Category Archives: ΕΛΛΑΔΑ

Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Πυξίδα μας, οι ανάγκες μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και του λαού

PDF | DOCX|Συνέντευξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και στον δημοσιογράφο Απόστολο Μιχαλούδη. Πρόσφατα παρουσιάσατε το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση διαδικασιών του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Τι προβλέπεται σχετικά και ποια τα οφέλη για τους υποψηφίους; Τα οφέλη είναι σημαντικά τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση. Σήμερα, τα αποτελέσματα μιας προκήρυξης μπορεί να καθυστερήσουν δύο, ακόμη και τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν επιτρέπει στους υποψήφιους να προγραμματίσουν τη ζωή τους, ενώ πολλοί αξιόλογοι νέοι επιστήμονες μπορεί, όταν τελικά επιλεγούν, να έχουν στο ενδιάμεσο αναζητήσει την τύχη τους στο εξωτερικό. Για τη δημόσια διοίκηση το κόστος της καθυστέρησης είναι μεγάλο. Με δεδομένη την υποστελέχωση και την ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, μετά από μια δεκαετία οριζόντιων περικοπών της τάξης του 20%, την καθυστέρηση αυτήν τελικά την υφίσταται ο πολίτης και το Κοινωνικό Κράτος. Γι' αυτό προβλέπουμε διαδικασίες προγραμματισμού, απλούστευσης και επιτάχυνσης στο πλαίσιο της διαφάνειας και αξιοκρατίας που εγγυάται το ΑΣΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο επομένως, προβλέπεται ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων αποστέλλεται στην αρχή κάθε έτους στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, τη δυνατότητα ενοποίησης αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, τη διεύρυνση της δυνατότητας προκήρυξης περισσοτέρων πανελλαδικών γραπτών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους, καθώς και ειδικών προκηρύξεων διετούς διάρκειας. Προβλέπονται, επίσης διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης. Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης του ΑΣΕΠ με αποσπάσεις και, επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται αλλαγές και στον σχεδιασμό των προσλήψεων. Συγκεκριμένα τι περιλαμβάνει; Θεσπίζεται σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού σε πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό, στρατηγική αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής, και διασύνδεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, θα καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος. Τα αιτήματα κάθε υπουργείου θα συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά, και θα εκδίδεται μια και μόνον εγκριτική πράξη για τα αιτήματα. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η έγκαιρη πρόσληψη των εποχικών εργαζομένων, καθώς πολλές φορές έφτανε να προσλαμβάνονται εποχικοί πυροσβέστες και αρχαιοφύλακες τον Ιούλιο.  Η λύση που δίνεται για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες κατηγορίες συμβασιούχων; Η σημασία της ρύθμισης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι διπλή. Ένα καταξιωμένο και πολύτιμο κοινωνικό πρόγραμμα που επί 18 χρόνια ήταν σε αβεβαιότητα, επιτέλους θεσμοθετείται και συστήνονται μόνιμες θέσεις στους Δήμους. Τερματίζεται έτσι η εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία χιλιάδων εργαζομένων συμβασιούχων. Ακολουθήσαμε μια διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Με διαφάνεια η ρύθμιση προσδιορίζει όλα τα στοιχεία της προκήρυξης. Εξαντλήσαμε τα περιθώρια του νόμου για την αναγνώριση της εμπειρίας με την αντίστοιχη μοριοδότηση, και φυσικά η διαδικασία θα γίνει από το ΑΣΕΠ. Η στελέχωση των διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών με μονίμους εργαζόμενους είναι προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού κράτους. Οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ασφάλειας επενδύουν στη δουλειά τους, επιμορφώνονται, εξελίσσονται, αποκτούν την ανάλογη εμπειρία. Πυξίδα μας είναι οι πραγματικές ανάγκες μιας σύγχρονης δημόσιας Διοίκησης στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και του λαού. Η δρομολόγηση προσλήψεων μονίμου προσωπικού, στο πλαίσιο που μας επιτρέπει ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση και ο δημοσιονομικός χώρος, εκ των πραγμάτων μειώνει την ανάγκη για προσλήψεις συμβασιούχων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους σημερινούς συμβασιούχους να συμμετάσχουν σε πολλές από τις νέες προκηρύξεις με ισχυρό εφόδιο την εμπειρία της προϋπηρεσίας τους.  Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Τι δράσεις περιλαμβάνει ο σχετικός σχεδιασμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Υλοποιούμε πολιτικές και δράσεις, προκειμένου ο δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός δημοκρατικού και σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Σας αναφέρω σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» : Σκοπός του έργου είναι η απλούστευση, ο ανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για επαγγελματικές δραστηριότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της άρσης σειράς γραφειοκρατικών εμποδίων. «HRMS - Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση. «Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) & Ψηφιακές Υπογραφές»: Προχωρά από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), μαζί με Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές. Ένα έργο που μεταβάλλει ριζικά την καθημερινότητα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς αφήνει πίσω το χαρτί, και τα δημόσια έγγραφα έχουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική μορφή. «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας»: Προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι κωδικοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, οργανωμένες σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και τις διαδικασίες κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας. Στις εξαγγελθείσες δράσεις του υπουργείου περιλαμβάνεται και το «ψηφιακό ΚΕΠ». Ποια τα οφέλη του για τους συναλλασσόμενους πολίτες και τις επιχειρήσεις: Σήμερα μέσω του δικτύου των ΚΕΠ, παρέχονται περί τις 1.000 διαδικασίες. Πενήντα οκτώ από αυτές παρέχονται στους πολίτες ηλεκτρονικά (on - line) μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των καθ' ύλην αρμόδιων φορέων. Το 2017 στο σύνολο των 8.519.381 υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ της χώρας, οι περισσότερες από τις μισές, 4.940.205 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο. Σταθερή προτεραιότητά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε στην πρόσληψη, μετά από πολλά χρόνια, 120 μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, καθώς και στην αναβάθμιση και επέκταση της ψηφιακής τους λειτουργίας, προκειμένου να παρέχουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το έργο «Ψηφιακό ΚΕΠ» έχει ως στόχο τη μετάβαση στα ΚΕΠ της νέας εποχής μέσω της ηλεκτρονικής αναζήτησης δικαιολογητικών. Ωστόσο, η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι για την κυβέρνηση οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο προσλήψεις. Η κυβέρνηση προχωρά στις απολύτως απαραίτητες προσλήψεις για την στελέχωση νευραλγικών τομέων του δημοσίου, που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα στα χρόνια των μνημονίων. Προσλήψεις που γίνονται μέσω ΑΣΕΠ με αντικειμενικό και αξιοκρατικό τρόπο για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της διοίκησης, με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας και αφού έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρηματολογεί για τη μείωση της δημόσιας διοίκησης, αποκαλύπτοντας την πρόθεση απολύσεων και ιδιωτικοποίησης δημοσίων υπηρεσιών. Είναι σαφές ότι επιδιώκει το πισωγύρισμα στις πιο σκληρές μνημονιακές αντιλήψεις με την περαιτέρω μείωση του δημοσίου. Έτσι έχουμε το παράδοξο, την ώρα που η χώρα μας επιτέλους