Καλες γιορτες ειπαμε???

Facebook .com/profile.php?id=1158414546" >http://graph.Facebook .com/1158414546/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=1158414546" >Eric Strittmatter 6:18pm Jan 5
Καλες γιορτες ειπαμε???