Μέτρα για αποκλεισμένες από τη χρηματοδότηση μμε

Στοχευμένα νέα μέτρα για μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να χρηματοδοτηθούν προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έχοντας πλήρη γνώση, όπως προκύπτει και από το παρατηρητήριο ρευστότητας, πως αρκετές από τις επιχειρήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για να χρηματοδοτηθούν, με αποτέλεσμα τη στοχευμένη ρευστότητα να τη λαμβάνουν πέραν της μιας φοράς επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια.