Θεοδωρίδου: Ο κορονοϊος μπορεί να συμβιώσει ειρηνικά μαζί μας

"Η εκρίζωση του κορονοϊού είναι κάτι το ανέφικτο, όμως μπορεί ο κορονοϊός να συμβιώσει μαζί μας ειρηνικά..."