Μειώστε την καταπόνηση: Η πρόληψη των ΜΣΠ έχει αποκτήσει νέους συμμάχους

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της πρόληψής τους, ο EU-OSHA βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει ένα ευρύ φάσμα επίσημων εταίρων και εταίρων επικοινωνίας στην εκστρατεία 2020-2022: «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση».Σχεδόν το 60% των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία θεωρεί ότι οι ΜΣΠ αποτελούν το σοβαρότερο από τα προβλήματά τους, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης. Για τον λόγο αυτόν, η υποστήριξη των νέων επίσημων εταίρων της εκστρατείας και των εταίρων επικοινωνίας θα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΣΠ που συνδέονται με την εργασία μέσω της προώθησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Είτε πρόκειται για μια διεθνή ένωση εργονομίας είτε για μια οργάνωση εκπαίδευσης εργοδοτών, μια διεθνή συνδικαλιστική οργάνωση μουσικών ή μια εταιρία παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών, οι νέοι αυτοί εταίροι συμμερίζονται την επιθυμία να βελτιώσουν την ασφάλεια των χώρων εργασίας για τους εργαζόμενους μέσω της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας και υγείας. Η εκ μέρους τους υποστήριξη της εκστρατείας είναι ανεκτίμητη και ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη αυτή, θα αποκομίσουν πολλά οφέλη: μεγαλύτερη προβολή, άνευ προηγουμένου ευκαιρίες δικτύωσης, προνομιακή πρόσβαση στα εργαλεία και τα υλικά της εκστρατείας, καθώς και την αναγνώριση της συνεργασίας τους με τον EU-OSHA για την επίτευξη ενός σημαντικού σκοπού. Τους καλωσορίζουμε στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση! Ανακαλύψτε τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας και τους εταίρους επικοινωνίας Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση» Let's block ads! (Why?)