Υποχρεωτική η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής...