Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων

Ήπιες πιέσεις δέχονται και σήμερα οι τιμές των ομολόγων της περιφέρειας. Ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών αντανακλά την περιορισμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά, καθώς οι παρεμβάσεις της δεν είναι ‘ισομερώς' κατανεμημένες στη διάρκεια του μήνα.