μ’ αν ήξερα οι δύστυχοι, θα μ…

Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >http://graph.Facebook .com/10153054850964193/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >Effie Lagonika 11:31pm May 23
μ' αν ήξερα οι δύστυχοι, θα μ' είχαν συχωρέσει...


Facebook .com/profile.php?id=448282372007932" >http://graph.Facebook .com/448282372007932/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=448282372007932" >Andreas Kalivas 12:27am May 24
👌

Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >http://graph.Facebook .com/10153054850964193/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=10153054850964193" >Effie Lagonika 12:44am May 24
:)