικό κλίμα για τους επενδυτές». Let's block ads! (Why?)

Ψίθυροι: Μεταβολές ποσοστών και νέα τιμή-στόχος

- Αλλαγές στη σύνθεση δύο εταιρειών σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στα ποσοστά βασικών μετόχων, σύμφωνα με τη σχετική λίστα του Χρηματιστηρίου: Στις 7 Νοεμβρίου το ποσοστό συμμετοχής της HMG Globetrotter στη Nexans Hellas διαμορφώθηκε στο 5,308%.