ΜΣΠ και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: πώς η μείωση του εργασιακού άγχους μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία

Οι μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία (ΜΣΠ) συνδέονται τόσο με σωματικούς όσο και με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η εργασιακή ανασφάλεια και η χαμηλή κοινωνική στήριξη. Ένα νέο έγγραφο συζήτησης διερευνά τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου που συνεπάγεται η επιστροφή στην εργασία με ΜΣΠ.Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για την επιστροφή στην εργασία είναι πολύ σημαντικό να γίνει ολιστική εκτίμηση των σωματικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου, να υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα επιστροφής στην εργασία, με τη συμμετοχή του εργαζομένου σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς και ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Το έγγραφο θέτει τις αρχές της ορθής πρακτικής και περιέχει παραδείγματα από διάφορους τομείς. Διαβάστε το έγγραφο συζήτησης σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την επιστροφή στην εργασία μετά από ΜΣΠ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΣΠ, περιηγηθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Εκστρατείας «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2020-2022» Συμβουλευθείτε περαιτέρω τον διαδικτυακό τόπο Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες επιχειρήσεις — πρακτικός οδηγός για την ευεξία στην εργασία Adblock test (Why?)