κι αν λείψεις χίλια χρόνια …

Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >http://graph.Facebook .com/10153054850964193/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >Effie Lagonika 2:18pm Jun 16
κι αν λείψεις χίλια χρόνια θα σε περιμένω..

Facebook .com/profile.php?id=10153220980319277" >http://graph.Facebook .com/10153220980319277/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153220980319277" >Margarita Niko 10:04pm Jun 16
"....ωστόσο οι κάβοι σού σκληρύναν την παλάμη."