‘Μαχαιρώνει τη χελώνα και ξ…

Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >http://graph.Facebook .com/10153054850964193/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >Effie Lagonika 10:23am Jul 16
'Μαχαιρώνει τη χελώνα
και ξορκίζει τον κυκλώνα'


Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >http://graph.Facebook .com/10153054850964193/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >Effie Lagonika 10:23am Jul 16
[για να έχουν όνειρα γλυκά..]

Facebook .com/profile.php?id=382678131917317" >http://graph.Facebook .com/382678131917317/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=382678131917317" >Luiza Soldatou 10:40am Jul 16
Κι αριβαρει στο Κακάο
μ'ένα φόρτωμα
κακάο
όμως βρέθηκε σ'αμπάρι
όλο φούντα
και μπουμπάρι!!!!!!!!!!!!!