Η Atheist Alliance International, μέλος τη…

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 2:28pm Nov 26
Η Atheist Alliance International, μέλος της οποίας είναι η Ένωση Αθέων, εξέδωσε το ακόλουθο κάλεσμα για συλλογή από γνώμες σχετικά με το λεγόμενο "Ισλαμικό Κράτος" και την εξέλιξή του. Μπορείτε να στείλετε τις απόψεις σας στο [email protected] .
Οποιαδήποτε πληροφορία αποσταλεί θα θεωρηθεί ιδιοκτησία της ΑΑΙ και παρέχεται αυτόματα η άδεια να συμπεριληφθεί στο περιοδικό "Secular World" χωρίς καμία δυνατότητα διεκδίκησης πνευματικών δικαιωμάτων.
Δεν χρειάζεται να δώσετε στοιχεία ταυτοποίησης εκτός και αν περιμένετε κάποια προσωπική απάντηση.