Παράγωγα: Υποχώρησαν όγκοι στα ΣΜΕ όπως συνήθως στην εκπνοή

Στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο σχεδόν μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε καθοδικό χάσμα 2,12 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά, 0,96 μονάδες χαμηλότερα.