Καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τη νόσο COVID-19 στην εργασία μέσω του εργαλείου OiRA

Μέσω του OiRA, ο EU-OSHA προσφέρει μια βελτιωμένη λύση για την εκτίμηση των κινδύνων, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Το ειδικά προσαρμοσμένο αυτό εργαλείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2020, έχει πλέον αναβαθμιστεί ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των διαφόρων επαγγελμάτων και τομέων.Το διαδραστικό εργαλείο OiRA εστιάζει στη σημασία της προσαρμογής των εργασιακών διαδικασιών στα μέτρα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 καθώς και της αξιολόγησης των πιθανών συνεπειών τους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία όπως, για παράδειγμα, την αξιολόγηση των συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η μοναχική εργασία λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Έχουν συμπεριληφθεί δύο νέες ενότητες ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των κινδύνων των σεναρίων εργασίας που σχετίζονται με τις παραδόσεις και την εργασία στις εγκαταστάσεις πελατών. Στην αναβαθμισμένη έκδοση του εργαλείου OiRA έχουν επίσης ενσωματωθεί οι προσεγγίσεις που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις και τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19. Δοκιμάστε το εργαλείο OiRA για τη νόσο COVID-19 Δείτε όλα τα υφιστάμενα εθνικά εργαλεία OiRA για τη νόσο COVID-19 επικαιροποιημένα το καθένα χωριστά, ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε χώρας Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης της COVID-19 στους χώρους εργασίας Adblock test (Why?)