Οι περιοχές με τα πιο υψηλά ποσοστά θετικότητας – Τι συμβαίνει στην Αττική

Με δεδομένα που αφορούν στην περίοδο 12 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου...