Τα βιβλία: Βασιλειών Β-Δ και…

Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >http://graph.Facebook .com/100006930340261/picture" width="50" height="50
Facebook .com/profile.php?id=100006930340261" >Wayward Son 5:36am Nov 25
Τα βιβλία: Βασιλειών Β-Δ και Παραλειπομένων Α-Β προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση της Βίβλου για Σκεπτικιστές που μπορείτε να απολαύσετε εδώ: http://sab.atheia.gr/
Η δημιουργία της ελληνικής έκδοσης του Skeptic’s Annotated Bible είναι υπό εξέλιξη και όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να συνεισφέρει!
Σε γενικές γραμμές, χρειάζονται άτομα που οπωσδήποτε γνωρίζουν άριστα Αγγλικά, ενώ είναι επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) και κάποια γνώση Αρχαίων Ελληνικών και ελάχιστη γνώση HTML. Όλη η συνεργασία γίνεται μέσα από την Ομάδα Εργασίας Μεταφράσεων της Ένωσης Αθέων. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα εργασίας μέσω του φόρουμ «Αθεΐα»: http://forum.atheia.gr/