Author Archives:

Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής: τι προβλέπει ο νέος νόμος

Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής απασχολεί τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η Ε.Ε., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό και στην καταπολέμηση των λεγόμενων καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει οδηγία και κανονισμούς για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, η οποία συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2016.Το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίσθηκε στη Βουλή στις 15 Απριλίου, ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία (1164/2016/ΕΕ) και τροποποιεί διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, η εφαρμογή των οποίων τείνει να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία και την προσέγγιση των φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, αλλά και να επηρεάσει υφιστάμενους και μελλοντικούς «επιθετικούς» φορολογικούς σχεδιασμούς. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι νέοι φορολογικοί κανόνες σχετικά με την έως τώρα γνωστή ως «τεχνητή διευθέτηση», τις «ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες» και τον περιορισμό των φορολογικά εκπεστέων τόκων δανείων. Το υφιστάμενο άρθρο 38 του ν. 4174/13 αντικαθίσταται και επανακαθορίζει τις περιπτώσεις όπου ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να αγνοεί κάθε συναλλαγή, πράξη, δράση ή συμφωνία την οποία θεωρεί ότι αποτελεί «διευθέτηση» που έγινε με κύριο σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος και δεν είναι γνήσια. Η «διευθέτηση» αλλά και σειρά «διευθετήσεων» θεωρείται μη γνήσια αν, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου, δεν έγινε για βάσιμους εμπορικούς λόγους οι οποίοι απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Η φορολογική διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης και για τον καθορισμό του γνήσιου ή μη χαρακτήρα της «διευθέτησης», εξετάζει μία ή περισσότερες από ενδεικτικά αναφερόμενες καταστάσεις, όπως π.χ. αν η «διευθέτηση» εφαρμόζεται κατά τρόπον που συνάδει με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά ή οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα, αλλά αυτό δεν αντανακλά στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος, ή στις ταμειακές ροές του. Επίσης, συναλλαγές μπορεί να θεωρηθούν ως μη γνήσιες αν είναι κυκλικού χαρακτήρα ή το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι, εκτός των άλλων, ο φορολογικός έλεγχος θα συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από τον φορολογούμενο λαμβάνοντας υπόψη την ελεγχόμενη διευθέτηση με τον φόρο που θα προέκυπτε υπό τις ίδιες συνθήκες αν δεν υπήρχε η διευθέτηση. Σε περίπτωση κατά την οποία μια «διευθέτηση» ή «σειρά διευθετήσεων» κριθούν μη γνήσιες, η φορολογική διοίκηση θα υπολογίσει τη φορολογική υποχρέωση και τις σχετικές κυρώσεις (προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.) με βάση τις διατάξεις οι οποίες θα ίσχυαν αν δεν είχε εφαρμοστεί η «διευθέτηση». Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ο φορολογούμενος να απολέσει το φορολογικό πλεονέκτημα που παρέχεται για ενδοομιλικά μερίσματα και πληρωμές (άρθρα 48 και 63 του ν. 4172/2013). Δηλαδή, μέρισμα από θυγατρική προς μητρική μπορεί να φορολογηθεί ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή να φορολογηθούν τόκοι, δικαιώματα και συναφείς πληρωμές, τα οποία είχαν απαλλαγεί. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις αυτές ενισχύουν το οπλοστάσιο της φορολογικής διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν πλήθος αμφισβητήσεων με τους φορολογουμένους λόγω ασαφών και γενικόλογων ορισμών που περιέχουν. Για παράδειγμα, πώς θα τεκμηριωθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος που ανέλαβε ο φορολογούμενος για να αποφασισθεί αν αντανακλάται στο σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα, ώστε να χαρακτηρισθεί η «διευθέτηση» ως γνήσια; Τι σημαίνει και ποιος καθορίζει τη σημαντικότητα του περιθωρίου κέρδους και πώς θα συγκρίνεται αυτό με το ύψος του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος; Τη λύση στο θέμα αυτό αναμένεται να δώσει η προβλεπόμενη από τον νόμο απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής των νέων διατάξεων και θα λάβει υπόψη της τη σχετική σύσταση της Ε.Ε. και την αιτιολογική έκθεση, ώστε οι διατάξεις αυτές να εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. *Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής.Let's block ads! (Why?)

Μοιραία λάθη

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήλθε στην εξουσία υποσχόμενος, και αυτός, το τέλος της διαπλοκής. Πράγματι κούνησε αρχικά το αμαρτωλό δέντρο και έπεσαν μερικά υπερώριμα, ή μάλλον σάπια, «φρούτα». Κακώς δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Κατόπιν κατελήφθη από τη μανία να στήσει τη δική του διαπλοκή. Εκεί έγιναν ακρότητες και μοιραία λάθη.Οι πιο πρόθυμοι εταίροι κινούνταν στα όρια της ποινικής συμπεριφοράς και, εντέλει, κάηκαν και οι ίδιοι. Τώρα επιζητούν εκδίκηση. Εκεί που δεν υπήρχαν περιθώρια συμβιβασμών δοκιμάσθηκε το μπούλινγκ, χωρίς κανένα σεβασμό στους θεσμούς. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε αγαστή συνεργασία που κατέληξε σε μπαράζ διευθετήσεων, σε άλλες στράβωσε. Τώρα όλα τα παραπάνω «σκάνε», όπως συμβαίνει πάντα στο τέλος, στο κεφάλι της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμαθε από τα λάθη των προηγούμενων, γιατί γλυκάθηκε γρήγορα. Το ζητούμενο σε αυτόν τον τόπο παραμένει η αυτονομία της πολιτικής.Let's block ads! (Why?)

Η σημαία της αγωνίας

Για να βγούμε λίγο από τη γυάλα μας! Σοκαρίστηκαν πολλοί από την αντίδραση των Γάλλων, τις θεωρίες συνωμοσίας και τα ένστικτα που ξύπνησε η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων. Δεν θα έπρεπε. Ενα σημαντικό κομμάτι του γαλλικού λαού βιώνει πρωτόγνωρες πιέσεις και αβεβαιότητες. Ηδη ένιωθε ότι ένας παλιός και «ασφαλής» κόσμος, τον οποίο είχε συνηθίσει, καταρρέει. Βίωνε τη φτωχοποίηση. Εβλεπε τα ιστορικά σατό και οινοποιεία να περνούν σε χέρια Κινέζων και να μετονομάζονται με προσφιλείς κινεζικές ονομασίες. Ενιωθε τη μεταναστευτική πίεση, που είναι πάρα πολύ έκδηλη στο Παρίσι, αλλά και σε όλη τη γαλλική επαρχία. Και ταυτόχρονα, του έλειπε μια στιβαρή ηγεσία, που να του μιλάει όχι μόνο στο μυαλό αλλά και στην καρδιά για το πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα αδιέξοδά του.Οταν, λοιπόν, βλέπουν αυτοί οι πολίτες το πιο ιστορικό σύμβολο της Γαλλίας να καίγεται και να καταρρέει, λογικό δεν είναι να ξυπνήσει μέσα τους φόβος για το μέλλον, για το ποια είναι η χώρα τους και πού πάει; Ακόμη και για το αν αυτό που ήξεραν ως Δύση διαλύεται μπροστά στα μάτια τους; Οσοι ζούμε από την «άλλη όχθη» δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές τι γίνεται γύρω μας. Ή, χειρότερα ακόμη, το σνομπάρουμε. Το πλήρωσαν ακριβά αυτό πολλές δυτικές ελίτ τα τελευταία χρόνια. Περνούσα προσφάτως από μια πάλαι ποτέ μεσοαστική περιοχή, στην οποία και μεγάλωσα. Σε μερικά μπαλκόνια έβλεπες ελληνικές σημαίες, μία εδώ και μία παρακάτω. Ενας φίλος που ήταν μαζί μου σχολίασε πως «τίποτα ακραίοι θα είναι». Είναι πολύ εύκολο να τους σβήσεις έτσι από τον χάρτη. Αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν, όμως, τα τελευταία δέκα χρόνια ότι από νοικοκύρηδες αστοί έγιναν νεόπτωχοι. Δεν μπορούν να μετακομίσουν. Τα διαμερίσματά τους δεν αξίζουν σχεδόν τίποτα πια. Εκεί όπου υπήρχε το παραδοσιακό αστικό ζαχαροπλαστείο λειτουργεί τώρα ένα μαγαζί με την ονομασία Kabul Grill. To εύκολο είναι να τους χαρακτηρίσεις ρατσιστές ή ό,τι άλλο, αν παραπονεθούν για όσα βιώνουν. Δεν είναι, όμως, υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει Χαράρι ή Κίγκαν για να καταλάβουν ορθολογικά τι παίζεται παγκοσμίως γύρω τους, ούτε τους προετοίμασε κάποιος για το νέο σκηνικό. Η σημαία που έχουν στο μπαλκόνι είναι μια κραυγή αγωνίας. Μπορείς να την ακούσεις και να προσπαθήσεις να μιλήσεις με αυτόν τον κόσμο. Μπορείς και να τη χαρίσεις στους εμπόρους του μίσους και της ψεύτικης ελπίδας, πως όλα μπορεί να ξαναγίνουν όπως παλιά... Για να είμαι σαφής, δεν πιστεύω ότι πρέπει να χαϊδέψεις αυτιά ή βάρβαρα ένστικτα που γεννιούνται μέσα από τα αδιέξοδα όσων έχουν μείνει πίσω, εγκλωβισμένοι και χωρίς καμία θετική προσδοκία για το μέλλον τους. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις, πάντως, είναι να τη σνομπάρεις και να την ειρωνευθείς...Let's block ads! (Why?)

Ο κύκλος της πολιτικής χρεοκοπίας

Ενα από τα μεγάλα ερωτήματα των τελευταίων χρόνων είναι γιατί διαρκεί τόσο η ελληνική κρίση; Γιατί η κοινωνία και το πολιτικό προσωπικό δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην πρόκληση, να περιορίσουν τις ζημίες, να επενδύσουν στα πλεονεκτήματά της χώρας, να χαράξουν πορεία για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα προβλήματα που την οδήγησαν στην κρίση; Υπήρχε κάτι που μας καταδίκαζε, που δεν μας επέτρεπε να αποφύγουμε κανένα από τα προβλήματα που προέκυψαν; Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα αλλάξει, ώστε να ξεφύγουμε από τον αέναο κύκλο διχόνοιας και χρεοκοπίας;Τώρα που λήγει η θητεία τής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (και, έως πρόσφατα, των ΑΝΕΛ) μπορούμε να πούμε ότι ούτε αυτοί που ευαγγελίζονταν το «νέο» προσέφεραν κάτι θετικό στην πολιτική ζωή. Κυβερνούν για τέσσερα από τα εννέα χρόνια από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και, αφού προκάλεσαν νέες πληγές και μεγαλύτερη ανασφάλεια στην οικονομία, τώρα πιστεύουν ότι η «έξοδος από τα μνημόνια» είναι δικό τους επίτευγμα και από μόνο του ικανό να δώσει ώθηση στην οικονομία. Εν τω μεταξύ, αναπαρήγαγαν με τον ζήλο νεοφώτιστου ό,τι χειρότερο είχε να δείξει η πολιτική παράδοση, με ρουσφέτια, νεποτισμό, διχόνοια, σκανδαλολογία, με την απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών και εκμαυλισμό του Τύπου και των ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το πρώτο κόμμα που εφάρμοσε τέτοιες μεθόδους αλλά ούτε έθεσε τέλος σε αυτές. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος των τελευταίων ετών: ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε παράταση σε όλες τις κακές πρακτικές της πολιτικής μας, την ώρα που χρειαζόταν επιμονή στην αλλαγή. Το πείραμα συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ είχε δείξει ότι οι πολιτικοί μας μπορούσαν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της χώρας με σοβαρότητα και με αποτέλεσμα. Ενώ τα δύο «κόμματα εξουσίας» έφεραν την κύρια ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας, ανέλαβαν και το κόστος της προσπάθειας ανάκαμψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αφήσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, εκμεταλλεύθηκε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τη γοητεία που τα ψέματα ασκούν στους ψηφοφόρους, για να βρεθεί, απροετοίμαστος και αλαζόνας, στην εξουσία. Σε όλα τα χρόνια της κρίσης είδαμε να ενισχύεται η παραδοσιακή έλλειψη εμπιστοσύνης μας στους «ξένους» και στον ρόλο των «εκπροσώπων» τους στην πολιτική σκηνή. Εχουμε κάθε λόγο να αποφεύγουμε την ανάμειξη ξένων στα εσωτερικά μας, αλλά δεν παύουμε να φέρνουμε εαυτούς σε θέση ώστε να προκαλούμε την παρέμβασή τους. Η καχυποψία αυτή τρέφει (και τρέφεται από) τη διχόνοια μεταξύ μας. Και επειδή είμαστε τόσο καχύποπτοι για τους άλλους και τόσο σίγουροι για τη δική μας ηθική ανωτερότητα, αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε να αποκτήσουμε επιρροή με κάθε τρόπο. Εγινε φυσική κατάσταση η διαπλοκή της πολιτικής με επιχειρηματίες και με τον Τύπο, ώστε να υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα σε κάθε κομμάτι της δημόσιας ζωής. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ακατάπαυστης αντιπαλότητας, τα κόμματα δεν ρισκάρουν ψήφους με άβολες αλήθειες και την επιδίωξη συναίνεσης· ενώ όσοι ίδρυσαν δικά τους κόμματα και δεν φοβόντουσαν να πουν την αλήθεια, δεν απέσπασαν αρκετούς ψηφοφόρους για να κάνουν τη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έφερε το νέο στην πολιτική, αλλά εξελέγη με την υπόσχεση ότι θα πήγαινε τα πάντα πίσω στην προ-κρίσεως εποχή – συμπεριλαμβανομένων των κακών πρακτικών των πολιτικών που βρίσκονται στην εξουσία. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιτυχημένη για τον ίδιο, αλλά εξάντλησε τη χώρα. Σήμερα βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι στις αρχές της κρίσης. Αποδυναμωμένοι, φτωχότεροι, με μεγαλύτερα χρέη και με τους νέους να ζητούν την τύχη τους αλλού. Κινδυνεύουμε να μην πετύχουμε την ανάπτυξη που χρειάζεται για να εξυπηρετούμε το χρέος και να σταθούμε στα πόδια μας. Εάν υποχρεωθούμε να ζητήσουμε πάλι ξένη βοήθεια, δύσκολα θα αντέξει η κοινωνία νέες στερήσεις. Ισως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν το φυσικό ακόλουθο της αποτυχίας Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κύκλος των υποσχέσεων και ψεμάτων έπρεπε να ολοκληρωθεί, για να πεισθούν οι πολίτες ότι αυτό το μοντέλο πολιτικής χρεοκόπησε. Τώρα μόνο αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να χαράξει νέα πορεία.Let's block ads! (Why?)

Παναγιώτης Χηνοφώτης: Συναίνεση για ένα μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα

Η επιθετική ρητορική και η κραυγαλέα αμφισβήτηση της καθεστηκυίας καταστάσεως (status quo) του Αιγαίου από την Τουρκία, παρά τις ισχύουσες και συμπεφωνημένες από πλευράς της διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Επιπροσθέτως, η διαμορφούμενη δυναμική στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ζωτικού μας χώρου και της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντός μας επιβεβαιώνουν εκ νέου τη θεωρία της απατηλής σταθερότητας (deceptive stability) και τις προκλήσεις ασφαλείας. Κατά συνέπεια, επιδρούν στις αμυντικές απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι, με βάση αναλύσεις διεθνών στρατηγικών ινστιτούτων και ειδικών εξειδικευμένων φορέων, ο συνολικός συντελεστής επιχειρησιακής αξίας, επιχειρησιακής ικανότητος και αποφυγής βαλλομένων όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) της χώρας μας είναι σήμερα υπέρτερος οποιασδήποτε αντιστοίχου χώρας της περιοχής του επιχειρησιακού μας ενδιαφέροντος.Αποτελεί αξίωμα, όμως, ότι το σήμερα δεν εξασφαλίζει το αύριο. Η εφαρμογή της «ευθείας στρατηγικής» (direct strategy) βασίζεται στην άρρηκτα συνεχόμενη στρατιωτική ισχύ προς αποτροπή, νίκη ή άμυνα. Αντιθέτως, η «έμμεση στρατηγική» (indirect strategy) περιορίζεται στη χρήση μη στρατιωτικών μέσων για την αποτροπή και άμυνα κατά επιθετικών ενεργειών.Πρόσφατα η «Καθημερινή» (7/4/2019) με ένα εύστοχο άρθρο της ανέδειξε το «Εξοπλιστικό χάσμα Ελλάδος - Τουρκίας», όπου σαφώς περιγράφεται το διακύβευμα για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής μας, από τους βασικούς πυλώνες της (Σ.Ξ., Π.Ν., Π.Α.). Η απαίτηση ισχυροποίησης της αμυντικής μας ασφάλειας είναι αυτονόητη και δεν αποτελεί επιτελικό ζητούμενο αλλά εθνική επιταγή. Οφείλει να συνιστά εθνική συγκροτημένη απαίτηση, με διακομματική συναίνεση (από τον σχεδιασμό της), για την επιβίωση του έθνους ειδικά για τη συγκεκριμένη εποχή και περιοχή. Δεν συνιστά πάρεργο και αποσπασματική πολιτική, καθ’ όσον οι ανάγκες των Ε.Δ. δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιο είναι το κυβερνών κόμμα. Θεωρώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως και των πιεστικών αμυντικών απαιτήσεων δεν χωρεί πλέον η πολυτέλεια αναθεώρησης των εξοπλιστικών τομέων του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού από την εκάστοτε κυβέρνηση. Απαιτείται συνεχής ιεράρχηση των εθνικών προτεραιοτήτων, καθώς και εθνική συνεννόηση και συναίνεση για το συστηματικό, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προγραμματισμό ανάπτυξης των Ε.Δ. και τον καθορισμό του μεγέθους των. Επιτάσσονται η συγκρότηση εθνικού και διακομματικού προγράμματος ανάπτυξης των Ε.Δ. και η εξασφάλιση της συνέχειας στην εφαρμογή του, με καθιέρωση μετρήσιμων παραγόντων που θα παρέχουν την επακριβή πορεία της προόδου του. Προς τούτο, πρέπει να συγκροτηθεί ένα Αμυντικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Συντάγματος άρχει των Ε.Δ. (παρά το γεγονός ότι ορίζεται πως τη διοίκησή τους ασκεί η κυβέρνηση). Κατά τη σύγκλησή του θα συμμετέχουν μόνον οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο ΥΕΘΑ και οι αρχηγοί των επιτελείων. Θα παρουσιαστεί εκεί η στρατιωτική αξιολόγηση καταστάσεως για τις υπάρχουσες και εκτιμώμενες απειλές και κινδύνους. Θα επαναπροσεγγιστεί το επιθυμητό επίπεδο Εθνικών Αμυντικών Επιδιώξεων (το αντίστοιχο Level of Ambition του ΝΑΤΟ) και οι αρχηγοί, μετά της επιφροσύνης που τους διακατέχει, θα εκθέσουν την κατάσταση του κλάδου τους και τις θέσεις τους για την επίτευξή του. Συνακόλουθα, θα αποφασιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για το εθνικό πρόγραμμα των Ε.Δ., το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά και απαρέγκλιτα από την παρούσα και επόμενες κυβερνήσεις. Κυρίαρχος παράγων πρέπει να είναι η ισχυρή και αποφασιστική εξαρχής εμπλοκή. Ως εκ τούτου, απαιτείται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση εντάσεων ή κρίσεων, οι οποίες θα τείνουν να λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις και να έχουν μεγάλο πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα. Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων αποτελεί τη βάση της προπαρασκευής για την αντιμετώπιση όχι μόνον του αναμενόμενου αλλά και του απροσδόκητου. Συναφώς παραθέτω και τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδος, ως μιας κατ’ εξοχήν ναυτικής και νησιωτικής χώρας, της οποίας η θαλάσσια ισχύς οφείλει να είναι η βασική συνιστώσα της εθνικής στρατηγικής της. Δυστυχώς, τα κύρια στοιχεία της θαλάσσιας ισχύος μας (ναυπηγεία, επισκευαστική βιομηχανία, ελληνικότητα πληρωμάτων ποντοπόρων πλοίων, ναυτική εκπαίδευση, ναυτεργάτες, αλιεία, υποδομές και εκσυγχρονισμός λιμένων, ναυτική ισχύς) δεν αναπτύσσονται και ορισμένα συρρικνώνονται. Η έλλειψη θαλάσσιας και ναυπηγικής στρατηγικής επιτείνουν το πρόβλημα. Ειδικά για τη ναυτική ισχύ, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΜΠΑΕ 2006-2015 που ενεκρίθη από το ΚΥΣΕΑ την 25/7/2006, προέβλεπε μεταξύ των άλλων εξοπλιστικών αναγκών και την απόκτηση 4+2 φρεγατών, λαμβανομένης υπόψη και της πρόσφατης τότε διακρατικής συμφωνίας για την αγορά των 30 F-16 block 52+Advanced για την ενίσχυση της Π.Α. Δυστυχώς, αυτό το ΕΜΠΑΕ ναυάγησε στο μέσον της πορείας του το 2010, προσκρούοντας είτε σε οικονομικούς υφάλους είτε σε αλλότριους, καινοφανείς σκοπέλους. Εκτοτε, πελαγοδρομούμε επί σχεδόν δέκα χρόνια, μεταξύ καθεστώτος ναυπηγείων, φρεγατών, κορβετών, εκμίσθωσης αμυντικών μέσων, μεταχειρισμένων ε/π, αρμάτων μάχης κ.ά. –επιχρίσματα αιτιολογιών για αποφυγή ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών μεθοδικής ενίσχυσης των Ε.Δ. Επικαλούμεθα τις κατευθύνσεις των δανειστών, οι οποίοι όμως δεν είναι υπόλογοι και ούτε θα λογοδοτήσουν εάν η άμυνα της Ελλάδος καταρρεύσει.Γνώμονα των ενεργειών της Ελλάδος συνιστούν ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων. Η Ιστορία διδάσκει ότι η καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας οδηγεί μαθηματικά σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Η Τουρκία, όπως μετ’ επιτάσεως καταδεικνύει, αδιαφορεί για την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης – μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ 27/5/1988 και οδηγίες αποφυγής ατυχημάτων και επεισοδίων στα διεθνή ύδατα και διεθνή εναέριο χώρο (8.9.1988)– προκειμένου να παρασύρει την Ελλάδα σε αναθεώρηση και επαναδιαπραγμάτευση των ισχυόντων ΜΟΕ. Αξίζει να συγκρατηθεί ότι δεν υφίσταται τεχνικό περιθώριο για νέα, στρατιωτικής φύσεως, ΜΟΕ. Εχουν εξαντληθεί και οιαδήποτε επαναπροσέγγιση μόνον παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων θα επέβαλε στην Ελλάδα, άπαξ και η εκβιαστική διπλωματία επιφέρει εξαναγκαστική διαπραγμάτευση.Η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων αποτελεί τον πνεύμονα της εθνικής μας επιβίωσης και στηρίζεται στην αμυντική μας ισχύ. Η άμυνα και η ασφάλεια των λαών ουδέποτε προσφέρθηκαν δωρεάν. Η σχέση άμυνας και οικονομίας δεν λειτουργεί διαζευκτικά. Η κατάρρευση της άμυνας εκμηδενίζει οιαδήποτε άλλη επιλογή. Η αναγκαιότητα κατάρτισης ενός ενιαίου μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος, ως απόρροια διακομματικής συναίνεσης, είναι πρόδηλη και επιτακτική για τις παρούσες περιστάσεις και γεωπολιτικές συγκυρίες.* Ο κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης είναι ναύαρχος ε.α., επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υφυπουργός Εσωτερικών.Let's block ads! (Why?)

