Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις αγορές διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις αγορές χονδρικής και λιανικής διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων και συναφούς εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λογισμικού πραγματοποίησαν τα συνεργεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού