Γ. Πατούλης: Στήριξη της Περιφέρειας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών της Καισαριανής

Η πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και υποδομών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής στην Καισαριανή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο.