ΔΕΗ: Ανοιχτός διαγωνισμός καλλιτεχνικής δημιουργικότητας

Καλλιτεχνικό διαγωνισμό με πηγή έμπνευσης τα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ, προκηρύσσει η επιχείρηση.