Στις Συμπληγάδες Πάνου Καμμένου και Νίκου Κοτζιά

Σε διπλό πονοκέφαλο για τον Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Πάνου Καμμένου και Νίκου Κοτζιά, που έπειτα από ένα διάστημα που ήταν εν υπνώσει, ήρθε και πάλι, εμφατικά, στην επιφάνεια την Παρασκευή. Η υψηλών τόνων ομιλία του τέως υπουργού Εθνικής Αμυνας δεν είχε στραμμένα τα βέλη της μόνο προς τον κ. Νίκο Κοτζιά και την υπόθεση με την εταιρεία έκδοσης βίζας, αλλά σε αρκετά σημεία έδειξε πως έχει «διαβεί πλέον τον Ρουβίκωνα» και έχει περάσει ευρύτερα στο αντικυβερνητικό στρατόπεδο.  Δεν είναι τυχαία η αποστροφή του σε μια στιγμή μάλιστα ιδιαίτερης έντασης κατά την οποία, απευθυνόμενος στα υπουργικά έδρανα, είπε: «Αν στηρίξετε τον Κοτζιά, θα πέσει η κυβέρνηση», κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών της συμπολίτευσης που παρίσταντο στην ομιλία.Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Καμμένος έδειξε να μην ξεχνάει με τίποτα τη διάλυση της Κ.Ο. και να λειτουργεί πλέον και με τη λογική των αντιποίνων. Συγκεκριμένα, όταν ο προεδρεύων Γ. Βαρεμένος του έκανε διαδικαστικής φύσεως παρατήρηση, ο κ. Καμμένος αντέδρασε με έντονο τρόπο, υπενθυμίζοντας πως «απόψε θα τα ακούσετε, διαλύσατε την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα». Παράλληλα, δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή πως την ίδια ώρα που ο κ. Τσίπρας επαναφέρει με κάθε ευκαιρία την αντιπαράθεση με το παλιό κυβερνητικό δίδυμο των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου –το έκανε την Παρασκευή σε ομιλία του στην Καλαμάτα–, ο κ. Καμμένος επέλεξε άλλη γραμμή. Με επίκεντρο το θέμα για το οποίο κατήγγειλε τον κ. Κοτζιά, την έκδοση βίζας, υποστήριξε πως οι εκπρόσωποι της ίδιας εταιρείας είχαν απευθυνθεί παλαιότερα και στους κ. Σαμαρά - Βενιζέλο που όμως αρνήθηκαν «προς τιμήν τους» να μπουν σε συζητήσεις. «Πυρά» προς Μαξίμου Αν κάποιος περίμενε πως η απάντηση του κ. Κοτζιά θα ήταν αποκλειστικά στραμμένη στο πρόσωπο του τέως ΥΕΘΑ, έπεσε έξω. Ο επικεφαλής του «Πράττω», με μια μακροσκελή δήλωση, έστρεψε τα πυρά του και εναντίον της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, πλην της κριτικής προσωπικά στον κ. Κατρούγκαλο, που όπως είπε κακώς δέχθηκε να γίνει η συζήτηση στη Βουλή, η ανακοίνωσή του είχε τουλάχιστον τρεις ευθείες βολές προς το Μαξίμου: Πρώτον, αποδίδοντας τις κινήσεις του Π. Καμμένου στην «προεκλογική εκστρατεία» του, υποστήριξε πως συνεπικουρείται από «την επιπολαιότητα της κυβέρνησης». Δεύτερον, κατηγόρησε εμμέσως αλλά σαφώς την κυβέρνηση πως επιδιώκει μόνο τη δόξα από τις Πρέσπες, αφήνοντας στον ίδιο «την ύβριν». Τρίτον, σημείωσε πως η προεκλογική τακτική του κ. Καμμένου να εμφανιστεί ως «μακεδονομάχος» εξυπηρετεί «ίσως και τρίτους», αφήνοντας πάλι υπονοούμενο κατά της κυβέρνησης. Στην έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, που είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί, πρέπει να προστεθεί και το γεγονός πως ο κ. Κοτζιάς έχει «κάβα» την περίφημη εννεασέλιδη επιστολή που είχε στείλει στον Αλέξη Τσίπρα, η οποία ουδέποτε έχει δει το φως της δημοσιότητας και, κατά πληροφορίες, αναφέρει πράγματα που μπορεί να πυροδοτήσουν νέο γύρο εσωστρέφειας στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο πάντως πως, επίσης την Παρασκευή, ο κ. Κοτζιάς επέλεξε να ανακοινώσει τη στήριξή του, μεταξύ άλλων, στον Παύλο Γερουλάνο, «απέναντι» στην υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εθνικών εκλογών θα τεθεί επί τάπητος, «χωρίς λευκή επιταγή και χωρίς να είναι επ’ αόριστον». Κατά ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Κοτζιάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολιτικό μεταίχμιο. Αυτό δεν σημαίνει πως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών έχει αλλάξει στρατόπεδο –πρόσφατα άλλωστε σημείωσε πως στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ευρωεκλογών– αλλά, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, παρακολουθεί στενά τις εσωτερικές ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα στον πολιτικό απόγονο του ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, μεταξύ «αντισύριζα» δυνάμεων και «αριστερόστροφων», επιδιώκοντας γέφυρες με τους τελευταίους. Τα παραπάνω πάντως, εκτός του ότι αποτελούν μια εν δυνάμει ωρολογιακή βόμβα για τον Αλέξη Τσίπρα, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά αρνητικής δημοσιότητας για την κυβέρνηση, αφού η σκανδαλολογία που τροφοδότησε ο κ. Καμμένος προστίθεται στην υπόθεση Πετσίτη, στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για «σκευωρία» στην υπόθεση Novartis, αλλά και στις καταγγελίες του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Η απάντηση του Μαξίμου σε όλα τα παραπάνω είναι πως το «παλιό πολιτικό σύστημα» επιδιώκει την «παλινόρθωσή» του και «παίζει τα ρέστα του». Let's block ads! (Why?)

