Μείωση ενοικίων και για τα περίπτερα – Ποιους μήνες αφορά

Εντάσσονται και τα περίπτερα στο μέτρο της μείωσης ενοικίου κατά 40%...