Category Archives: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα εμπόδια για ρύθμιση οφειλών από ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ

Από την έντυπη έκδοση Του Στέλιου Παπαπέτρου[email protected] Πολλά και σοβαρά προβλήματα, τα οποία ταλαιπωρούν επί μήνες δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και μέχρι σήμερα παραμένουν ανεπίλυτα, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του που αφορά τη διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο αυτόν ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να δοθεί μια εύλογη παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση, η οποία λήγει σε εννέα ημέρες. Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία διαπιστώνει η δημόσια αρχή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι τα εξής: α) σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται καθόλου στο ηλεκτρονικό σύστημα η οφειλή του ασφαλισμένου, β) σε άλλες περιπτώσεις ασφαλισμένων διαπιστώνονται λάθη στον υπολογισμό των οφειλών, ενώ σε μια άλλη μεγάλη κατηγορία οφειλετών που αφορά τη διαγραφή των οφειλών τους «λόγω εύλογης αμφιβολίας του χρέους», όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, «η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αδικαιολόγητα εμποδίζει την υποβολή αίτησης ύθμισης». Σε έγγραφό του ο επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η μη πλήρης και ορθή απεικόνιση των κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, πέρα από τη δικαιολογημένη ανασφάλεια που προκαλεί στους πολίτες, τους εμποδίζει να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους». Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή προτείνει τη χορήγηση επαρκούς χρονικής παράτασης για ένταξη στη ρύθμιση, προκειμένου έτσι να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος επίλυσης των προαναφερθέντων προβλημάτων, χωρίς αυτά να έχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος πολιτών. Ήδη, από τις 11 Σεπτεμβρίου ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, και προς τη διεύθυνση εσόδων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), παρέχοντας ενημέρωση για τα σοβαρά προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Στον «αέρα» χιλιάδες εγκλωβισμένοι συνταξιούχοι Στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη κάνει ιδιαίτερη αναφορά και σε περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, δηλαδή χωρίς σύνταξη και χωρίς ρύθμιση των οφειλών τους. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που είτε έχουν κινήσει είτε ετοιμάζονται να εκκινήσουν διαδικασία συνταξιοδότησης. Σημαντική μερίδα αυτών των ασφαλισμένων δεν δύναται να λάβουν σύνταξη σήμερα λόγω των οφειλών τους. Ως εκ τούτου η επιλογή τους για τον επανυπολογισμό ή μη των οφειλών τους είναι κρίσιμη, αφού από την επιλογή αυτή μπορεί να εξαρτηθεί εάν η οφειλή τους θα μειωθεί κάτω από τα επιμέρους όρια των οφειλών για τη λήψη σύνταξης. Η επιλογή αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς την πλήρη εικόνα των οφειλών τους. Ανακρίβειες στο ύψος οφειλών Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφό του προς τον νέο διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι το γεγονός ότι, όπως έχει διαπιστωθεί και από αναφορές πολιτών, «πολλοί ασφαλισμένοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ παράλληλα αμφισβητούν το ύψος της οφειλής που εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (λ.χ. εκκρεμεί αίτηση αναδρομικής διαγραφής τους από την ασφάλιση ή αίτηση αποποίησης χρόνου ασφάλισης λόγω παραγραφής, συμπερίληψη χρόνου οφειλής για τον οποίο έχουν καταβάλει εισφορές κ.ο.κ.)». Όπως είναι γνωστό, αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει τη διατύπωση επιφύλαξης για το ύψος της οφειλής, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο και επαρκές προσωπικό για την εξέταση αυτών των αμφισβητήσεων πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κρίσιμο να εξασφαλισθεί ότι το όποιο εμφανιζόμενο ποσό οφειλής που εντάσσεται στη ρύθμιση θα είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί όταν και εφόσον υπάρξει σχετική μεταβολή στη σχετική οφειλή Χαρακτηριστικές περιπτώσεις «ασφαλιστικής ταλαιπωρίας» Στο έγγραφο που απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη προς τη νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ αποτυπώνονται πολλές περιπτώσεις της «ασφαλιστικής ταλαιπωρίας» που υφίστανται χιλιάδες πολίτες, εξαιτίας του προβληματικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο υποδέχεται τις αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών. Μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:  Για ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας Δικηγόρων, του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, του Τομέα Υγειονομικών, του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και του πρώην ΟΓΑ, το σύνολο ή μέρος των οφειλών δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα.  Σε άλλη περίπτωση, ασφαλισμένη αναφέρει ότι ενώ έχει ολοκληρωθεί με θετική απόφαση η εξέταση αιτήσεώς της για ένταξη στις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018, στη μηχανογραφική πλατφόρμα της ρύθμισης του ν. 4611/2019 δεν εμφανίζονται εκκαθαρισμένες οι εναπομείνασες οφειλές της (συγκεκριμένα εμφανίζεται μηδενική οφειλή), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η κατάρτιση της ρύθμισης. Για άλλη ασφαλισμένη, η Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ αρνήθηκε να υπαγάγει στη ρύθμιση του ν. 4661/2019 ποσό οφειλής που ανάγεται σε διαφορές επί τακτικών εισφορών από σχετικά πρόσφατη αναδρομική μετατροπή της από νέα σε παλαιά ασφαλισμένη, παραπέμποντάς την αποκλειστικά σε χειρόγραφη πάγια ρύθμιση διότι σύμφωνα με το Ταμείο «η οφειλή αφορά διάστημα το οποίο δεν αποτυπώνεται στο πληροφοριακό σύστημα στον πρώην ΟΑΕΕ», γεγονός που δεν επιτρέπει τη «μετέπειτα διαβίβαση της οφειλής στο ΚΕΑΟ». Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται επίκληση απλής μηχανογραφικής αδυναμίας για τη μη υπαγωγή στη ρύθμιση, ερωτάται με ποιον τρόπο μπορεί τεχνικώς να γίνει δυνατή η υπαγωγή της συγκεκριμένης αλλά και παρόμοιων οφειλών στη ρύθμιση του ν. 4611.  Για ασφαλισμένο που πρόσφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη εκκρεμεί απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής από την ΤΔΕ για αποδοχή ή όχι αιτήσεως του άρθρου 3 του ν. 4554/2018. Το πρόβλημα συνίσταται στο ότι τόσο επί αυτής όσο προφανώς επί όλων των παρόμοιων αιτήσεων που εκκρεμούν, όταν σημαίνεται ορθώς το γεγονός αυτής της εκκρεμότητας στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ρύθμισης, η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης του ν. 4611/2019.  Σε άλλη περίπτωση ασφαλισμένου ολοκληρώθηκε μόνο μερικώς (με ενσωμάτωση στον επανυπολογισμό εισφορών στο πλαίσιο της ρύθμισης του ν. 4611 της σχετικής μείωσης οφειλής) η διαδικασία συμψηφισμού παλαιότερων καταβολών του με οφειλές, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμπερίληψη στον ν. 4611/2019 του ορθού -τελικώς ακόμα μικρότερουποσού οφειλής. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τη χορήγηση επαρκούς χρονικής παράτασης για ένταξη στη ρύθμιση, προκειμένου να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος επίλυσης των προαναφερθέντων προβλημάτων, χωρίς αυτά να έχουν τις οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των ασφαλισμένων.  Let's block ads! (Why?)

Moody’s: Θετική προοπτική, αλλά όχι ακόμη επενδυτική βαθμίδα για την Κύπρο

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Ba2, δηλαδή δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία.Ο αμερικανικός οίκος αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα, όπως και την δημοσιονομική σταθεροποίηση της χώρας. «Οι δράσεις πολιτικής από την κυβέρνηση και οι δράσεις των τραπεζών είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε επιπλέον μεγάλη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τους επόμενους 18 μήνες», αναφέρει ο Μοοdy’s, υπενθυμίζοντας πως το ποσοστό των κόκκινων δανείων έχει υποχωρήσει στο 30,6% από 49,8% τον Μάιο του 2016. Στο δημοσιονομικό πεδίο, εκτιμά ότι «τα μεγέθη του κυπριακού χρέους βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι εκτιμάτο προηγουμένως». Ο αντίκτυπος της εξυγίανσης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο δημόσιο χρέος ήταν λιγότερο έντονος, αυξάνοντας τελικά το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 102,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του οίκου που ανέβαζε τον δείκτη χρέους στο 107%. Σημειώνεται πάντως ότι είναι ο μόνος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, που διατηρεί το αξιόχρεο της Κύπρου κάτω από την επενδυτική κατηγορία.  naftemporiki.gr  Let's block ads! (Why?)

