Author Archives: EU-OSHA

Συμπόσιο: πρόληψη, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε – η περίληψη και το μαγνητοσκοπημένο υλικό είναι πλέον διαθέσιμα

Η εκδήλωση υψηλού επιπέδου προσέλκυσε πάνω από 1 800 ενδιαφερόμενους, οι οποίοι συνδέθηκαν διαδικτυακά από όλη την Ευρώπη αλλά και από χώρες εκτός Ευρώπης. Ο Επίτροπος της ΕΕ Nicolas Schmit με την εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA Christa Sedlatschek αντάλλαξαν απόψεις για το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2021-2027, τους βασικούς του στόχους και τη μελλοντική του υλοποίηση.Ο καθηγητής κύριος Michael Marmot εκφώνησε την κεντρική ομιλία για τις κοινωνικές ανισότητες στο πλαίσιο της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 και αυτή η άκρως κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το μέλλον της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η οποία ήταν και η τελευταία για τη Christa Sedlatschek, έκλεισε με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το νέο στρατηγικό πλαίσιο. Η περίληψη του συμποσίου, το σύνολο των μαγνητοσκοπημένων συνεδριάσεων και φωτογραφίες είναι ήδη διαθέσιμες. Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Συμπόσιο: πρόληψη, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε: το νέο πλαίσιο της κοινωνικής Ευρώπης για μια πιο ασφαλή και υγιή εργασία Δείτε τη φωτογραφική συλλογή   Adblock test (Why?)

Η ψηφιοποίηση και ο αντίκτυπός της στις μυοσκελετικές παθήσεις

Η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στη φύση και την οργάνωση της εργασίας — από το πού και πότε εργαζόμαστε έως τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση των εργασιών μας.Ένα νέο έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και των νέων μορφών εργασίας στο πλαίσιο των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε εμβιομηχανικούς παράγοντες άγχους και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου. Το έγγραφο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσεγγίσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΣΠ πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και οι οργανωτικές αλλαγές. Διαβάστε το άρθρο Η ψηφιοποίηση της εργασίας: Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου και μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία Διαβάστε περισσότερα στην έκθεση για την Πολιτική και πρακτική πρόληψης: Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία Για περισσότερες πηγές σχετικά με τις ΜΣΠ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022   Adblock test (Why?)

EU-OSHA cooperates with SLIC’s inspection campaign on MSDs

The 79th Plenary Meeting of the Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) gathered last May to adopt the outlines for the inspection campaign on the prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) in the workforce.The SLIC working group for emerging risks (WG EMEX) has set up the framework of this campaign, indicating the sectors to be analysed and preparing a questionnaire and other materials to support the European labour inspectors. The SLIC’s campaign represents the first collaboration with EU-OSHA within the context of its ongoing Healthy Workplaces Campaign `Lighten the Load’ on preventing work-related MSDs. This cooperation also involves EU-OSHA’s National Focal Points and the tripartite networks in the discussions about how to prevent MSDs at the national level. All EU Member States and Norway have informed SLIC Secretariat about two contact persons for the coordination and planning of the campaign in their respective countries. SLIC is the advisory body to the European Commission in monitoring the enforcement of EU legislation at the national level. It comprises experts who are representatives of labour inspectorates from the EU Member States, as well as Observer States. More information about SLIC in EC’s site and in our OSHwiki article Adblock test (Why?)

Commissioner Schmit shares views on the new Strategic Framework at EP EMPL Committee meeting

On 14 July, the European Parliament Committee on Employment and Social Affairs held its last meeting before the summer break. As part of the agenda, Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit participated in an exchange of views on the new EU strategic framework on health and safety at work 2021- 2027.Commissioner Schmit highlighted a healthy and safe working environment as an important part of the European Pillar of Social Rights, being the new Strategic Framework a direct deliverable of it. He also emphasised change, prevention and preparedness as the three key objectives of the new Strategic. Watch the recording of the EP EMPL Committee meeting Adblock test (Why?)

Η εκπλήρωση των στόχων του 2020 συμβάλλει στη δημιουργία πιο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλους

Στις πρωτοφανείς συνθήκες του τελευταίου έτους, ο EU-OSHA –με τη βοήθεια των εταίρων του– υπερέβη τους βασικούς του στόχους και ανταποκρίθηκε στην αποστολή του, βελτιώνοντας την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη.Στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2020 αναφέρεται αναλυτικά με ποιον τρόπο ο EU-OSHA αντεπεξήλθε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που δημιούργησε η νόσος COVID-19, παράγοντας πόρους και τηρώντας ενήμερους όλους τους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έναρξη της εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2020-2022 με θέμα την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων και η δημιουργία εργαλείων επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA) αποτελούν μερικά μόνο από τα μέσα με τα οποία ο Οργανισμός υποστήριξε τις προτεραιότητες των πολιτικών της ΕΕ και βοήθησε τις επιχειρήσεις να εστιάσουν στην ΕΑΥ εντός του 2020. Μελετήστε τη σύνοψη και το ενημερωτικό γράφημα για τους βασικούς δείκτες απόδοσης του 2020. Για μια διεξοδικότερη ανάλυση των συμπερασμάτων, μελετήστε την πλήρη ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2020. Adblock test (Why?)

Assessing risks in the construction and maintenance sector: let OiRA tools do the work

Working in construction or maintenance involves a wide range of tasks, each requiring effective risk assessment. Whether manufacturing concrete (Bulgaria), carrying out earth works (Latvia, Lithuania and Bulgaria) or repairing a roof (Slovenia), there is an Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool to assist.Indoor and outdoor work are covered, with some tools tailored to specific tasks and others — from Belgium (in French and Dutch), Czechia and Portugal — covering the construction sector more generally. Look out for further tools under development, coming during the course of the year: metal construction (Cyprus), scaffolding and working on roofs (Lithuania), general construction (Greece), painting and plumbing (Croatia). Check out all OiRA tools for the construction and maintenance sector Please spread the news and share our tools using the hashtag #OiRAtools Adblock test (Why?)

Official Campaign Partners gathered to share best practice and initiatives

EU-OSHA and official campaign partners (OCPs)  gathered at the online Healthy Workplaces Campaign Partner Good Practice Exchange event to share best practices and initiatives in 2021 and beyond, moving forward in the frame of the Healthy Workplaces Lighten the Load campaign.The OCP Boehringer Ingelheim highlighted how the Healthy Workplaces campaign had inspired their own ‘The Health Navigator Concept’ initiative to promote health topics among the staff. EULAR focused on the importance of rheumatic and musculoskeletal diseases prevention at work, the difficulties faced by workers suffering from them, and the challenges brought about by the COVID-19 pandemic. EU-OSHA also gave a first look at the supporting compliance and better OSH practice project through leveraging market-based initiatives. Read the summary of the event Adblock test (Why?)

Ρύθμιση της τηλεργασίας και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν κόσμο μετά την COVID εποχή

Η τηλεργασία φαίνεται πιθανό να καταστεί μόνιμο χαρακτηριστικό της απασχόλησης για πολλούς οργανισμούς μετά την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, σε ποιο βαθμό αυτή η μορφή εργασίας καλύπτεται από τη νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων;Μια νέα έκθεση — η οποία βασίζεται σε έρευνα των εθνικών σημείων επαφής του EU-OSHA και σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας — εξετάζει τον τρόπο ρύθμισης της τηλεργασίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τις αλλαγές και τις συζητήσεις πολιτικής που έχουν προκύψει ως απάντηση στην πανδημία. Ο ορισμός της τηλεργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην τηλεργασία και την αποσύνδεση συγκαταλέγονται στους τομείς που καλύπτονται από αλλαγές στην εθνική νομοθεσία και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων στην μετά-COVID εποχή. Διαβάστε την πλήρη έκθεση Ρύθμιση της τηλεργασίας στην Ευρώπη στην μετά- COVID εποχή Για συμβουλές σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για την τηλεργασία, δείτε την ενότητα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Αντιμετώπιση της πανδημίας στον δικτυακό μας τόπο. Adblock test (Why?)

EU-OSHA contributes to ECDC’s updated report on COVID-19 in educational settings

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) has published the ‘COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – second update’ report, which revises the role that children play in the transmission of SARSCov2, and the role of schools in the COVID-19 pandemic.The report highlights school staff’s occupational safety and health (OSH), not only for educators and teachers, but also administrative staff, security guards and janitors. It also underlines the importance of workplace risk assessment, worker consultation and the involvement of occupational health services in setting measures and testing strategies. Finally, it also mentions the need to protect vulnerable workers, such as those with chronic diseases and pregnant and breastfeeding women. Visit EU-OSHA’s section ‘Mainstreaming OSH into education’ Check our ‘COVID-19: Resources for the workplace’ Adblock test (Why?)

Multi-lingual online survey to better protect workers from COVID-19

The research team from the University College Dublin, in partnership with EU-OSHA, are conducting a study on how to better protect essential workers, their families, and communities from COVID-19 and future infectious disease outbreaks.As part of it, an anonymous multi-lingual online survey is available to understand where effective occupational COVID-19 safety measures are or are not being implemented internationally. The survey findings will provide insight into how to better protect workers, particularly in environments where infections remain uncontrolled. Complete the survey See EU-OSHA’s ‘COVID-19: Resources for the workplace’ section Adblock test (Why?)