Νέα στρατηγική Ε.Ε. για βιώσιμα χημικά προϊόντα

Την απαγόρευση της χρήσης των πλέον επιβλαβών χημικών προϊόντων σε αντικείμενα όπως παιχνίδια, προϊόντα παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και υφάσματα και την εξασφάλιση ότι χρησιμοποιούνται με ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο, προβλέπει η νέα στρατηγική που παρουσίασε η Κομισιόν.