Από κόσκινο οι εργολάβοι που θα διεκδικούν δημόσια έργα

Με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων έργων και συμβάσεων θα ανατεθούν τα 32 δισ. ευρώ του ευρωπαϊκού πακέτου ανάκαμψης, αλλά και τα έργα της πράσινης συμφωνίας. Στόχος του υπουργείου Υποδομών είναι να ανακόψει τις μεγάλες εκπτώσεις, αλλά και τις υπέρμετρες αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού των έργων. Παράλληλα, το υπουργείο αναζητεί τρόπους να δημιουργήσει ένα «ανάχωμα», ώστε να μην μπορούν να διεκδικούν έργα (και στη συνέχεια να προκαλούν καθυστερήσεις) εταιρείες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή έχουν κακό ιστορικό στην εκτέλεση δημόσιων έργων.Η νομοθεσία για τα δημόσια έργα τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2016, με τον ν. 4412. Ο νόμος αυτός ήρθε κατά βάση να ενσωματώσει δύο κοινοτικές οδηγίες για τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο. Στη συνέχεια δέχθηκε δεκάδες τροποποιήσεις, καθώς ανέκυψαν πολλά σοβαρά ζητήματα στην εφαρμογή του, με κύριο τις τεράστιες εκπτώσεις –ακόμη και κατά 50% ή 60%– σε έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, αλλά και σε μελέτες.Η νομοθετική προσπάθεια του υπουργείου, λοιπόν, θα ξεκινά με δύο βασικά ζητούμενα: πώς θα περιορίσει την ανάθεση έργων σε αναξιόπιστες εταιρείες και πώς θα εμποδίσει το «φούσκωμα» του προϋπολογισμού ενός έργου, μέσω αναθεωρήσεων και συμπληρωματικών συμβάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το 70 άρθρων σχέδιο νόμου θα προβλέπει τα εξής: • Το πιο ενδιαφέρον σημείο αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος βαθμονόμησης των εταιρειών που συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό. Με άλλα λόγια, θα συνεξετάζονται κάποια κριτήρια που υποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως αν έχει πιστοληπτική ικανότητα, τι δηλώνει στους ισολογισμούς της, αν έχει εγκαταλείψει έργο ζητώντας υποκατάσταση, αν τα έργα που έχει πραγματοποιήσει είχαν προβλήματα. Η πρόβλεψη αυτή, που είναι δεδομένο ότι θα ξεσηκώσει θύελλα από μερίδα του τεχνικού κόσμου, έχει στόχο να προστατεύσει το Δημόσιο από εταιρείες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και κινδυνεύουν να συμπαρασύρουν σημαντικά έργα. • Αυξάνεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης, ενώ προστίθεται εγγυητική προκαταβολής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δύο «αναχώματα» σε εταιρείες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ή περιμένουν την προκαταβολή όχι για να ξεκινήσουν ένα έργο, αλλά... για να «κλείσουν τρύπες» σε άλλα, άσχετα με το έργο μέτωπα. • Θα τίθενται δύο όρια στις εκπτώσεις. Οταν η έκπτωση ξεπερνά το 10% ή η διαφορά στην προσφορά του πρώτου και του δεύτερου επικρατέστερου είναι το ίδιο ποσοστό, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα καλείται να αιτιολογεί την προσφορά του. Ακόμα σημαντικότερο, η αιτιολόγηση αυτή θα είναι δεσμευτική και θα «συμβασιοποιείται». • Στον ανάδοχο θα δίνεται ένα εύλογο διάστημα να ελέγξει τη σύμβαση πριν υπογράψει, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλες οι προδιαγραφές που έχει θέσει ο κύριος του έργου είναι σωστές και υλοποιήσιμες. Ετσι, λ.χ., δεν θα μπορεί να ζητήσει αλλαγή τεχνικής λύσης εκ των υστέρων, παρά μόνο σε περιπτώσεις που όντως θα ανακύπτει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που δεν θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί νωρίτερα. • Περαιτέρω, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο για την πορεία εκτέλεσης ενός έργου. Μέχρι σήμερα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο με τις εργασίες που πραγματοποίησε κάθε ημέρα ή εβδομάδα, στις περισσότερες περιπτώσεις όμως τα ημερολόγια αυτά... είναι κενά, και συμπληρώνονται πριν από κάποιον έλεγχο. Αν γίνουν ηλεκτρονικά, θα φαίνεται σε πραγματικό χρόνο τι δηλώνει ο εργολάβος για την πρόοδο ενός έργου και συνεπώς θα μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα. • Δίνεται η δυνατότητα ιδιωτικής επίβλεψης σε όλα τα δημόσια έργα. Η δυνατότητα αυτή αφορά τους φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή πολύ περιορισμένο προσωπικό και θα μπορεί να αφορά ακόμη και έργα με σχετικά μικρό προϋπολογισμό. Οι μελετητές θα προσλαμβάνονται από μια «δεξαμενή» που θα δημιουργηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο, που θα αναλάβει να τους πιστοποιεί (όπως π.χ. τους ενεργειακούς επιθεωρητές). • Λαμβάνονται μέτρα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που απαντούν συχνά στον σχηματισμό των επιτροπών των διαγωνισμών, ειδικά στα μικρά έργα. • Θεσμοθετούνται οι προτάσεις καινοτομίας, ένας θεσμός που σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών θα βάλει πιο ενεργά τον ιδιωτικό τομέα στον σχεδιασμό των έργων. Το μοντέλο έχει να επιδείξει καλά παραδείγματα εκεί όπου έχει εφαρμοστεί, έχει όμως δεχθεί και ισχυρή κριτική γι’ αυτό μένει να φανεί πώς ακριβώς θα θεσμοθετηθεί και με ποιους όρους. • Θα αυξηθεί το όριο των απευθείας αναθέσεων στους δήμους. Στόχος δεν είναι να περιοριστούν οι διαγωνισμοί, αλλά να μην εξαναγκάζεται ένας δήμος, για να κάνει ένα μικρό έργο, να αποδέχεται με δωρεά μελέτες που έχει κάνει ιδιώτης και οι οποίες «φωτογραφίζουν» ποιος τελικά θα το αναλάβει. Το υπουργείο εκτιμά πως το φαινόμενο αυτό (δηλαδή της δημιουργίας ενός «συστήματος» σε τοπικό επίπεδο) είναι πολύ συχνό και με αυτό τον τρόπο ο δήμαρχος που είναι άμεμπτος να μπορεί να προχωρήσει στο έργο με πιο διαφανή τρόπο. Το σχέδιο νόμου έχει ήδη κατατεθεί από το υπουργείο Υποδομών στο υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι και το επισπεύδον υπουργείο, με στόχο να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο. Το υπουργείο έχει ήδη συζητήσει τις προτάσεις του με εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου και το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό (ιδίως για τους περιορισμούς στις εκπτώσεις και στο «φούσκωμα» των έργων). Μένει να φανεί εάν οι ρυθμίσεις αυτές θα υποστηριχθούν κεντρικά από την κυβέρνηση ή δεν θα φθάσουν ποτέ στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.Let's block ads! (Why?)

Ελπιδοφόρος: «Βαθειά πληγή» στο Χριστιανισμό η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί

«Βαθειά πληγή στο θρησκευτικό συναίσθημα όλων των Χριστιανών και όχι μόνο των Ορθοδόξων», χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, την απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει το Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, σε τζαμί. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του BBC ο κ.κ. Ελπιδοφόρος  ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θεωρεί την κίνηση Ερντογάν «αδιανόητη και ακατανόητη, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει πληθώρα λατρευτικών χώρων των μουσουλμάνων στην Κωνσταντινούπολη. Ο θρησκευτικός ηγέτης της Ομογένειας στην Αμερική υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή πληγώνει βαθύτατα το θρησκευτικό συναίσθημα όλων των Ορθοδόξων και όλων των χριστιανών, εν γένει, αλλά και το συναίσθημα εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. «Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και υπέροχο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο όμως έχει κομβικό χαρακτήρα για όλον τον χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα μάλιστα για εμάς τους Ορθοδόξους, καθώς η Αγία Σοφία ήταν πάντα στο διάβα της ιστορίας κέντρο της πίστης μας και της Εκκλησίας μας», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος και υπογράμμισε ότι «μέχρι πριν από μερικές ημέρες ήμασταν όλοι χαρούμενοι γιατί ετύγχανε του σεβασμού όλων των δογμάτων και όλων των θρησκειών και όλων των ανθρώπων». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «ο λόγος για τον οποίο ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της σύγχρονης κοσμικής Τουρκικής Δημοκρατίας, μετέτρεψε το 1934 την Αγία Σοφία, που τότε λειτουργούσε ως τζαμί, σε μουσείο ήταν διότι επιθυμούσε η Αγία Σοφία να συμβολίζει τη μετάβαση από μια θεοκρατική αυτοκρατορία, που διακατεχόταν από την αντίληψη του κατακτητή, σε ένα κοσμικό κράτος, σε μια κοσμική κοινωνία, της οποίας όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Το να διακατέχεται κάποιος από την κοσμοθεωρία του κατακτητή, ο οποίος επικαλείται τα δικαιώματα του κατακτητή προκειμένου να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, αλλάζει πλέον ουσιαστικά τη σχέση του τουρκικού κράτους με τους πολίτες του». Και συνέχισε: «Είμαι ο ίδιος ένας Τούρκος πολίτης και δεν θέλω η τουρκική πολιτεία να διακατέχεται από αυτήν την αντίληψη, διότι δεν θεωρώ ούτε τον εαυτό μου ούτε τους άλλους Έλληνες της Πόλης μέλος μιας κατακτημένης μειονότητας. Θέλω να αισθάνομαι στη χώρα μου, την Τουρκία, ως ένας ίσος πολίτης ανεξαρτήτως του αν είμαι χριστιανός, ελληνικής καταγωγής ή Αρμένιος, ή Σύρος, ή Εβραίος. Είμαστε όλοι ίσοι πολίτες, αλλά εάν η Πολιτεία υιοθετεί την κοσμοθεωρία του κατακτητή που έχει το δικαίωμα ως κατακτητής να μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί, τότε αυτό είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι που πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει, και αυτό είναι κάτι που φοβάμαι πολύ». Τέλος, απαντώντας στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι τίποτε δεν εμποδίζει τον ίδιο και τους Έλληνες Ορθόδοξους να εισέρχονται στο τέμενος, πλέον, της Αγίας Σοφίας και να προσεύχονται σιωπηλά μπροστά στις εικόνες, υπογράμμισε: «Μιλάμε για τη θεία λατρεία, η οποία δεν αποτελεί ατομική προσευχή, και η οποία είναι η Θεία Λειτουργία, η λατρευτική σύναξη των πιστών. Στην Αγία Σοφία ως μουσείο θα μπορούσαμε όλοι να εισερχόμαστε και να προσευχόμαστε όλοι ισότιμα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αντίθετα, στην Αγία Σοφία ως τζαμί, κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο "τελετουργικό'' για να εισέλθει κάποιος σε ένα τζαμί, δηλαδή, πρέπει να βγάλει τα υποδήματά του, να πλύνει τα χέρια του και να είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα για να μπορεί να προσευχηθεί». Δεν μπορεί κάποιος, ολοκλήρωσε, «να εισέλθει στο Μπλε Τζαμί, για παράδειγμα, και να προσευχηθεί ως Xριστιανός». Πηγή: AMΠΕ Let's block ads! (Why?)

Αύριο, πιθανότατα, η απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα των περικοπών στις συντάξεις καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως, εκτός απροόπτου, η αυριανή μέρα θα είναι η κρίσιμη. Περίπου έξι μήνες μετά την συζήτηση της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου θα δοθούν απαντήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους καθώς οι δικαστές , με την απόφαση τους, θα καθορίσουν το εύρος της δαπάνης αλλά και τον τρόπο αποπληρωμής της. Το θέμα έφτασε στην Ολομέλεια του ΣτΕ με την διαδικασία της πρότυπης δίκης μετά από αίτημα του ΕΦΚΑ το οποίο έγινε δεκτό από την  αρμόδια τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία της σημερινής  Πρόεδρου της Δημοκρατίας και τότε πρόεδρο του Δικαστηρίου Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Το γεγονός ότι η υπόθεση μπήκε στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσουν»  χιλιάδες εκκρεμείς δίκες των συνταξιούχων στα Διοικητικά Δικαστήρια για τις περικοπές των συντάξεων τους όπως και η έκδοση αλλά και εκτέλεση σχετικών αποφάσεων. ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR Let's block ads! (Why?)

Ε.Ε. προς Ερντογάν: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση για την Αγία Σοφία

Αμεση επανεξέταση και αλλαγή της απόφασης για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ζητεί η Κομισιόν, μέσω δήλωσης του Υπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε. για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά το πέρας του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της Ενωσης«Η απόφαση αναπόφευκτα καλλιεργεί δυσπιστία, προκαλεί νέες διχόνοιες (...) και υπονομεύει τις προσπάθειές μας για διάλογο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές άμεσα να επανεξετάσουν και να αλλάξουν την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον ίδιο να εξετάσει τρόπους για αποκλιμάκωση της κατάστασης με την Τουρκία. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο ανέθεσε στον Ζοζέπ Μπορέλ την προετοιμασία «πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», όπως ανέφερε ο κ. Μπορέλ.Let's block ads! (Why?)

Απολαύστε ένα καλοκαίρι γεμάτο γεύση με τις νέες επιλογές Frappuccino μόνο στα Starbucks

Τα Starbucks και αυτό το καλοκαίρι φροντίζουν να ξεδιψάσουμε με τις πιο δροσιστικές και γεμάτες γεύση  επιλογές των αποκλειστικών χειροποίητων Frappuccino® Blended ροφημάτων τους. Φέτος, η οικογένεια των Frappuccino® blended ροφημάτων εμπλουτίστηκε με δύο νέα μέλη: Το απολαυστικό Chocolate Marshmallow S’mores Frappuccino® και το νέο Peanut Cup Butter Frappuccino®, θα αποτελέσουν την καλύτερη επιλογή για ένα μεγάλο περίπατο στη πόλη ή για την απογεματινή σας βόλτα δίπλα στη θάλασσα! Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Starbucks και να ζητήσετε από τον δικό σας barista να σας ετοιμάσει το αγαπημένο σας ρόφημα. Chocolate Marshmallow S’mores Frappuccino®: Το τέλειο Frappuccino® υπάρχει! Λαχταριστή σως από σοκολάτα γάλακτος, απολαυστικό κρεμώδες μείγμα από καφέ, γάλα και πάγο, με μοναδική σαντιγί από marshmallow και τραγανό θρυμματισμένο μπισκότο. Μπορείτε να το απολαύστε στην cream ή coffee εκδοχή του, να αφεθείτε στην υπέροχη γεύση του και να ζήσετε το μοναδικά «δικό σας» καλοκαίρι. Peanut Butter Cup Frappuccino®: H αγαπημένη γεύση του καλοκαιριού! Δεν αστειευόμαστε. Είναι πραγματικότητα! Αυτό το ρόφημα είναι ο τέλειος συνδυασμός από κρεμώδες μείγμα γάλα και πάγου, με την απολαυστική  γεύση του φυστικοβούτυρου και  λαχταριστά κομματάκια σοκολάτας. Από την πρώτη κιόλας γουλιά,  είμαστε σίγουρα ότι θα το λατρέψετε και θα γίνει η αγαπημένη συνήθεια για αυτό το καλοκαίρι. Απολαύστε τα νέα Frappuccino® από σήμερα και για όλο το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Starbucks και δώστε στο καλοκαίρι σας την «γεύση» που του ταιριάζει! Εκτός από τις δύο νέες επιλογές Frappuccino®, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας χειροποίητο ρόφημα Frappuccino® μέσα από περισσότερες από 36.000 επιλογές από βάση espresso ή cream, σιρόπι, σως, γαρνιτούρα, σαντιγί, γάλα ή καφέ ανάλογα  με τη διάθεση και τις γευστικές σας προτιμήσεις κάθε φορά.Στις 30 Ιουλίου, γιορτάστε μαζί με τα Starbucks την  Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας με 1+1 σε όλα τα Frappuccino® και  να μοιραστείτε τις δικές σας μοναδικές στιγμές με τους φίλους σας στον αγαπημένο σας προορισμό. Μοιραστείτε τις δικές σας φωτογραφίες με τα Frappuccino με τα #frappuccino #starbucksgr Σ’ ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τ ‘άλλα, κρατάμε ίδια την αγάπη μας για εσάς και το πάθος μας να μοιραζόμαστε εμπειρίες & στιγμές! Let's block ads! (Why?)

Βουλή: Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων

Μετά την άυλη συνταγογράφηση, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσονται και τα άυλα παραπεμπτικά των εξετάσεων, με νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης στο σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια.

Ιερά Σύνοδος: Να αποκατασταθεί και να μη μετατραπεί σε τζαμί η Αγιά Σοφιά

Tην απογοήτευση, την έντονη διαμαρτυρία και τον προβληματισμό της για την μετατροπή του Ι.Ν. της Αγίας Σοφίας, « Της Μεγάλης Εκκλησίας των Ορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε μουσουλμανικό τέμενος (τζαμί) και σε τόπο προσευχής της ισλαμικής θρησκείας, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οι 5 καλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα

Η νομική εκπροσώπηση στην εποχή μας είναι μια πραγματική πρόκληση και κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα διεθνώς. Το να βρεις μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία με έμπειρους επιστήμονες νομικούς για να δώσουν πραγματικές λύσεις σε προσωπικά ή επαγγελματικά ζητήματα δεν είναι καθόλου εύκολο. Πέντε δικηγορικές εταιρίες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια είναι οι εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται μέσω των γραφείων της σε Γερμανία (Ντίσελντορφ), Ρουμανία (Βουκουρέστι), Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς και Ιεράπετρα), Βουλγαρία (Σόφια), Κύπρο (Λευκωσία) και σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο γραφείο στο Λονδίνο.  Συνδράμει τους Εντολείς της - φυσικά και νομικά πρόσωπα, οικονομικούς οργανισμούς, ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς - σε περισσότερους από 100 τομείς ενασχόλησης στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, με υψηλού επιπέδου νομική εκπροσώπηση και συμβουλευτική.  Η Εταιρεία συντίθεται και εκπροσωπείται από μια πυρηνική ομάδα Δικηγόρων και Νομικών που η εμβέλεια της εκτείνεται σε όλους τους τομείς και τις γεωγραφικές θέσεις, ενώ η δράση της ενισχύεται κατά περίπτωση από σταθερούς, εξειδικευμένους και διακεκριμένους συνεργαζόμενους Τεχνικούς Συμβούλους.  Η «ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει νομικές συμβουλές και συνδρομή υψηλής εξειδίκευσης, κύρους και κριτηρίων ποιότητας τηρώντας διεθνείς προδιαγραφές, ενώ εστιάζει σε μια απόλυτα συνεργατική προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των Εντολέων της. Προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις μέσω του συγκερασμού βαθιάς νομικής γνώσης, υψηλής κατάρτισης, στρατηγικής σκέψης, επαγγελματισμού, συνέπειας, εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας αποσκοπώντας στην επίρρωση των νομικών και επιχειρηματικών ζητημάτων που διαχειρίζεται ανά τον κόσμο. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι μια ευρεία εμπορική νομική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, με πολύ σημαντική παρουσία στην αγορά. Έχει αναγνωριστεί για την εμπειρία της στους τομείς που ασκεί. Βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, το συμβουλευτικό έργο και την επίλυση διαφορών. Με επικεφαλής τον καθένα από τους σημαντικότερους νομικούς επαγγελματίες της Ελλάδας, ξεχωρίζει για την αριστεία της σε διάφορους τομείς πρακτικής και βιομηχανίες. Τέλος, ο συνδυασμός της διεθνής προοπτικής, της εις βάθος τοπικής γνώσης και νομικής μάθησης και της δέσμευσης για επίλυση προβλημάτων, αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της