Τα βιβλία: Έσδρας Β᾽, Νεεμί…

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 10:28am Nov 30
Τα βιβλία: Έσδρας Β᾽, Νεεμίας, Τωβίτ, Ιουδίθ, Εσθήρ, Μακκαβαίων Α᾽, Β᾽) προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση της Βίβλου για Σκεπτικιστές που μπορείτε να απολαύσετε εδώ: http://sab.atheia.gr/
Η δημιουργία της ελληνικής έκδοσης του Skeptic’s Annotated Bible είναι υπό εξέλιξη και όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να συνεισφέρει!
Σε γενικές γραμμές, χρειάζονται άτομα που οπωσδήποτε γνωρίζουν άριστα Αγγλικά, ενώ είναι επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) και κάποια γνώση Αρχαίων Ελληνικών και ελάχιστη γνώση HTML. Όλη η συνεργασία γίνεται μέσα από την Ομάδα Εργασίας Μεταφράσεων της Ένωσης Αθέων. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα εργασίας μέσω του φόρουμ «Αθεΐα»: http://forum.atheia.gr/
http://union.atheia.gr/νέα-βιβλία-προστέθηκαν-στην-ελληνική/

Facebook .com/profile.php?id=100000959966611" >http://graph.Facebook .com/100000959966611/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100000959966611" >Peter Eļiphas 5:19pm Dec 7
Σε pdf υπάρχει;

Facebook .com/profile.php?id=100004450691797" >http://graph.Facebook .com/100004450691797/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100004450691797" >Skepticism Evan 7:48am Dec 9
Ακόμα δεν έχει τελειώσει, σε pdf θα υπάρχει; Μπράβο σε όλους που συνεχίζουν την προσπάθεια.