βγήκε από τα μνημόνια, η ΝΔ να εξαγγέλλει ένα δικό της «μνημονιακό» πρόγραμμα με παρωχημένες και αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές, τις οποίες πλέον αποποιούνται ακόμη και συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη. Η ΝΔ επιχειρεί να επαναφέρει την αντίθεση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. Όμως, ο διαχωρισμός αυτός είναι επίπλαστος, γιατί και τον ιδιωτικό υπάλληλο τον ενδιαφέρει να πηγαίνει το παιδί του σε ένα καλό δημόσιο σχολείο, και τον ελεύθερο επαγγελματία να έχει πρόσβαση σε ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, και τον επιχειρηματία να εξυπηρετείται γρήγορα και αξιόπιστα από τα ΚΕΠ και τις δημόσιες υπηρεσίες. Αναφέρετε συχνά ότι στη μεταμνημονιακή εποχή η δημόσια διοίκηση μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Πιστεύετε ότι το Δημόσιο με τις διαχρονικές παθογένειές του, είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο; Χωρίς αμφιβολία η δημόσια διοίκηση έχει διαχρονικές αδυναμίες και παθογένειες, οι οποίες διευρύνθηκαν την περίοδο των μνημονίων λόγω υποστελέχωσης και αδυναμίας ανανέωσης. Η λύση, όμως, δεν είναι η περαιτέρω συρρίκνωση και υποβάθμιση της, αλλά η στρατηγική αναβάθμισης και προσαρμογής της στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή είναι και η βασική διαφορά της δικής μας προοδευτικής-αριστερής αντίληψης από τη νεοφιλελεύθερη άποψη της ΝΔ. Είναι άλλο η αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων και άλλο η σκόπιμη ισοπέδωση. Γιατί, στο δημόσιο γίνεται σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι η πρόοδος και τα επιτεύγματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της ψηφιακής ολοκλήρωσης, αναγνωρίστηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ομάδα των πλέον αναπτυγμένων χωρών, στην πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών e-Government Survey 2018. Με αφορμή το 12ο συνέδριο της ΝΔ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι «το πρόσωπο που φέρνει την ανανέωση στην Ελλάδα», όπως υποστηρίζει σε πρόσφατο δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt; Κάθε άλλο. Σηματοδοτεί με το λόγο και τη στάση του το πισωγύρισμα στη μνημονιακή πολιτική της λιτότητας και της υπερσυντηρητικής δεξιάς αντίληψης. Ενδεικτική είναι η αναφορά του στο συνέδριο της ΝΔ ότι θέλει να τελειώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ «όχι μόνο γι' αυτά που κάνει, αλλά γι 'αυτά που πιστεύει». Εκφέρει σκληροπυρηνικό δεξιό λόγο που μας γυρίζει πίσω σε αντιδημοκρατικές εποχές και αντιλήψεις. Όσο όμως αποκαλύπτεται αυτό το πρόσωπο της ΝΔ, τόσο αναδεικνύεται η πολιτική διάσταση και σημασία της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον δεξιό-νεοφιλελεύθερο και τον προοδευτικό-αριστερό πόλο. Οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται και συσπειρώνονται σε μια προοδευτική προοπτική της χώρας χωρίς επικίνδυνα πισωγυρίσματα! Δηλαδή οι εξαγγελίες του για μικρότερο κράτος και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη; Το μόνο που θα φέρουν είναι νεοφιλελεύθερη ασυδοσία στην οικονομία και την επέλαση κρατικοδίαιτων συμφερόντων στο δημόσιο, μέσα από την ιδιωτικοποίηση δημοσίων τομέων με αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και υποβαθμισμένες ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη προϋποθέτει τη στήριξη των επενδύσεων και της υγιούς επιχειρηματικότητας, έναν σύγχρονο εξωστρεφή και παραγωγικό ιδιωτικό τομέα που συνεισφέρει στον εθνικό πλούτο και στην απασχόληση, και όχι κρατικοδίαιτους υπεργολάβους εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του φορολογουμένων. Σε περίπτωση που οι ΑΝΕΛ αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό σχηματισμό λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, εκτιμάτε ότι αυτό θα επιταχύνει πολιτικές εξελίξεις; Η κυβερνητική συνοχή είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη. Let's block ads! (Why?)

Πρωινή συμπλοκή με μαχαίρι στο κέντρο της Λαμίας

Με μαχαίρι επιχείρησε να λύσει τις διαφορές του ένας νεαρός σε επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στις 7:40 έξω από μαγαζί που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Ροζάκη Αγγελή στο κέντρο της Λαμίας. Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα Μία παρέα δύο ατόμων φέρεται να παρεξηγήθηκε για ασήμαντη αφορμή με έναν 33χρονο πελάτη του μαγαζιού και ο ένας εξ αυτών πάνω στη συμπλοκή που ακολούθησε, έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 33χρονο στο πρόσωπο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο, χωρίς να συντρέχει ανησυχία για την υγεία του. Τα άλλα δύο άτομα αποχώρησαν από το σημείο, για να συλληφθούν λίγο αργότερα από αστυνομικούς του ΑΤ Λαμίας έξω από το σπίτι του ενός, καθώς είναι γνωστοί στις Αρχές όχι όμως για ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι τρεις εμπλεκόμενοι ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Στη Σούδα το επιβλητικό αντιτορπιλικό USS Donald Cook

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων USS Donald Cook (DDG-75) στις αρχές Δεκεμβρίου ξεκίνησε την 8η περιπολία του στη Μεσόγειο. Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη Το USS Donald Cook διανύει την 3η εβδομάδα της 8ης περιπολίας του στην περιοχή ευθύνης του στη Μεσόγειο. Η αποστολή του USS Donald Cook (DDG-75) είναι να διεξάγει έγκαιρες και συνεχείς πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα για την ενίσχυση της εθνικής πολιτικής των ΗΠΑ. Είναι εξοπλισμένο για να λειτουργεί αυτόνομα σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου και πολλών απειλών ή ως μέρος μιας ομάδας. Στο πλαίσιο της περιπολίας για την περιφερειακή ασφάλεια έδεσε την Πέμπτη στη νατοϊκή βάση της Σούδας. Μέλη του πληρώματος κατέγραψαν σε βίντεο τη διαδικασία του κατάπλου. Δείτε το βίντεο από το εσωτερικού του αντιτορπιλικού ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Πατέρας φοιτήτριας στη Ρόδο: Και οι δυο ήταν εν ψυχρώ εκτελεστές, βιαστές, βασανιστές

Συγκλονίζει ο πατέρας της άτυχης 21χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο που δολοφονήθηκε από τον 19χρονο Αλβανό και τον 21χρονο Έλληνα. «Και οι δυο ήταν εν ψυχρώ εκτελεστές, βιαστές, βασανιστές. Και οι δυο. Τώρα ότι και να παν να κάνουν εγώ ξέρω τι κορίτσι είχαμε», λέει μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του STAR ο πατέρας της. «Το πρώτο πράγμα μόλις έμαθα ήταν το σοκ, το δεύτερο πράγμα ήταν όταν μάζευα τα πράγματα της Ελενίτσας από το διαμέρισμα, δεν μπορούσα, κανένας γονιός να μην βιώσει τέτοιο πράγμα και το τρίτο όταν το μεταφέραμε με το αεροπλάνο εδώ. Αυτά ήταν τα πιο σοκαριστικά για μένα […] Την ευθύνη την φέρουν και οι δύο .Τέρμα, τελείωσε και να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως πρέπει» λέει χαρακτηριστικά/ «Την βασάνισαν» «Δεν ήταν μία απλή εκτέλεση. Υπήρχαν και βασανιστήρια η δολοφονία της δεν ήταν μία απλή δολοφονία, ήταν συνεχής, διαρκής βασανιστική. Και την δολοφόνησαν και την χτύπησαν και την ξαναδολοφόνησαν πετώντας την στη θάλασσα […]» λέει θλιμμένος και οργισμένος μαζί. Και συνεχίζει: «Όταν  κάποιος βλέπει κάποια πράγματα και εθελοτυφλεί και μάλιστα πιθανόν να τα υπερασπίζεται κιόλας για να προστατεύσει το παιδί του επόμενο είναι να οδηγηθούν αυτά εδώ που οδηγήθηκαν. […] Καθένας είναι υπεύθυνος για το μεγάλωμα των παιδιών του. Εγώ το είπα από την αρχή αυτό. Αν δεν ήταν το δικό μου παιδί θα ήταν κάποιο άλλο σίγουρα. Απλά έτυχε να είναι η Ελένη». «Κλαίμε όλη μέρα» Σήμερα οι απαρηγόρητοι γονείς της φοιτήτριας την περίμεναν στο Διδυμότειχο για να περάσουν μαζί τις ημέρες των εορτών. «Σήμερα θα ερχόταν το κορίτσι μας, αύριο 16, πόσο είναι; 16 είναι αύριο. Τι να αισθανθούμε χαρά; Το κορίτσι εγώ πήρα και ακύρωσα τα εισιτήρια γιατί κάποιοι της έβγαλαν το εισιτήριο για το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Κλαίμε όλη την ημέρα. Πάμε να κοιμηθούμε και σκεφτόμαστε τις βασανιστικές τελευταίες της στιγμές. Ποιος γονιός θα μπορούσε να πει τι. Να πει τι για αυτούς τους… τελοσπάντων». Let's block ads! (Why?)

Υποψήφιος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει ο Σπύρος Βούγιας

Με τον Σπύρο Βούγια υποψήφιο για τον δημαρχιακό θώκο του κεντρικού δήμου, πνεύμα συνεργασίας και σύνθημα «ΜΑΖΙ για τη Θεσσαλονίκη» προχωρά ο συνδυασμός «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» στη μάχη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στην πρώτη εκδήλωσή του, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αλέξανδρος». Οι επικεφαλής του συνδυασμού «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» Σπύρος Βούγιας και Νίκος Νυφούδης ανακοίνωσαν ότι ο πρώτος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Νυφούδης μίλησε για την αναγκαιότητα να είναι επικεφαλής του σχήματος ο Σπύρος Βούγιας, τονίζοντας ότι έχει τα χαρακτηριστικά για να συνθέσει τον χώρο με στόχο τη νίκη του δημοκρατικού μετώπου. «Η πόλη δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε την πόλη. Θα πορευθούμε με επίκεντρο τον πολίτη και το σεβασμό στον δημόσιο χώρο» υπογράμμισε ο Σπύρος Βούγιας και ανέφερε ότι ο συνδυασμός «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» διεκδικεί μεταξύ άλλων καλύτερες συγκοινωνίες και αναβάθμιση των υπηρεσιών. «Η καμπάνια δεν θα περιοριστεί στο «Βούγιας δήμαρχος». Είμαστε δύο άνθρωποι που συνεργαζόμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το λογότυπο και ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρώτων 15 πρώτων υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η πιο δύσκολη ημέρα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θα είναι η Τρίτη, όπου χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Για την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και αρχικά στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα πιθανόν πρόσκαιρα να είναι ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια- παράκτια της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου προβλέπεται στα δυτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά παροδικά ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Let's block ads! (Why?)

Όταν ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος απαγόρευσε τις κοντές φούστες

Η ελληνική πολιτική ιστορία έχει πολλά και διάφορα παράδοξα. Είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως οι περίοδοι που όλα κυλούσαν ομαλά είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μέσα σε αυτές τις περιόδους, λοιπόν, είναι επίσης λογικό να έχουν διαδραματιστεί πολλές ιστορίες που προκαλούν γέλιο αλλά ταυτόχρονα σε κάνουν να θέλεις να δακρύσεις. Μια από αυτές, σίγουρα μέσα στην κορυφαία πεντάδα, είναι και η αλήστου μνήμης απόφαση του δικτάτορα Θεόδωρου Παγκαλου να απαγορεύσει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Και όταν λέμε κοντές μη φανταστείτε τίποτα μίνι… Αρκεί να ήταν πάνω από 30 πόντους από το έδαφος και τότε η «δράστιδα» θα συλλαμβανόταν και θα περνούσε μια βόλτα από το εδώλιο του κατηγορουμένου. Εκεί επίσης διαδραματίστηκαν πολλές ιστορίες για γέλια και για κλάματα. Και πως θα πιστοποιόταν το «έγκλημα»; Μα από τους αστυνομικούς οι οποίοι άφησαν τα γκλοπ και έπιασαν τις μεζούρες! Η ζηλιάρα σύζυγος του Θεόδωρου Πάγκαλου που επέβαλε τον νόμο Ο βραχύβιος δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος ανήλθε στην πρωθυπουργία της χώρας το 1925 με το «κίνημα της 25ης Ιουνίου». Πριν όμως οι πολιτικοί του αντίπαλοι καταφέρουν να τον ανατρέψουν το 1926, με το «κίνημα του Κονδύλη», πρόλαβε και αυτός… ν’ αφήσει «έργο», στέλνοντας στην εξορία άνευ δίκης εκατοντάδες «εχθρούς» του. Πέρα από αυτό ο Πάγκαλος προκειμένου να αποφύγει την κρεβατομουρμούρα, έβγαλε και έναν από τους πιο αστείους νόμους που έχουν βγει ποτέ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, μια ημέρα η σύζυγος του δικτάτορα αποφασίζει να επισκεφθεί τον άνδρα της στο πρωθυπουργικό γραφείο. Εκεί η Αριάδνη Σκλιά-Σαχτούρη, συναντά μια νεαρή, εργαζόμενη κοπέλα η οποία περιφέρεται φορώντας… ξεδιάντροπα μια φούστα μέχρι το γόνατο. Η πρώτη κυρία εξοργίζεται και επιτίθεται λεκτικά στους εμβρόντητους αστυνομικούς οι οποίοι «της επιτρέπουν να κυκλοφορεί με τα πόδια της ολόγυμνα, σκανδαλίζοντας τους άνδρες», ανάμεσα στους οποίους, βέβαια, ήταν και δικός της. Από την φασαρία ο δικτάτορας βγήκε από το γραφείο του και προκειμένου να ηρεμήσει την έξαλλη γυναίκα του, απευθύνθηκε προς τον τότε Αστυνομικό διευθυντή των Αθηνών Ιωάννη Καλυβίτη και του είπε πως πραγματικά το θέαμα δεν είναι… ωραίο! Για να πείσει, μάλιστα, για το πόσο το πιστεύει αυτό, έδωσε εντολή να δημιουργηθεί μια διάταξη η οποία θα έπρεπε άμεσα να τεθεί σε εφαρμογή και που θα προέβλεπε πως οι γυναίκες που θα κυκλοφορούσαν στο δρόμο με φούστες που απείχαν περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος θα συλλαμβάνονταν και θα οδηγούνταν στο δικαστήριο! Οι αστυνομικοί με τις μεζούρες και οι αντιδράσεις που έφεραν την απόσυρση Και επειδή σε ένα δικτάτορα κανείς δεν φέρνει αντίρρηση μέσα σε λίγες ημέρες η συγκεκριμένη διάταξη ήταν έτοιμη για να εφαρμοστεί. «Κατόπιν διαταγής του Προέδρου της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται και υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εσωτερικών προς έγκρισιν αστυνομική διάταξις, δι’ ης απαγορεύονται αι κονταί φούσται των γυναικών. Το κατώτατον άκρον της φούστας δέον να απέχη από του εδάφους 30 εκατοστά του μέτρου. Εις τον περιορισμόν τούτον υπάγονται άπασαι αι γυναίκες από του 12ου έτους και άνω. Αι παραβάτιδες θα παραπέμπωνται εις το επ’ αυτοφώρω πταισματοδικείον, συνυπεύθυνοι θα είναι και οι γονείς αυτών. Η εφαρμογή θα αρχίση από 15 Δεκεμβρίου». Το καθεστώς έδωσε 15 ημέρες προθεσμία στις γυναίκες προκειμένου να προσαρμόσουν την γκαρνταρόμπα τους. Μετά τη λήξη της διορίας ακολούθησαν στιγμές απείρου κάλλους. Οι αστυνομικοί άφησαν τα γκλοπ και έπιασαν τις μεζούρες. Κυκλοφορούσαν στους δρόμους και έψαχναν για… φούστες. Αν ήταν εμφανώς κάτω του ορίου δεν ασχολούνταν. Αν ήταν εμφανώς πάνω από το όριο τότε υπήρχε άμεση σύλληψη. Τι γινόταν, όμως, αν η κατάσταση ήταν… οριακά εκεί γύρω στα 30 εκατοστά από το έδαφος; Τότε τον πρώτο λόγο τον είχε η μεζούρα. Το… «εμπνευσμένο» αυτό μέτρο, όπως ήταν φυσικό, δεν κράτησε για πολύ καιρό. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από εκεί που ο δικτάτορας Πάγκαλος, σίγουρα δεν περίμενε. Από τους συντηρητικούς οι οποίοι άρχισαν να διαμαρτύρονται πως οι αστυνομικοί άγγιζαν τα πόδια των θυγατέρων ή των συζύγων τους για να μετρήσουν τις φούστες. Έντονα διαμαρτυρήθηκαν και οι φεμινίστριες, που θεώρησαν το μέτρο περιοριστικό των ελευθεριών των γυναικών. Έντονα, επίσης, διαμαρτυρήθηκαν και πάρα πολλοί άνδρες οι οποίοι τόνιζαν πως έπρεπε να επωμιστούν το έξοδο της… επιμήκυνσης των ρούχων των συζύγων τους προκειμένου να γλιτώσουν απ’ όλο αυτό τον διασυρμό που έφτανε μέχρι και τα δικαστήρια. Το μέτρο καταργήθηκε στις 31 Μαρτίου 1926 όταν πλέον άρχισε να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις μέσα από τις φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής. Ο Πάγκαλος φοβήθηκε πως το καθεστώς του θα γελοιοποιηθεί εντελώς καθώς ήδη είχε αποκτήσει τη φήμη του… κυνηγού των κοντών φορεμάτων και έτσι έδωσε νέα εντολή στον Ιωάννη Καλυβίτη να τερματίσει άμεσα την εφαρμογή του. [embedded content] Το συγκεκριμένο μέτρο, πάντως, αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για ένα ρεμπέτικο κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη, που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας και το οποίο ξεκινούσε με τον –ιστορικό- στίχο «στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες»! Η «αδίστακτη» Κατίνα Βογιατζή και οι… οκτώ πόντοι Η 22χρονη Κατίνα Βογιατζή και η επίμαχη φούστα (η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της ΕΡΤ) Πριν φτάσουμε, ωστόσο, στην απόσυρση του μέτρου που ήταν λίγο πιο γραφικό από τα σοκάκια της Σαντορίνης, είχαν προκύψει διάφορες ιστορίες τρέλας μέσα στα δικαστήρια όπου οδηγούνταν όσες «αδίστακτες» φορούσαν φούστα πιο κοντή από τα 30 εκατοστά από το έδαφος. Οι συλλήψεις ήταν πολλές και τα δικαστήρια αρκετά. Εκεί οδηγήθηκε και η Κατίνα Βογιατζή μια 22χρονη κοπέλα η οποία είχε την ατυχία να είναι η πρώτη γυναίκα που θα συλληφθεί, τον Μάρτιο του 1926, και θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου επειδή φορούσε «κοντή» φούστα καθώς η μεζούρα έδειξε… 38 εκατοστά! Είχε ξεπεράσει, δηλαδή, το όριο κατά 8 ολόκληρα εκατοστά! Το τι έγινε στο δικαστήριο είναι τουλάχιστον απολαυστικό! Η κατηγορουμένη και ενώ η δίκη στο πταισματοδικείο βρισκόταν σε εξέλιξη, κατέβασε τη φούστα της, για να απέχει λιγότερο από το έδαφος. Ένας αστυνομικός την είδε και ανέβασε ξανά τη φούστα, ώστε ν’ αποδειχθεί το έγκλημα! Η Κατίνα την ξανακατέβασε. Ο αστυνόμος την ξανανέβασε. Μέχρι που ο συνήγορος της κατηγορουμένης εκνευρίστηκε! Ο αστυνομικός εξήγησε στους δικαστές τι είχε συμβεί αλλά ο συνήγορος της Κατίνας διαμαρτυρήθηκε προς την έδρα διότι το όργανο της τάξης θώπευε τα πόδια, στην προσπάθειά του να φέρει τη φούστα στο σωστό ύψος! Την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες της εποχής, μαζί με το ρεπορτάζ από την δίκη είχαν και έναν σπαρταριστό διάλογο της 22χρονης Κατίνας με τον πρόεδρο του δικαστηρίου: Δικαστής: Μην την τραβάτε τη φούστα, κύριε συνήγορε. Το αδίκημα εβεβαιώθη. Το αμφισβητείτε, δεσποινίς;Κατηγορουμένη: (γελώντας) Όχι.Δικαστής: Διατί εφορούσατε κοντήν φούσταν;Κατηγορουμένη: Δεν το ήξερα. Είχα μάθει ότι η διάταξις είχε καταργηθεί. Δεν διαβάζω, βλέπετε, εφημερίδες. Τελικά, η 22χρονη Κατίνα Βογιατζή καταδικάστηκε σε 24ωρη κράτηση και καταβολή των εξόδων της δίκης. Let's block ads! (Why?)

Κλειστός ο σταθμός του μετρό το Σύνταγμα

Κλειστός είναι ο σταθμός «Σύνταγμα» του μετρό έπειτα από εντολή της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να σταματούν. Στο κέντρο της Αθήνας σήμερα έχουν προγραμματιστεί τρεις συγκεντρώσεις. Στις 11 υπάρχει κάλεσμα για αντιφασιστική συγκέντρωση στα Προπύλαια ενώ στις 11:30 υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα για «κίτρινα γιλέκα» στο Σύνταγμα. Επίσης στην πλατεία Συντάγματος θα διαδηλώσουν στις 12:30 συνταξιούχοι. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Άγνωστοι βεβήλωσαν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος

Άγνωστοι βεβήλωσαν για άλλη μια φορά το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες σχημάτισαν με σπρέι σβάστικα πάνω στο μνημείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διέλευση από τη Λεωφόρο Νίκης της πορείας που έγινε, με αφορμή και την παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)