εταιρείας, να οδηγήσει την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε ένα καινούργιο επίπεδο ικανότητας, ποιότητας και ακεραιότητας. KLC LAW FIRM Η  KLC  LAW FIRM ιδρύθηκε το 2000. Έχει φέρει την παράδοση δεκαετιών από τρια μεγάλα δικηγορικά γραφεία σε μια σύγχρονη εταιρική μορφή. Από την ίδρυσή της, αποτελεί σταθερά μία από τις μεγαλύτερες και δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Με την συνεχόμενη εξέλιξη της προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σε μια ανταγωνιστική αγορά αλλά και στις ανάγκες των πελατών της. Παρέχει νομικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδας σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, προσεγγίζει τα σύνθετα νομικά ζητήματα με ουσιαστικές προτάσεις, με μια εστίαση προς την καινοτομία και με κορυφαίας ποιότητας νομική υποστήριξη. Δημιουργεί αναμφισβήτητα προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της. Τέλος, συγκριτικό τους πλεονέκτημα θα λέγαμε ότι είναι η εξειδίκευση που έχουν τα στελέχη της εταιρείας σε διάφορους τομείς δικαίου, αλλά κυρίως η δυνατότητα σύνθεσης όλων αυτών των τομέων με σκοπό να αντιμετωπίζονται σφαιρικά όλα τα θέματα των πελατών, φυσικά πάντα με γνώμονα τις ανάγκες τους. ANDERSEN LEGAL Η Andersen Legal είναι η ελληνική εταιρεία μέλος της Andersen Global®, μια διεθνής ένωση εταιρειών - μελών που αποτελείται από φορολογικούς και νομικούς επαγγελματίες παγκοσμίως. Εδρεύει στην Αθήνα και παρέχει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών τόσο για εταιρείες όσο και για ιδιώτες. Επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή ποιότητας και αξίας στους πελάτες της μέσω καινοτόμων και πρακτικών νομικών λύσεων σε επιχειρηματικά θέματα που έχουν σημασία. Τέλος, διαθέτει ηγετική θέση στην αγορά και βαθιά εμπειρία σε πολλούς κλάδους, όπως Business, Κατασκευές & Ακίνητα, Ενέργεια, Μέσα & Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών, Υγεία, Δημόσιος Οργανισμός, Ναυτιλία και Εμπόριο. JURE LAW FIRM Η Jure Law Firm Δικηγορική Εταιρεία λειτουργεί από το 1980. Κυρίως δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του τραπεζικού και εμπορικού δικαίου. Υπάρχει μια σταθερή και εξελισσόμενη ανάπτυξη, κάτι που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα.   Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί μία ομάδα εβδομήντα δικηγόρων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν εταίροι - δικηγόροι και συνεργάτες δικηγόροι. Όλοι μαζί υποστηρίζονται στο έργο τους από το έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Φυσικά, για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής εξειδίκευσης, γίνεται σωστή επιλογή σε συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους, που να διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία. Επίσης διαθέτει εκτενές δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, για τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, που καλύπτει τις ανάγκες των εντολέων της σε όλο τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Let's block ads! (Why?)

ΥΠΑΙΘ: Υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε 327 δήμους από τη νέα σχολική χρονιά

Από την ερχόμενη σχολική χρονιά (2020-21) θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σχεδόν στο σύνολο των δήμων της Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε άτυπα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε 327 από τους 332 δήμους της επικράτειας.