Υπουργείο Υγείας 1970-01-01 03:00:00

16/04/2021 Η διάθεση των οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS – COVID 19 αποτελεί μία ουσιώδη παρέμβαση Δημόσιας Υγείας, η οποία επιδρά συμπληρωματικά στις λοιπές δράσεις του Υπουργείου Υγείας.Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η έγκαιρη ανίχνευση ολιγο-συμπτωματικών ή ασυμπωματικών πολιτών που είναι φορείς του ιού χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μέσω του τακτικού και περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου μειώνονται σημαντικά οι νέες μολύνσεις και περιορίζεται η διασπορά της νόσου COVID -19.Στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας οι πολίτες οφείλουν να απορρίπτουν τα οικιακά απορρίμματα με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός μεν να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον και αφετέρου να μην εκτίθενται σε αυτά οι πολίτες.Καθόσον ο ιός περιέχεται σε όλες τις εκκρίσεις του οργανισμού, όλα τα απορρίμματα δυνητικά καθίστανται μολυσματικά, π.χ. χαρτομάντηλα, τροφές κ.λ.π.Τα απόβλητα των self test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις . Διαβάστε επίσης Let's block ads! (Why?)