Ξενοδοχεία: Με νέα κριτήρια η κατάταξη σε “αστέρια” από τον επόμενο χρόνο

Ο νέος κατάλογος θα περιέχει 250 κριτήρια και θα αφορά όλους τους τομείς παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών...