Ἔχω μία γοργόνα ζωγραφισμέ…

Facebook .com/profile.php?id=100006918370405" >http://graph.Facebook .com/100006918370405/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006918370405" >Fofi Vryazi 4:36pm Nov 25
Ἔχω μία γοργόνα ζωγραφισμένη στὸ δεξί μου χέρι...
. Εἶναι μία περίεργη συντροφιά...
Ἔβαλα καὶ μοῦ τὴ χάραξαν τὸ ῾34. Καμιὰ φορᾶ βλέπω στὸν ὕπνο μου ὅτι ἡ γοργόνα ἔφυγε ἀπὸ τὴ θέση της. ..
Μὲ κυριεύει τότε ἕνας πανικός....
Ὕστερα, ὅμως, ὅταν ἀνάβω τὸ φῶς καὶ τὴ βλέπω στὴ θέση της, ἡσυχάζω...
Ἀφοῦ εἶναι ἡ γοργόνα ἐκεῖ, ὅλα πᾶνε καλά... Σβήνω τὸ φῶς καὶ ξανακοιμᾶμαι.....
. (Ν.Καββαδίας)