Γυμνάσια – Λύκεια: Κανονικά οι βαθμοί, με μία εξαίρεση

Μόνο σε μάθημα ή κλάδο μαθημάτων που δεν κατέστη δυνατό να διδαχθούν πάνω από δέκα ώρες, είναι δυνατόν να μην βαθμολογηθούν οι μαθητές, διευκρινίζει με.εγκύκλιό τουμ το υπουργείο Παιδείας. Επίσης το υπουργείο απαντά και το θέμα των απουσιών των μαθητών.