Οι έξι μεγάλες επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Έξι μεγάλες επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνει το κυβερνητικό έργο που υλοποιήθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο, οπως αυτές παρουσιάστηκαν στην αποτίμηση που πραγματοποιήθηκε κατά το υπουργικό συμβούλιο. Ειδική αναφορά έγινε στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.