Με την βοήθεια του Θεού της …

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 6:45am Dec 18
Με την βοήθεια του Θεού της αγάπης μπορείς να καταστρέψεις 5-6 πόλεις και να σκοτώσεις μερικές χιλιάδες ανθρώπους.

Αγάπη μόνο, για όλους.

http://sab.atheia.gr/annotated-bible/old-testament/judges/judges-1.html

#GreekSABweekly

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 3:51pm Dec 18
Oι έχοντες twitter μπορούν να χρησιμοποιούν το hashtag #GreekSABweekly
https://twitter.com/hashtag/GreekSABweekly?src=hash

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 3:52pm Dec 18
Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε ην Έν.Α.
https://twitter.com/atheia