Αύξηση των υπό Διαχείριση Κεφαλαίων από το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap

Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap, το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταμείο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε...