Πολλών «ταχυτήτων» η διεθνής ανάκαμψη

Ισχυρή παγκόσμια ανάκαμψη, με «απογείωση» της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωζώνης και αναπτυσσόμενου κόσμου, βλέπει το ΔΝΤ στην εξαμηνιαία έκθεση του World Economic Outlook.