ΡΑΕ: Όριο στις οφειλές ρεύματος για να μπορεί να γίνει αλλαγή παρόχου

Με στόχο της ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ενέργειας και την  αποτροπή καταχρηστικής μετακίνησής τους προς άλλους παρόχους,η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προτείνει όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα μετακίνησης του καταναλωτή σε άλλη εταιρεία. Παράλληλα, προχωρά στις κατάλληλες διευκρινίσεις σχετικά με την επισήμανση οφειλής και το δικαίωμα εντολής απενεργοποίησης.