Author Archives:

Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά η Ένωση Κεντρώων

«Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς αντιμετώπιση των απειλών της Τουρκίας» ζητά, με ανακοίνωσή της, η Ένωση Κεντρώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Κεντρώων, επιβάλλεται να γίνει εθνική γραμμή η ύπαρξη σχεδίου για την αντιμετώπιση θερμού επεισοδίου. «Οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αποδείξει ότι στις κρίσεις δεν παίρνουν την πλευρά του δικαίου και θα αφήσουν μόνη της την Ελλάδα "να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά". Χωρίς εθνική γραμμή υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν τα όνειρα της Ελλάδας» καταλήγει η Ένωση Κεντρώων. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

«Να επιταχυνθεί η πορεία προς την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση»

Στον κομβικό ρόλο δημιουργίας ενός επιτελικού οργάνου, όπως μιας διυπουργικής επιτροπής, προκειμένου η Ελλάδα να επιταχύνει την πορεία της προς την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, στέκεται η μελέτη του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, καθώς και του δρα Αλέξανδρου Σελίμη, ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του Τομέα Έρευνας του υπουργείου, η οποία δημοσιεύθηκε ως «κείμενο πολιτικής» από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4ΒΕ) στη χώρα μας. Επίσης, η έρευνα τονίζει την αναγκαιότητα χάραξης σχετικής πολιτικής και συντονισμού των επιμέρους δράσεων, στο πλαίσιο της συνολικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Το όργανο αυτό θα επικουρείται από μια ευρύτερη δομή συμβουλευτικού χαρακτήρα, ένα εθνικό δίκτυο εκπροσώπων της τεχνικής διανόησης, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων. Προτείνεται η διυπουργική επιτροπή να λαμβάνει τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις και να παρακολουθεί την υλοποίησή τους ανά τομέα κυβερνητικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, θα εποπτεύει την αξιοποίηση των αποφοίτων υψηλής ειδίκευσης σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική, η βιοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά και η πληροφορική, που επηρεάζουν τεχνολογίες σημαντικές για την 4ΒΕ και όπου η Ελλάδα διαθέτει την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα επιστημόνων υψηλής ποιότητας. Από την άλλη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το συμβουλευτικό Εθνικό Δίκτυο θα εξειδικεύει τα νέα δεδομένα, προσαρμόζοντάς τα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, και θα εισηγείται στην αρμόδια επιτροπή τις προτεραιότητες των δράσεων για τη μετάβαση στη 4ΒΕ. Η μελέτη επισημαίνει ότι η ύπαρξη ενός εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού STEM (Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών) με αυξημένα προσόντα επιτρέπει την επιτόπια αξιοποίησή του με την ενθάρρυνση της δημιουργίας κέντρων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) μεγάλων εταιριών, κατά το πρόσφατο παράδειγμα της Tesla Greece. Οι κ.κ. Φωτάκης και Σελίμης υπογραμμίζουν ότι «ο ιδιωτικός τομέας οπωσδήποτε απαιτείται να εμπλακεί στις σχετικές συζητήσεις, αλλά το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να προηγείται, καθώς “το μέλλον θα έχει πολλή ακαταστασία”. Σε κάθε περίπτωση, το υπό διαμόρφωση νέο βιομηχανικό πρότυπο αναμένεται εκ των πραγμάτων να οδηγήσει σε κρίση, λόγω της σύγκρουσης παλαιών και νέων αξιών, συμπεριφορών και γνώσεων». Επισημαίνουν επίσης ότι «σήμερα, μετά την εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα είναι η 20ή οικονομία της Ευρώπης και η 53η παγκοσμίως», όμως «εξακολουθεί να υπολείπεται των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ψηφιοποίησης», καθώς «η ένταξη πιο εξελιγμένων τεχνολογιών και ο τομέας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα». Μεταξύ άλλων, το ποσοστό ατόμων που διαθέτουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει πολύ κάτω του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο ποσοστό (1,4%) ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην ΕΕ (3,7%). Από την άλλη, ο αριθμός πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) ανά 1.000 άτομα ηλικίας 20-29 ετών (16,2%) είναι εγγύτερα στον μέσο όρο της ΕΕ (19,1%), φέρνοντας τη χώρα μας στη 18η θέση. Οι δείκτες αυτοί, όπως αναφέρει η μελέτη, «μαρτυρούν την “αποψίλωση” του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού λόγω του brain drain, δεδομένου ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό αποφοίτων STEM (26%)». Πλεονέκτημα η υψηλή ειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού Όπως τονίζεται, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ενόψει της 4ΒΕ είναι το υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, οι νέοι επιστήμονες και ερευνητές. Αυτό αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και την επιτυχή διεκδίκηση ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων από το ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της χώρας. Επιπλέον, αυξάνεται το ποσοστό των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, που άγγιξε το 57,7% την περίοδο 2014-2016, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη έφθασαν το 1,14% του ΑΕΠ και τα 2,03 δισ. ευρώ το 2017. «Μια τεχνοφοβική προσέγγιση, αποκομμένη από τα νέα υποκείμενα που αναδύονται στον σύγχρονο (μίγμα “πραγματικού” και “ψηφιακού”) κόσμο, δεν μπορεί παρά να τροφοδοτεί ένα αδιέξοδο ρεύμα επιστροφής στο παρελθόν. Τη διέξοδο θα πρέπει να την αναζητήσουμε στη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων (ως φορέα παραγωγής πλέον των μέσων παραγωγής), έχοντας όμως επίγνωση ότι η τεχνολογία -όπως και η αγορά- δεν γνωρίζει όριο και ηθικούς κανόνες», όπως λένε οι δύο συγγραφείς, που θεωρούν αναγκαία σε επίπεδο πολιτικής τη διαμόρφωση μιας εθνικής προσέγγισης για την 4ΒΕ. Μια τέτοια προσέγγιση, όπως επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός εργατικού δυναμικού με «εγγυημένες» (futureproof) δεξιότητες, αλλά και τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου επιχειρήσεων με ισχυρά Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης που θα στηρίζονται σε καινοτόμες παραγωγικές δυνατότητες. Επίσης, όπως σημειώνει η μελέτη, είναι αναγκαία η προώθηση κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κάμψης, καθώς και η εντατικοποίηση των δράσεων ανάσχεσης της φυγής Ελλήνων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης στο εξωτερικό. Let's block ads! (Why?)

Η ζήτηση από ξένους αύξησε τις τιμές των κατοικιών

Οι ξένοι επενδυτές κινούνται για την απόκτηση διαμερισμάτων στην Αθήνα για μια σειρά από λόγους, αρχής γενομένης από το χαμηλό κόστος, καθώς η μέση πτώση των αξιών στην ελληνική πρωτεύουσα διαμορφώνεται στο 44% από το 2009 μέχρι σήμερα. Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 11 ετών αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών κατά τη διάρκεια του φετινού τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι αξίες αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σηματοδοτώντας παράλληλα και το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο ανόδου. Παράλληλα, η ΤτΕ αναθεώρησε προς τα πάνω και την αύξηση των δύο προηγούμενων τριμήνων. Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο, η αύξηση ήταν 0,3% (από 0,1% με βάση τα προσωρινά στοιχεία) και κατά το δεύτερο τρίμηνο, η άνοδος άγγιξε το 1,2% (από 0,8% που είχε ανακοινωθεί αρχικά). Σημειωτέον ότι το 2017 οι τιμές μειώθηκαν κατά 1%, με αποτέλεσμα η συνολική πτώση από το 2008 να αγγίζει το 42%. Πρωταγωνιστής της ανόδου κατά το τρίτο τρίμηνο ήταν η Αθήνα, όπου η αύξηση άγγιξε το 3,7% (από 1,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο). Αντίστοιχα, αύξηση κατά 1,9% σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά 1,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας και κατά 1,6% στις υπόλοιπες περιοχές (κυρίως παραθεριστικά σημεία με υψηλή συγκέντρωση εξοχικών κατοικιών). Κατά το τρίμηνο, οι νεόδμητες κατασκευές κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξεως του 2,9%, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα σημείωσαν μικρότερη αύξηση κατά 2,2%. Βασικός λόγος της αυξητικής πορείας των τιμών των κατοικιών έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς πτώσης, είναι η ζήτηση από ξένους αγοραστές, κυρίως για διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Κατά το φετινό οκτάμηνο (περίοδος Ιανουαρίου - Αυγούστου), ο αριθμός των συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων που έχουν κατατεθεί στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών έχει καταγράψει αύξηση της τάξεως του 60%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μάλιστα, όπως προκύπτει, ο ρυθμός των συναλλαγών καταγράφει αυξητική τάση, καθώς κατά το πρώτο πεντάμηνο η άνοδος σε ετήσια βάση διαμορφωνόταν σε 50%. Αντίστοιχα, το 2017 είχε σημειωθεί αύξηση των αγοραπωλησιών της τάξεως του 18%, ενώ το 2016 η άνοδος είχε ανέλθει σε 27,7%. Πρόκειται λοιπόν για μια σαφή και συνεχιζόμενη τάση της αγοράς κατοικίας, η οποία οφείλεται στην εκτόξευση της δημοφιλίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μέσω ψηφιακών πλατφορμών όπως η Airbnb. Οι ξένοι επενδυτές κινούνται για την απόκτηση διαμερισμάτων στην Αθήνα για μια σειρά από λόγους, αρχής γενομένης από το χαμηλό κόστος, καθώς η μέση πτώση των αξιών στην ελληνική πρωτεύουσα διαμορφώνεται σε 44% από το 2009 μέχρι σήμερα. Μάλιστα, τα ακίνητα που αποτελούν τους «στόχους» των εν λόγω επενδυτών έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες, οι οποίες προσέγγισαν το 55%-60% σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς πρόκειται κατά κύριο λόγο για διαμερίσματα ηλικίας άνω των 30-40 ετών, τα οποία χρήζουν εκτεταμένων εργασιών επισκευής και ανακαίνισης. Εκτός από το χαμηλό κόστος κτήσης, σημαντικός παράγοντας είναι και το δέλεαρ πιθανών μελλοντικών υπεραξιών, με αρκετούς επενδυτές να προσδοκούν σε μεταπώληση των ακινήτων που απέκτησαν σε υψηλότερες τιμές σε λίγα χρόνια. Εκτός από τον παράγοντα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σημαντική ώθηση έχει προσφέρει και το πρόγραμμα χορήγησης αδειών παραμονής («χρυσή βίζα») σε πολίτες εκτός Ε.Ε. Μόνο κατά το τρέχον έτος, υπολογίζεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 660 αγοραπωλησίες με στόχο την απόκτηση βίζας, ενώ σε αναμονή έγκρισης βρίσκονται δεκάδες ακόμα σχετικές συναλλαγές. Οι αγοραστές κινούνται και στην περίπτωση αυτή, με στόχο κυρίως την εκμετάλλευση του ακινήτου μέσω μίσθωσης, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για μακροχρόνιες μισθώσεις προς ελληνικά νοικοκυριά και λιγότερο για βραχυχρόνιες μισθώσεις.Let's block ads! (Why?)

Μητσοτάκης από Σερβία: Την επόμενη φορά θα επισκεφθώ τη χώρα ως πρωθυπουργός

Η δημόσια τηλεόραση της Σερβίας (RTS) μετέδωσε σήμερα το βράδυ σε εκπομπή μεγάλης τηλεθέασης συνέντευξη του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφτηκε τη χώρα.Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί την ΝΔ και ο ίδιος την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την Σερβία θα το κάνει υπό την ιδιότητα του πρωθυπουργού. «Θα έχουμε εκλογές το 2019, προσπαθούμε να χτίσουμε ευρύτερες συναινέσεις και να πείσουμε ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει ποτέ πριν τη Νέα Δημοκρατία, να μας εμπιστευτούν ώστε να επαναφέρουμε την Ελλάδα στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς και να βελτιώσουμε τη δημόσια διοίκηση. Αλλά γνωρίζω καλά ότι ο αγώνας αυτός θα είναι δύσκολος, και όσο και αν είναι ευχάριστο για εμάς να παρακολουθούμε τους αριθμούς των ερευνών, η μάχη αυτή θα είναι σκληρή. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ τη Σερβία η επίσκεψή μου θα είναι με διαφορετική ιδιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα, ο αρχηγός της ΝΔ επισήμανε ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα είναι καταστροφική για την ελληνική οικονομία. Σημείωσε ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης είναι αξιοθρήνητες και αναφέρθηκε στην πρώτη περίοδο όταν - όπως είπε- έγιναν λανθασμένες επιλογές στην οικονομία που σήμερα πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει τη σημασία που έχει η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος της ανάπτυξης. Αντί να κάνουμε το περιβάλλον στην Ελλάδα πιο ελκυστικό, μειώνοντας τους φόρους και κάνοντας τη δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, η κυβέρνηση περιορίζεται σε μια πολιτική επιλεκτικών παροχών σε όσους θεωρεί εκλογική της πελατεία», επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήρε την πολιτική που εφαρμόζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην οικονομία τονίζοντας: «Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς προς όφελος όλων των πολιτών, όχι αποκλειστικά για τους λίγους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί και να εξασφαλιστεί ότι, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι νέοι δε θα εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου της RTS για την συμφωνία των Πρεσπών, ο πρόεδρος της ΝΔ αφού κατήγγειλε ως μη εποικοδομητικό τον τρόπο που χειρίστηκε το ονοματολογικό ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε προβληματική την Συμφωνία. «Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο συνδυασμό του ονόματος που επελέγη με την αναγνώριση της "μακεδονικής" εθνότητας και "μακεδονικής" γλώσσας. Θεωρούμε αυτόν το συνδυασμό εξαιρετικά προβληματικό: μπορεί να επαναφέρει εθνικιστικές τάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μέρος των προσπαθειών για σταθερότητα στα Βαλκάνια. Κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος μαζί σας, δε θα υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία όποτε κι αν η κυβέρνηση τη φέρει στη Βουλή προς ψήφιση», δήλωσε κατηγορηματικά. Αναφερόμενος στην Αλβανία και τις τελευταίες εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τραγικό συμβάν τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα και δήλωσε ότι η ΝΔ από την αρχή πιέζει την κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από την Αλβανική πλευρά για το ακριβώς συνέβη. Επέκρινε δε την αλβανική ηγεσία για τον τρόπο που αντιμετώπισε το γεγονός εκτιμώντας ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα τραγικό συμβάν για να ενισχύσει εσωτερικά την εικόνα της. Ο αρχηγός της ΝΔ προειδοποίησε τα Τίρανα ότι η μη εποικοδομητική συμπεριφορά της αξιολογείται κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Η Αλβανία επιδιώκει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει επίσης να αντιληφθεί, ότι η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται και από το σεβασμό που δείχνει στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία ό κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πνεύμα καλής συνεργασίας και ζήτησε η Αλβανία να συμμορφωθεί πλήρως με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Σχετικά με το ζήτημα του Κοσόβου ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι παραμένει σταθερή η θέση της Ελλάδας να μην αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του και διαβεβαίωσε ότι η στάση αυτή δεν θα αλλάξει και όταν ο ίδιος γίνει πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα ενθάρρυνε τον διάλογο και ζήτησε να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες που προκαλούν αρνητικό κλίμα και εντάσεις. Ο δημοσιογράφος της RTS υπενθύμισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον θετικό ρόλο που είχε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας κάτι που συγκίνησε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. «Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός φίλος της Σερβίας και ένας πολιτικός που έπαιξε έναν πολύ εποικοδομητικό ρόλο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα Βαλκάνια αλλά επίσης και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα σας. Γνωρίζω ότι η Σερβία τον μνημονεύει και αυτό μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Εάν εκλεγώ πρωθυπουργός, σκοπεύω να ενδυναμώσω περαιτέρω τη σχέση Ελλάδας- Σερβίας την οποία θεωρώ στρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα των Βαλκανίων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της ΝΔ. Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι είναι απόγονος και ενός άλλου μεγάλου πολιτικού, του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ήταν ο πιο σημαντικός πολιτικός του 20ου αιώνα, οραματιστής και ένας γενναίος άνθρωπος που ήξερε πότε να αναλάβει δράση». Τέλος, ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι σήμερα οι προκλήσεις για τους πολιτικούς είναι διαφορετικής φύσης. Επισήμανε ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της ελληνοσερβικής φιλίας και συνεργασίας. «Θα ήθελα να λειτουργήσω ως καταλύτης για την ενδυνάμωση της πολιτικής προοπτικής και της δυνατότητας της Σερβίας να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. […]Η Σερβία μπορεί πάντα να βασίζεται στην Ελλάδα και επίσης μπορεί πάντα να βασίζεται σε εμένα προσωπικά για να βοηθήσω τη χώρα στο δύσκολο μονοπάτι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισήμανε. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Κύρτσος: Δημιουργούνται εκκρεμότητες με τις συντάξεις που θα βρούμε μπροστά σε 2-3 χρόνια