«Πασχαλιάτικο» προεκλογικό σποτ από το Ποτάμι

Mε ταυτόχρονη ανάρτηση στο Instagram, το Twitter και το Facebook των υποψηφίων ευρωβουλευτών αλλά και των βουλευτών του Κινήματος, ξεκίνησε στις 10 το πρωί της Κυριακής η καμπάνια του Ποταμιού για τις ευρωεκλογές, με τίτλο «Μην σε παραμυθιάζουν. Αλήθειες μόνο!».Το βίντεο κινείται σε «πασχαλιάτικη» ατμόσφαιρα. Δύο νονοί , οι οποίοι εκπροσωπούν τον παλαιοκομματισμό, υπόσχονται σχεδόν τα πάντα στο βαφτιστήρι τους, από πτυχίο χωρίς εξετάσεις και διορισμό στο δημόσιο μέχρι ταξίδια στο Γουαδαλκιβίρ.  Ο μικρός όμως  αντιλαμβάνεται ότι τον «δουλεύουν», φεύγει από το δωμάτιο και αφήνει τους νονούς να μαλώνουν για τα ψέματά τους. [embedded content]Let's block ads! (Why?)

Πρ. Παυλόπουλος: Αν χρειαστεί μπορούμε να επιβάλουμε τον σεβασμό του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

Μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε σήμερα από το Μεσολόγγι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στην αντιφώνησή του προς τον δήμαρχο Νικόλαο Καραπάνο, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη της ιεράς πόλης του Μεσολογγίου.Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Έξοδός του Μεσολογγίου μας διδάσκει και αυτό απευθύνεται προς τη γείτονα Τουρκία, ότι το παρελθόν δεν πρέπει να μας διχάζει, το παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αποφύγουμε για να ζήσουμε ειρηνικά, υπό όρους φιλίας και καλής γειτονίας», και πρόσθεσε: «Εμείς οι Έλληνες είναι γνωστό ότι είμαστε έτοιμοι να τείνουμε χείρα φιλίας και καλής γειτονίας, άλλωστε είμαστε από τους λίγους, οι οποίοι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αλλά η Τουρκία οφείλει να γνωρίζει, ότι η φιλία και η καλή γειτονία έχουν μία βασική προϋπόθεση: τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου στο σύνολό τους».«Αν δεν γίνει αυτό αντιληπτό», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ούτε φιλία και καλή γειτονία, ούτε ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να υπάρξει, και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, επειδή και τον τελευταίο καιρό ακούγονται από υψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία της Αγκυρας θέσεις για το διεθνές δίκαιο, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ της προκλητικής άγνοιας και της πρωτόγνωρης θρασύτητας σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου».  «Λέμε λοιπόν», συνέχισε ο Προκόπης Παυλόπουλος, «σε εκείνους που με αυτή τη θρασύτητα και την άγνοια επιχειρούν να παραγκωνίσουν το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να εμπνεύσουμε και το έχουμε αποδείξει με την ιστορία μας, το σεβασμό του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά αν χρειαστεί μπορούμε να το επιβάλουμε, και θα το κάνουμε». Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «έχουμε τη δύναμη, η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι ουδείς δικαιούται να υποτιμά το φρόνημα και τη δύναμη του λαού και του έθνους των Ελλήνων στην αποστολή που έχουμε να υπερασπιστούμε την κληρονομιά μας, αλλά και ευρωπαϊκό οικοδόμημα εν γένει».Αναφερόμενος στην Έξοδο του Μεσολογγίου, ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε ότι «οι αθάνατοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι διδάσκουν και εμπνέουν στο διηνεκές, αλλά πριν από όλα διδάσκουν εμάς τους Έλληνες, διότι οι πρόγονοί μας δίδαξαν εδώ τι σημαίνει Ελευθερία» και προσέθεσε: «Για μας τους Έλληνες από τότε και μέχρι σήμερα η ελευθερία είναι μία έννοια υπαρξιακή, γιατί εμείς οι Έλληνες μόνο ελεύθεροι μπορούμε να ζήσουμε να υπερασπίσουμε την αξία μας και αναπτύξουμε ελεύθεροι και την προσωπικότητά μας. Και το Μεσολόγγι μας εμπνέει, ενωμένοι στα μεγάλα και τα σημαντικά υπό όρους αρραγούς ενότητας, να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, την ελευθερία μας, τα εθνικά μας θέματα, τα εθνικά μας δίκαια και θα το πράξουμε έναντι πάντως. Κρατώντας πριν από όλα τον κλάδο ελαίας, φιλίας και ειρήνης, αλλά αν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον τόπο η έξοδος του Μεσολογγίου μας δείχνει το δρόμο, τον παντοτινό δρόμο».Το Μεσολόγγι, όπως επισήμανε στην συνέχεια ο Προκόπης Παυλόπουλος, «εκπέμπει και για τη διεθνή κοινότητα» λέγοντας μεταξύ άλλων: «Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε σήμερα, είναι γνωστό ότι η διεθνής κοινότητα μπορεί να διδαχθεί από το Μεσολόγγι, πως με βάση το διεθνές δίκαιο στο σύνολο του μπορούμε και πρέπει να υπερασπιστούμε βασικές αρχές και αξίες που σήμερα χειμάζονται στην ανθρωπότητα ολόκληρη και μιλώ για τον άνθρωπο, για τη δημοκρατία τη δικαιοσύνη και ιδίως στην κοινωνική δικαιοσύνη».Αναφερόμενος στη «μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ότι «οφείλει να διδαχθεί τούτες τις ώρες που μπαίνουμε σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους, όπου κρίνεται στην κυριολεξία το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συνέχισε: «Κρίνεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην πορεία του προς την τελική του διαμόρφωση που είναι αναγκαία για να μπορέσει να διαδραματίσει η Ευρώπη τον πλανητικό ρόλο που της αναλογεί, διότι η Ευρώπη δεν υπάρχει μόνο για τους λαούς της, ο πολιτισμός της και η δημοκρατία της εκπέμπουν μηνύματα που αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότητα και πρέπει να υπερασπιστεί».«Από εδώ, το Μεσολόγγι, βγαίνει το μεγάλο μήνυμα», επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξήγησε: «Κάθε συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος, εμπνεόμενος από το Μεσολόγγι, οφείλει να δώσει τα πάντα σε αυτό τον αγώνα για να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να το υπερασπιστούμε απέναντι στα μορφώματα εκείνα του λαϊκισμού, που ξεπερνούν ακόμη και τα όρια του ρατσισμού και τα οποία επιβουλεύονται ευθέως το οικοδόμημα αυτό. Και ταυτοχρόνως επιβουλεύονται την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό».Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτό εκπέμπει αυτός ο τόπος τούτη την ώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη, η οποία στήριξε το Μεσολόγγι την εποχή εκείνη, την Ευρώπη η οποία όμως διδάχθηκε από το Μεσολόγγι ήδη την εποχή εκείνη», προσθέτοντας ότι «τούτος ο τόπος, αυτές τις ώρες, πριν τις κρίσιμες ευρωεκλογές, είναι τόπος περίσκεψης και τόπος διδαχής».Ολοκληρώνοντας την αντιφώνησή του, ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε, απευθυνόμενος προς τον δήμαρχο, ότι «θα αφιερώσω την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών μου, για να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ στο να πορευτούμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι σε εκείνο το πεπρωμένο το οποίο αναλογεί στην ιστορία μας, στη μεγάλη μας κληρονομιά και να υπερασπιστούμε όλα εκείνα που ανήκουν στην Ελλάδα, να υπερασπιστούμε όλα αυτά που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά, αρκεί να το πιστέψουμε και το κυριότερο αρκεί να αναλάβει ο καθένας μας τις ευθύνες που του αναλογούν». Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Ανάρτηση του Στ. Θεοδωράκη για τα 52 χρόνια από την 21η Απριλίου

«Τη Δημοκρατία δεν την απειλούν πια τα άρματα, αλλά ο ανέξοδος εθνολαϊκισμός, η χειραγώγηση των θεσμών, η διάβρωση των δικαιωμάτων, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής τροχιάς της Ελλάδας», τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter, o επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης.«Τιμή στους αγωνιστές κατά της Χούντας, αγώνας ενάντια στους νοσταλγούς και τους κάπηλους» προσθέτει ο Σταύρος Θεοδωράκης στο μήνυμά του για τα 52 χρόνια από πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Τη Δημοκρατία δεν την απειλούν πια τα άρματα, αλλά ο ανέξοδος εθνολαϊκισμός, η χειραγώγηση των θεσμών, η διάβρωση των δικαιωμάτων, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής τροχιάς της Ελλάδας.Τιμή στους αγωνιστές κατά της Χούντας, αγώνας ενάντια στους νοσταλγούς & τους κάπηλους.#21η_Απριλιου — Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) 21 Απριλίου 2019 Let's block ads! (Why?)

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις ειδεχθείς επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις ειδεχθείς επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις βίας και σημειώνει ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους πληγέντες». Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις ειδεχθείς επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα. Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις βίας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους πληγέντες https://t.co/KRJDCzN3hz — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 21, 2019 Let's block ads! (Why?)