Και ιδιώτες στην αξιολόγηση και στην επίβλεψη έργων του ΠΔΕ

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) των έργων στρατηγικής σημασίας και έργων προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο, βεβαίως, ότι υπάρχει συμμετοχή του Δημοσίου. Τη δυνατότητα ανάθεσης του ελέγχου και της επίβλεψης έργων από ιδιώτες – όπως είναι για παράδειγμα οι ελεγκτικές εταιρείες, τα οποία χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προβλέπει το νομοσχέδιο για το λεγόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η ένταξη σε αυτό έργων στρατηγικής σημασίας και έργων προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο, βεβαίως, ότι υπάρχει συμμετοχή του Δημοσίου. Οι διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου θα ενσωματωθούν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο το οποίο αναμένεται το προσεχές διάστημα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου για το ΕΠΑ είναι οι ακόλουθες: • Η προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ θα είναι πενταετούς διάρκειας και όχι ετήσια, όπως ισχύει σήμερα για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό και είχε προβλεφθεί και σε ομότιτλο νομοσχέδιο του Γ. Δραγασάκη, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο. Ως έναρξη, πάντως, της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021, έτσι ώστε να συμπίπτει με την έναρξη της επόμενης προγραμματικής περίοδος του ΕΣΠΑ 2021-2027. • To EΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και έργα στρατηγικής σημασίας, δηλαδή έργα που επιφέρουν αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της, καθώς και έργα μεγάλου προϋπολογισμού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κάτω από 20 εκατ. ευρώ. Η δυνατότητα ένταξης των έργων αυτών στο ΕΠΑ δίνεται ακριβώς λόγω του ότι η διάρκειά του θα είναι πενταετής. Προϋπόθεση για την ένταξη έργων υποδομής άνω των 20 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρτιση μελέτης κόστους - οφέλους. Για την ένταξη συγκεκριμένων έργων ή έργων στρατηγικής σημασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης. • Το ΕΠΑ δεν θα χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του δημόσιου τομέα (υπό την έννοια της γενικής κυβέρνησης, των εκτός αυτής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των εκτός αυτής δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών). • Η διενέργεια των ελέγχων σε ενταγμένα έργα μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ελεγκτικές εταιρείες. • Κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, δεν απαιτείται σύμπραξη του υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη η οποία βαρύνει το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Η ρύθμιση αυτή εισάγεται για λόγους επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ, μένει όμως να δούμε εάν συναινεί σε αυτήν το υπουργείο Οικονομικών. • Η αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται στα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα μπορεί να γίνεται με τη συνδρομή ιδιωτών αξιολογητών, εγγεγραμμένων είτε σε μητρώο αξιολογητών που συνίσταται για τον σκοπό αυτό είτε σε άλλο παρόμοιο υφιστάμενο μητρώο. Let's block ads! (Why?)

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντάσσεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως επεσήμανε η αρμόδια υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Βραδινή της Κυριακής».«Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πλέον, αντί να βασιζόμαστε μόνο στις κλασικές μεθόδους επιτήρησης, θα υπάρχει μια ψηφιακή κάρτα, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αποζημιώνεται για τις ώρες και, πολύ περισσότερο, τις υπερωρίες που έχει κάνει στον τόπο εργασίας του» εξήγησε, μεταξύ άλλων. Ουσιαστικά, όπως έσπευσε να διευκρινίσει,  «είναι μια κάρτα για να μην κρατούν αιχμάλωτους οι εργοδότες τους εργαζομένους τους». Διαβεβαίωσε δε, ότι «κανένα επίδομα δεν κόβεται», ενώ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «τα επιδόματα που ήδη παρέχονται, λαμβάνονται απ’ όσους τα έχουν ανάγκη». «Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζουμε και το ενιαίο μητρώο δικαιούχων, για να είναι σαφές πόσα και ποια επιδόματα εισπράττει κάποιος» επεσήμανε η κα Μιχαηλίδου. Όσον αφορά, τέλος, το επίδομα των 2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού, ξεκαθάρισε ότι από την παροχή θα εξαιρεθούν τα πολύ υψηλά εισοδήματα. naftemporiki.gr Let's block ads! (Why?)

Ένα βήμα πριν το «κανόνι» η Thomas Cook

Κρίσιμες ώρες βιώνει η βρετανική τουριστική εταιρεία Thomas Cook, η οποία αναζητάει αγωνιωδώς χρηματοδότες, προκειμένου να αποφύγει την κατάρρευση.Το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται περίπου στα 200 εκατομμύρια στερλίνες. Ωστόσο, πηγές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP δήλωσαν ότι τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να βρεθούν από ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου, τελευταία ελπίδα για την αποφυγή του «κανονιού», το οποίο αναμένεται να πλήξει σχεδόν 600.000 τουρίστες παγκοσμίως, είναι η κρατική στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και διοίκησης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, δημοσίευμα της «The Times» θεωρεί απίθανη μία παρέμβαση εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο της Thomas Cook θα συνεδριάσει την Κυριακή, προκειμένου να εξετάσει τις διαθέσιμες λύσεις, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τραπεζών, οι οποίες απαιτούν άμεσα την καταβολή των 200 εκατ. στερλινών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Thomas Cook απασχολεί 22.000 εργαζομένους σ’ όλον τον κόσμο, εκ των οποίων οι 9.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδεχόμενη χρεοκοπία θα προκαλούσε σεισμό στον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα, καθώς η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσει τον επαναπατρισμό 600.000 τουριστών. Τον περασμένο μήνα, η Thomas Cook κατέληξε σε συμφωνία για τους βασικούς όρους ενός σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 900 εκατ. λιρών - με την κινεζική Fosun, η οποία είναι μέτοχος της εταιρίας, καθώς και με τις πιστώτριες τράπεζες. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά αποδείχθηκαν μη επαρκή για τη διάσωση του τουριστικού κολοσσού, καθώς απαιτούνται ακόμη 200 εκατ. προκειμένου να μην μπει λουκέτο σ’ ένα από τα αρχαιότερα τουριστικά γραφεία. naftemporiki.gr με πληροφορίες από AFP Let's block ads! (Why?)

Με ανάπτυξη 4% την επόμενη τετραετία θα καλυφθεί το 50% του ΑΕΠ που χάθηκε

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μίλησε για την ανάγκη να μείνει η Ευρώπη ενιαία. «Το διακύβευμα είναι αν η Ε.Ε. θα παραμείνει ισχυρή, έχοντας πολλαπλές ταχύτητες ή μόνο μία». Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει την επόμενη τετραετία τουλάχιστον το μισό της ΑΕΠ που έχασε κατά τη δεκαετία της κρίσης, είπε μιλώντας στην ευρωπαϊκή διάσκεψη των διμερών γερμανικών επιμελητηρίων ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης. «Τουλάχιστον το μισό της απώλειας του 25%», είπε, «που καταγράφηκε για το ΑΕΠ είναι δυνατό να καλυφθεί την τρέχουσα τετραετία, εφόσον εξασφαλίσουμε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4% τον επόμενο ένα ή ενάμιση χρόνο». Η υφυπουργός του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, Claudia Dörr-Voß, είπε από την πλευρά της ότι «θέλουμε μια ισχυρή ψηφιακή Ευρώπη, χρειαζόμαστε έναν καλό ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε. Πρέπει να εμφανιζόμαστε με ενιαία φωνή προς τα διεθνή fora, ώστε να διεκδικήσουμε ένα επαρκές σχέδιο διεθνούς εμπορίου. Οφείλουμε να είμαστε υπέρ του ανοικτού διεθνούς εμπορίου, κατά του προστατευτισμού και υπέρ ενός μηχανισμού διαιτησίας ώστε, για παράδειγμα, να μην μπορεί η Κίνα να εκμεταλλεύεται αδυναμίες της Ευρώπης. Εχουμε χρέος να συνεργαστούμε, να μείνουμε ενωμένοι στην Ε.Ε.». Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μίλησε για την ανάγκη να μείνει η Ευρώπη ενιαία. «Το διακύβευμα είναι αν η Ε.Ε. θα παραμείνει ισχυρή, έχοντας πολλαπλές ταχύτητες ή μόνο μία. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η ενσωμάτωση σε μια ταχύτητα καθίσταται δύσκολη. Δεν μπορούν όλες οι οικονομίες να μπουν σε ένα καλούπι. Οι διαφορές αναμένεται να διατηρηθούν ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Βέβαια, οι συνεχείς διαφοροποιήσεις σε σχηματισμούς γεννούν δυσκολίες που δύσκολα ξεπερνιούνται. Αν είχαμε μια Ε.Ε. με λιγότερες ανισότητες, τα σύννεφα θα μπορούσαμε να τα διώξουμε πιο εύκολα». Ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ - Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, υπογράμμισε πως «το μήνυμα είναι ότι αν συμμετέχεις στην Ενωση χρειάζονται συνεχείς μεταρρυθμίσεις, ευελιξία και συνετή δημοσιονομική πολιτική. Ολα όσα δεν πράξαμε δηλαδή. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε σκληρά και, πλέον, είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε στην Ε.Ε. ώριμα» και περιέγραψε το πώς η Γερμανία διαχειρίζεται τις μελλοντικές προκλήσεις. Ο καθηγητής Αλέξανδρος Κρητικός (Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών) σημείωσε ότι η έξοδος των εφευρετών και των καινοτόμων στελεχών επιχειρήσεων και ΑΕΙ από την Ελλάδα άρχισε το 2003. «Αν θέλουμε οικονομική ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη οφείλουν να συνάψουν ένα σύμφωνο καινοτομίας». Οι σχέσεις με τη Ρωσία και ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης, ο κριτικός προβληματισμός για την επιρροή της Κίνας στην Ευρώπη, η παρουσίαση αποκλινόντων σεναρίων για το μέλλον της Ευρώπης και του ευρώ, η δυνατότητα κοινής οικονομικής πολιτικής χωρών του Βορρά και χωρών του Νότου ήταν τα ζητήματα που συζητήθηκαν με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και βουλευτών από τις δύο χώρες.Let's block ads! (Why?)

Blackstone: Ακόμη και μία μικρή συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας θα είχε σημαντικά οφέλη

Με το επιχειρηματικό και ευρύτερα οικονομικό κλίμα να έχει ήδη πληγεί βαθύτατα από τον εμπορικό πόλεμο, ακόμη και μία μικρής κλίμακας συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα θα μπορούσε να στηρίξει την οικονομία και τις αγορές, εκτιμά η Blackstone.Μιλώντας στο CNBC o αντιπρόεδρος της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στον πλανήτη, Τόνι Τζέιμς, εξήγησε πως μία τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει «εύκολα πεδία», όπως η αγορά περισσότερων αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, αλλά να αφήνει εκτός τα μεγάλα «αγκάθια», όπως είναι η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. «Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τη σπουδαιότητα μίας συμφωνίας ακόμη και σε εύκολα θέματα» σημείωσε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ένας περιορισμένης εμβέλειας συμβιβασμός θα έστελνε το μήνυμα ότι οι δύο χώρες είναι πρόθυμες να λύσουν τις διαφορές τους.  «Είμαι αισιόδοξος, αλλά λιγότερο αισιόδοξος... Υποπτεύομαι τώρα ότι θα έχουμε κάτι πολύ μικρότερο από ό,τι περιμέναμε πέρυσι και λιγότερο βέβαιο» κατέληξε. Πάντως ακόμη και στο «εύκολο» για τον Τζέιμς πεδίο των αγροτικών προϊόντων δεν διαφαίνονται σημεία σύγκλισης. Η διαπραγματευτική αποστολή των Κινέζων στις ΗΠΑ ολοκλήρωσε πρόωρα το ταξίδι της, αφού αποφάσισε να ακυρώσει αιφνιδίως την προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αγρότες.  Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Αμερικανών αγροτών η κινεζική αποστολή δεν έδωσε καμία εξήγηση για την ακύρωση της συνάντησης. Η εξέλιξη ήρθε να εξανεμίσει τις ελπίδες που είχαν δημουργηθεί ότι η Κίνα θα αρχίσει άμεσα να αγοράζει και πάλι αμερικανικά αγροτικά προϊόντα.  Σημείωνεται ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας στον κόσμο και πέρυσι αγόρασε το 60% των αμερικανικών εξαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος. Συνολικά οι εξαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα το 2018 ανήλθαν στα 5,9 δισ. δολάρια.  naftemporiki.gr  Let's block ads! (Why?)

Dynagas LNG Partners: Αναδιάρθρωση χρέους 720 εκατ. δολ.

Σε μια ριζική αναχρηματοδότηση του χρέους της, που της δίνει καθαρό ορίζοντα για την επόμενη πενταετία, ενώ εξασφαλίζει και την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου που λήγει στις 30 Οκτωβρίου, προχώρησε η Dynagas LNG Partners, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Ο ανταγωνισμός μικραίνει το καλάθι με τα σχολικά

Την κορύφωση της σχολικής σεζόν για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου σήμανε το πρώτο κουδούνι που ήχησε προ ημερών και που βρήκε τις περισσότερες επιχειρήσεις -κυρίως μεσαίου και μικρού μεγέθους- αφενός σε θέσεις άμυνας απέναντι στον ανταγωνισμό των ισχυρών αλυσίδων και αφετέρου σε θέσεις συγκρατημένης αισιοδοξίας εν όψει της μείωσης της φορολογίας και των κινήτρων για τους μικρομεσαίους που υποσχέθηκε η νέα κυβέρνηση.

Πώς ένα προϊόν αξίας 30 λεπτών φτάνει να κοστίζει… 70 ευρώ λόγω γραφειοκρατίας

 Πώς ένα στυλό αξίας τριάντα λεπτών φτάνει να κοστίζει 70 ευρώ με αυστηρή προσήλωση στο γράμμα του νόμου και με απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών; Δεν πρόκειται για κάποιο ακραίο σενάριο, αλλά για την πραγματικότητα μιας γραφειοκρατίας, η οποία δεν υποβαθμίζει απλώς τη λειτουργία των δημόσιων φορέων και των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες, αλλά έχει και υψηλό οικονομικό κόστος -κάποιες φορές στα όρια του παραλογισμού.