Διευκρινίσεις: Πώς θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, πολίτες χωρών εκτός ΕΕ

Διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών σε κλειστούς χώρους, δίνει το υπουργείο Τουρισμού