Παράγωγα: Η επερχόμενη εβδομάδα εκπνοής έφερε πρώιμη μετακύληση θέσεων

Στην τρίτη  συνεδρίαση της βδομάδας προ της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιανουαρίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό και αρνητικό πεδίο εναλλάξ και του επέτρεψαν να βρεθεί με κέρδη από το πρώτο κιόλας μέρος. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 5,41 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 12,09 μονάδες ψηλότερα.