«Με τη νεοελληνική μέθοδο δημιουργείται μία άλλη εκκρεμότητα, που θα τη βρούμε μπροστά μας σε 2-3 χρόνια», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κύρτσος, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM» σχετικά με τη συζήτηση για την αναδρομική επιστροφή, σε συνταξιούχους που δικαιώθηκαν από δικαστήρια, μειώσεων που υπέστησαν στις συντάξεις τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Αναφερόμενος στην πρόθεση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στην προνομοθετημένη περικοπή των συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2019 ο κ. Κύρτσος παρατήρησε: «Αυτό είναι μία θετική εξέλιξη, ότι μπόρεσε τελικά ο κ. Τσίπρας να πάρει πίσω μιαν υπογραφή, που δεν έπρεπε να βάλει. Βέβαια, αυτό αφορά τις παλαιές συντάξεις, οι νέες έχουν ήδη μειωθεί και όσοι παίρνουν μετά το 2016 τις παίρνουν μειωμένες, με μειωμένο εφάπαξ, μειωμένες επικουρικές συντάξεις και εξαφανισμένο το ΕΚΑΣ». «Οι νέοι συνταξιούχοι», εξήγησε, «έχουν χαμηλότερες συντάξεις από τους παλαιούς συνταξιούχους και είναι φανερό ότι κάποιοι θα προσφύγουν, κάποιοι θα δικαιωθούν, οπότε σε 2-3 χρόνια θα έχουμε την ίδια συζήτηση, δηλαδή τώρα έχουμε τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων, μετά θα ψάχνουμε λεφτά -που δεν βρίσκονται, γιατί είναι πάρα πολλά- για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, μετά θα πάμε στα αναδρομικά των νέων συνταξιούχων και η ελληνική προχειρότητα συνεχίζεται». Αναφορικά με τις διαδικασίες για την ανάδειξη νέου επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στη Γερμανία, ο κ. Κύρτσος εξέφρασε την άποψη ότι εκ των υποψηφίων, ο Φρίντριχ Μερτς «θεωρείται πιο κοντά στον Σόιμπλε, πιο ευρωπαϊστής αλλά και πιο αυστηρός». «Δεν επιλέγουμε υποψηφίους, αυτό που θέλουμε είναι μία ισχυρή Χριστιανοδημοκρατική Ένωση για δύο λόγους: πρώτον διότι βλέπουμε ότι στη Γερμανία ανεβαίνει η "Εναλλακτική για τη Γερμανία" και έπειτα χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες, γιατί έχουμε ευρωπαϊκών διαστάσεων πρόβλημα», επισήμανε ο κ. Κύρτσος και διευκρίνισε: «Και η υπερχρέωση της Ελλάδας μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει και αυτή ευρωπαϊκές διαστάσεις, δηλαδή θέλουμε κάποια υποστήριξη, με διάφορους τρόπους για την οικονομία, για το χρέος. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν στον βαθμό που θα θέλαμε για όσο διάστημα είναι μεταβατική η περίοδος στη Γερμανία και για όσο διάστημα είναι αποδυναμωμένος ο Μακρόν, ο οποίος έχει πολύ ωραίες θέσεις, τις οποίες προσυπογράφω σε ποσοστό 90%, αλλά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις υστερεί του εθνικού συναγερμού της κ. Λεπέν». «Υπάρχει μία γενική ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της Γερμανίας. Έως τώρα κάναμε κριτική στη Γερμανία, διότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική, πολλές φορές χωρίς να παίρνει υπόψη τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα κρατών της ευρωζώνης. Τώρα η ανησυχία είναι μήπως δεν είναι τόσο δυναμική και αποτελεσματική η Γερμανία», πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει και των ευρωεκλογών του Μαΐου, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος σημείωσε: «Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, έχουμε μιαν αποδυνάμωση του ΕΛΚ, έχουμε μεγαλύτερη πτώση της Κεντροαριστεράς -των Σοσιαλιστών και των συμμάχων τους [...] Μέχρι τώρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμμετέχω, η Κεντροδεξιά και η Κεντροαριστερά μπορούν άνετα να βγάλουν πλειοψηφία, αν συνεννοηθούν σε κάποιο θέμα και το κάνουν πολύ συχνά. Στο επόμενο ευρωκοινοβούλιο, στη σύνθεση που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Μαΐου, θα χρειάζονται τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες για να φανεί αν θα βγει πλειοψηφία. Επομένως θα είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα». Let's block ads! (Why?)

Μητσοτάκης: Η διακυβέρνηση Τσίπρα είναι καταστροφική για την ελληνική οικονομία

Η δημόσια τηλεόραση της Σερβίας (RTS) μετέδωσε σήμερα το βράδυ σε εκπομπή μεγάλης τηλεθέασης συνέντευξη του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος επισκέφτηκε τη Σερβία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί την ΝΔ και ο ίδιος την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την Σερβία θα το κάνει υπό την ιδιότητα του πρωθυπουργού. «Θα έχουμε εκλογές το 2019, προσπαθούμε να χτίσουμε ευρύτερες συναινέσεις και να πείσουμε ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει ποτέ πριν τη Νέα Δημοκρατία, να μας εμπιστευτούν ώστε να επαναφέρουμε την Ελλάδα στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς και να βελτιώσουμε τη δημόσια διοίκηση. Αλλά γνωρίζω καλά ότι ο αγώνας αυτός θα είναι δύσκολος, και όσο και αν είναι ευχάριστο για εμάς να παρακολουθούμε τους αριθμούς των ερευνών, η μάχη αυτή θα είναι σκληρή. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ τη Σερβία η επίσκεψή μου θα είναι με διαφορετική ιδιότητα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα ο αρχηγός της ΝΔ επισήμανε ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα είναι καταστροφική για την ελληνική οικονομία. Σημείωσε ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης είναι αξιοθρήνητες και αναφέρθηκε στην πρώτη περίοδο όταν - όπως είπε- έγιναν λανθασμένες επιλογές στην οικονομία που σήμερα πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει τη σημασία που έχει η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος της ανάπτυξης. Αντί να κάνουμε το περιβάλλον στην Ελλάδα πιο ελκυστικό, μειώνοντας τους φόρους και κάνοντας τη δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, η κυβέρνηση περιορίζεται σε μια πολιτική επιλεκτικών παροχών σε όσους θεωρεί εκλογική της πελατεία» επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήρε την πολιτική που εφαρμόζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην οικονομία τονίζοντας: «Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς προς όφελος όλων των πολιτών, όχι αποκλειστικά για τους λίγους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί και να εξασφαλιστεί ότι, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι νέοι δε θα εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου της RTS για την συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Μητσοτάκης αφού κατήγγειλε ως μη εποικοδομητικό τον τρόπο που χειρίστηκε το ονοματολογικό ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε προβληματική την Συμφωνία. «Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο συνδυασμό του ονόματος που επελέγη με την αναγνώριση της "μακεδονικής" εθνότητας και "μακεδονικής" γλώσσας. Θεωρούμε αυτόν το συνδυασμό εξαιρετικά προβληματικό: μπορεί να επαναφέρει εθνικιστικές τάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μέρος των προσπαθειών για σταθερότητα στα Βαλκάνια. Κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος μαζί σας, δε θα υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία όποτε κι αν η κυβέρνηση τη φέρει στη Βουλή προς ψήφιση» δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην Αλβανία και στις τελευταίες εξελίξεις ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τραγικό συμβάν τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα και δήλωσε ότι η ΝΔ από την αρχή πιέζει την κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από την Αλβανική πλευρά για το ακριβώς συνέβη. Επέκρινε δε την αλβανική ηγεσία για τον τρόπο που αντιμετώπισε το γεγονός εκτιμώντας ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα τραγικό συμβάν για να ενισχύσει εσωτερικά την εικόνα της. Ο αρχηγός της ΝΔ προειδοποίησε τα Τίρανα ότι η μη εποικοδομητική συμπεριφορά της αξιολογείται κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Η Αλβανία επιδιώκει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει επίσης να αντιληφθεί, ότι η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται και από το σεβασμό που δείχνει στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία ό κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πνεύμα καλής συνεργασίας και ζήτησε η Αλβανία να συμμορφωθεί πλήρως με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Σχετικά με το ζήτημα του Κοσσόβου ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι παραμένει σταθερή η θέση της Ελλάδας να μην αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του και διαβεβαίωσε ότι η στάση αυτή δεν θα αλλάξει και όταν ο ίδιος γίνει πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα ενθάρρυνε τον διάλογο και ζήτησε να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες που προκαλούν αρνητικό κλίμα και εντάσεις. Ο δημοσιογράφος της RTS υπενθύμισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον θετικό ρόλο που είχε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας κάτι που συγκίνησε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. «Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός φίλος της Σερβίας και ένας πολιτικός που έπαιξε έναν πολύ εποικοδομητικό ρόλο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα Βαλκάνια αλλά επίσης και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα σας. Γνωρίζω ότι η Σερβία τον μνημονεύει και αυτό μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Εάν εκλεγώ πρωθυπουργός, σκοπεύω να ενδυναμώσω περαιτέρω τη σχέση Ελλάδας- Σερβίας την οποία θεωρώ στρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα των Βαλκανίων» σημείωσε ο αρχηγός της ΝΔ. Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι είναι απόγονος και ενός άλλου μεγάλου πολιτικού του Ελευθερίου Βενιζέλου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ήταν ο πιο σημαντικός πολιτικός του 20ου αιώνα. Ήταν οραματιστής, ήταν ένας γενναίος άνθρωπος, που ήξερε πότε να αναλάβει δράση» Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι σήμερα οι προκλήσεις για τους πολιτικούς είναι διαφορετικής φύσης. Επισήμανε ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της ελληνοσερβικής φιλίας και συνεργασίας. «Θα ήθελα να λειτουργήσω ως καταλύτης για την ενδυνάμωση της πολιτικής προοπτικής και της δυνατότητας της Σερβίας να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία μπορεί πάντα να βασίζεται στην Ελλάδα και επίσης μπορεί πάντα να βασίζεται σε εμένα προσωπικά για να βοηθήσω τη χώρα στο δύσκολο μονοπάτι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση» επισημαίνει στην συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση της Σερβίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Let's block ads! (Why?)

Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα και την οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Καλιφόρνια. Παράλληλα, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αμερικανικό λαό και την κυβέρνησή του.Συγκεκριμένα σε ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter τονίζεται: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον τραγικό απολογισμό θυμάτων & την οικολογική καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών σε Καλιφόρνια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό & την κυβέρνησή του αυτές τις δύσκολες ώρες @USEmbassyAthens». Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 44 από τις πυρκαγιές που μαίνονται για πέμπτη ημέρα, όπως μετέδωσε σε νωρίτερο τηλεγράφημά του το ΑΠΕ - ΜΠΕ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Στουρνάρας: Στόχος η μείωση των κόκκινων δανείων κάτω από το 20%

Επόμενος στόχος για τη μείωση των κόκκινων δανείων είναι το ποσοστό τους να υποχωρήσει στο 20% ή χαμηλότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση του International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) στη Γενεύη.Στην επίτευξη του στόχου αυτού, όπως διευκρίνισε, αυξημένη συμβολή αναμένεται να έχουν οι πωλήσεις δανείων, οι εισπράξεις δανείων, η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και οι επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων. Όπως ανέφερε εκτός από την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν δύο ακόμη προκλήσεις ν΄αντιμετωπίσουν οι οποίες αφορούν την αποκατάσταση του διαμεσολαβητικού τους ρόλου καθως και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας. Ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, χάρη στη σταδιακή άνοδο των καταθέσεων, στην αυξημένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά δανείων με εξασφάλιση και σε μια σειρά εκδόσεων καλυμμένων ομολογιών και τιτλοποιήσεων, είναι ενθαρρυντική εξέλιξη. Πολύ σημαντικό είναι ότι η απεξάρτηση των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα για χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αξιόπιστα μεσοπρόθεσμα σχέδια πιστωτικής επέκτασης. Με αυτά τα δεδομένα, θα μπορέσουν να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικά προγράμματα. Είναι επίσης σημαντικό να αποκατασταθεί η πρόσβαση του τομέα των νοικοκυριών σε πιστώσεις μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σχεδόν πλήρους διακοπής τους. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε πως «έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων. Για μας, ο απώτερος στόχος της αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, ελκυστικής για ξένες άμεσες επενδύσεις, με κατά κεφαλήν εισόδημα που θα συγκλίνει σταδιακά προς αυτό των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ, με δημόσια οικονομικά που θα είναι βιώσιμα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσομακροπρόθεσμα, με πλήρη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές υπό βιώσιμους όρους και με έναν τραπεζικό τομέα που θα είναι σε θέση να επιτελεί αποτελεσματικά τον κύριο ρόλο του, δηλαδή να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία». «Η βελτίωση του ελληνικού τραπεζικού τοπίου, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η εξάλειψη ορισμένων παραγόντων κινδύνου είναι θετικά στοιχεία που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Let's block ads! (Why?)

Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2021 ο Σαντιάγκο Σολάρι

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Σαντιάγκο Σολάρι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» μέχρι το 2021.Ο 42χρονος Αργεντίνος έχει οδηγήσει το ισπανικό κλαμπ σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Τζουλέν Λοπετέγκι πριν από δύο εβδομάδες. Η επιλογή του Σολάρι από τη «Βασίλισσα» έγινε δεκτή από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) τη Δευτέρα.Let's block ads! (Why?)

Σκηνές ζούγκλας

Η εικόνα αντιεξουσιαστών να παίζουν ξύλο με αστυνομικούς στον χώρο των Δικαστηρίων είναι πρωτόγνωρη, ή μάλλον πρωτοφανής, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν πρέπει, ασφαλώς, να εκπλήσσει κανέναν. Προβάλλει, όμως, το προφίλ μιας χώρας που μετατρέπεται σε ζούγκλα μέσα από καθημερινά ανάλογα επεισόδια.Let's block ads! (Why?)