Περικοπές σχεδιάζει η Renault

Περικοπές  σχεδιάζει η Renault σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την εικόνα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.