Στήριξη 200 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Οι επενδύσεις  σε έργα μικρής κλίμακας αλλά με μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα, θα επιταχυνθούν, μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen.