Category Archives: AUTO

Πώς θα γίνετε η διαγραφή οχημάτων με ένα παράβολο των 20 ευρώ

Υπεύθυνη δήλωση - αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν 4.3.2004 τα οποία δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ημερομηνία αυτή.Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αυτή παρέχει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1145/2017). Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η πληρωμή τέλους διαγραφής ύψους 20 ευρώ ενώ τυχόν υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο (1.500 ευρώ) και ποινικές κυρώσεις.Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι από 5.3.2004 κι εφεξής κατέστη υποχρεωτική, στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος διαγραφής οχήματος, η προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, όσοι προσήλθαν μετά την 4.3.2004 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ζητώντας διαγραφή οχήματος λόγω καταστροφής κλπ η οποία έλαβε χώρα έως την ίδια ημερομηνία, δεν μπόρεσαν να διαγράψουν το όχημά τους λόγω έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.Πλέον όμως με την τροποποίηση της νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω ιδιοκτήτες οχημάτων να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αιτηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης την διαγραφή του οχήματός τους για τους παραπάνω προαναφερθέντες λόγους.Δεδομένου, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, ότι από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν στην φορολογία τελών κυκλοφορίας, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Δ.Ο.Υ.:Στον αιτούντα χορηγείται, εφόσον γίνει δεκτή η υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής και ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, βεβαίωση με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. η βεβαίωση της Πυροσβεστικής με την οποία πιστοποιείται η καταστροφή του οχήματος λόγω πυρκαγιάς κλπ, ή αντίστοιχα της Αστυνομίας, η οποία ενώ έχει ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια αιτήματος διαγραφής, μετά την ημερομηνία αυτή και ενώ είχε τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο που απαιτούσε την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο ανακυκλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το δημόσιο έγγραφο.Εφόσον υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που προηγούνται της ημερομηνίας διαγραφής, τα σχετικά ποσά αναζητούνται, όμως η τυχόν ύπαρξη οφειλών για τα έτη αυτά δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής.Οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παραλαβή του αιτήματος, ενημερώνουν μεν τον αιτούντα σχετικά με τη μη διαγραφή τυχόν μη παραγεγραμμένων οφειλών (σήμερα για τα έτη από το 1997, λόγω εικοσαετούς παραγραφής) έως και το έτος διαγραφής (2004 ή προγενέστερο), αλλά διεκπεραιώνουν την αίτηση κανονικά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.Οι οφειλές αυτές, εφόσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν, δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής συνεπάγεται την διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων τους, για τα έτη που έπονται της διαγραφής. Δεδομένου λοιπόν ότι η διαγραφή, θα λαμβάνει χώρα πάντοτε με ημερομηνία 4.3.2004, τα τυχόν οφειλόμενα ή και βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας και τα σχετικά πρόστιμα, για τα έτη 2005 έως και 2017, θα διαγράφονται. Στην περίπτωση που η διαγραφή του οχήματος συντελείται με ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, λόγω προσκόμισης επίσημου δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση του οχήματος, τότε η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας μετά των προστίμων τους αφορά τα επόμενα έτη από την ημερομηνία συντέλεσης της διαγραφής του.Τέλος, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου, δεν επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία τυχόν καταβλήθηκαν κατά τα έτη που έπονται της διαγραφής του οχήματος.Οι Δ.Ο.Υ. λαμβάνουν κάθε μήνα ενημέρωση από την ΔΗΛΕΔ, μέσω αρχείου ή εφαρμογής, για τα οχήματα που διαγράφηκαν από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και προβαίνουν σε έλεγχο και βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων τους για τα μη παραγεγραμμένα έτη (σήμερα, για τα έτη 1997 έως και 2004, λόγω εικοσαετούς παραγραφής).Let's block ads! (Why?)

Suzuki e-Survivor Concept: Υπέρμαχος της περιπέτειας

Η Suzuki γιορτάζει φέτος τα 100 της χρόνια και μεταξύ άλλων, θα αποκαλύψει μια σειρά πρωτότυπων μοντέλων τα οποία αποτελούν προβολή στα επόμενα 100 χρόνια και στις εξελίξεις ενός απώτερου μέλλοντος. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το e-Survivor Concept, πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα της αυτόνομης οδήγησης που έχει κατακυριεύσει τα πρωτότυπα προπομπούς για τα μελλοντικά σχέδια της αυτοκινητοβιομηχανίας, έρχεται να θυμίσει την «χαρά» της off-road οδήγησης η οποία σύμφωνα με το σκεπτικό της Suzuki, υπακούει σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον και αμιγώς ηλεκτροκίνητο concept. Κοινώς θα μπορούσε εύκολα να ισχυριστεί κανείς ότι e-Survivor αποτελεί μια προβολή στο μέλλον για το Jimny με δεδομένες και τις διαστάσεις του οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 3,46 μ. μήκος, 1,64 μ. πλάτος και 1,655 μ. ύψος καθιστώντας ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο ιδανικό για περιπετειώδεις αναζητήσεις χάρη και στην εντυπωσιακή απόστασή του από το έδαφος, όσο και για την μετακίνηση στην πόλη. Υπακούοντας στο σπαρτιατικό σχεδιασμό ενός buggy το e-Survivor δεν διαθέτει οροφή ενώ οι πόρτες καλύοτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από διαφανές υλικό σε μια απόπειρα καλύτερης παρατήρησης του περιβάλλοντος χώρου. Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια ευμεγέθης οθόνη η οποία καλύπτει όλη την έκταση του ταμπλό ενώ οι πληροφορίες του συστήματος πλοήγησης παρέχονται μέσω μιας τρισδιάστατης υδρόγειου σφαίρας. Οι ζωτικές για τον οδηγό πληροφορίες προβάλλονται απευθείας πάνω στο τιμόνι ενώ ο συνοδηγός έχει πρόσβαση σε μια τεράστια οθόνη αφής η οποία υπόσχεται να υπερκαλύψει κάθε ανάγκη για ψυχαγωγία. Let's block ads! (Why?)

McLaren Ultimate Vision GT: Όμορφος κόσμος… ψηφιακά πλασμένος

Η βρετανική φίρμα έκανε τα αποκαλυπτήρια του μοντέλου που θα βρεθεί στις ψηφιακές πίστες του νέου Gran Turismo Sport από τις 17 Οκτωβρίου οπότε και αναμένεται να διατεθεί η νέα εκδοχή του. Πλην της θεαματικής εμφάνισης η οποία θυμίζει κάτι σαν P1 GTR μετά από «αναβολικά» και η οποία, σύμφωνα με τις συστάσεις των Βρετανών, παραπέμπει στο όραμα της McLaren για το σχεδιασμό των sportscars το 2030, η Ultimate Vision GT προσφέρει ισχύ 1.150 ίππων από ένα υβριδικό σύνολο που συνδυάζει τον γνωστό biturbo V8 των 4,0 λίτρων με ένα σετ ηλεκτροκινητήρων σε ένα μηχανικό σύνολο που, επιπλέον, της εξασφαλίζει τετρακίνηση και απόδοση ροπής 1.275 Nm. Για την ιστορία, η McLaren σημειώνει ότι χάρη στην εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων τόσο στο πλαίσιο όσο και στο αμάξωμα, η Ultimate Vision GT δεν ξεπερνά το βάρος των 1.000 κιλών ενώ στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγεται η σχεδίαση της γυάλινης επιφάνειας πάνω από το cockpit σε σχήμα σταγόνας για μέγιστη ορατότητα. Όπως επιπλέον σημειώνουν οι Βρετανοί, η Ultimate Vision GT αποτελεί ιδανικό παράδειγμα της φόρμας που υπακούει στη λειτουργικότητα και το οποίο μεταφράζεται σε ένα πλήθος προσεκτικά σχεδιασμένων ενεργών αεροδυναμικών βοηθημάτων. Επίσης, σημειώνεται ότι όσοι πάρουν στα χέρια τους την νέα έκδοση του Gran Turismo Sport θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μεταξύ τριών εκδοχών και διαμορφώσεων της Ultimate Vision GT, Performance, Ulterior και Noir.Let's block ads! (Why?)

Σε «ηλεκτρική» τροχιά τα Peugeot 208, 2008 αλλά και το DS3

Ο όμιλος PSA σχεδιάζει να λανσάρει τέσσερα αμιγώς ηλεκτροκίνητα μοντέλα έως το 2023 και όπως όλα δείχνουν οι ηλεκτρικές εκδόσεις των Peugeot 208, 2008 αλλά και DS 3 αποτελούν το -αμεσότερο- μέρος αυτού του σχεδίου.

Στην Volkswagen το «Βραβείο Καινοτομίας 2017»

Πλήθος βραβείων καινοτομίας και σχεδίασης απονεμήθηκαν στη Volkswagen στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Η μεγαλύτερη διάκριση για τη γερμανική μάρκα αφορούσε το Βραβείο Plus X «Βραβείο Καινοτομίας 2017» για τον τίτλο της πιο καινοτόμου εταιρίας.Το Βραβείο Plus X είναι ένα μία από τις πλέον εξέχουσες διακρίσεις παγκοσμίως για την τεχνολογία, τον αθλητισμό και το lifestyle. Απονέμεται σε εταιρίες ως αναγνώριση της ποιοτικής και τεχνολογικής ανωτερότητας των προϊόντων τους.Ο Επικεφαλής Σχεδιασμού της VW, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της εταιρίας, ενώ εκτός από αυτό το πρώτο βραβείο, τέσσερα ακόμη μοντέλα της VW εξασφάλισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες τους σφραγίδες ποιότητας για να συνεχίσουν στη διεκδίκηση του βραβείου για το αυτοκίνητο της χρονιάς στο πλαίσιο του Βραβείου Plus X:I.D. BUZZ1: Πρωτότυπο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017Golf: Compact Επιβατικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017Atlas: SUV της Χρονιάς 2017Arteon: Sedan της Χρονιάς 2017Επιπλέον, το νέο Arteon πήρε την υψηλότερη θέση «Best of Best» στην κατηγορία «Exterior and Interior Volume Brand» στον φετινό διαγωνισμό «Automotive Brand Contest».Η διεθνής κριτική επιτροπή τεκμηρίωσε την απόφασή της ως εξής: «Στο Arteon, οι σχεδιαστές από το Wolfsburg ενσάρκωσαν με εξαιρετική αυτοπεποίθηση τη μορφή του μέλλοντος σε ένα όχημα μαζικής παραγωγής. Συνδύασαν τα σχεδιαστικά στοιχεία ενός σπορ αυτοκινήτου με την κομψότητα και ευρυχωρία ενός κουπέ, ενώ ταυτόχρονα κατάφεραν να ενσωματώσουν στο αυτοκίνητο παραγωγής πολλά από τα στιλιστικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του πρωτότυπου μοντέλου».Το Γερμανικό Συμβούλιο Σχεδίασης (Rat für Formgebung) διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγωνισμό «Automotive Brand Contest» για να ξεχωρίσει αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας σχεδίασης. Ξεκίνησε ως θεσμός το 1953 με την πρωτοβουλία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και θεωρείται παγκοσμίως ως κορυφαίο κέντρο αναγνώρισης ποιότητας στον χώρο της σχεδίασης.Νίκος ΤσάδαρηςΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GRLet's block ads! (Why?)

«Η δημιουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντός πόλεων θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό»

Θέση πάνω στη δημιουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντός πόλεων πήρε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τονίζει ότι «είναι βέβαιο ότι η ελεύθερη εγκατάσταση των ΚΤΕΟ σε προνομιακές θέσεις στα κέντρα των πόλεων θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό, έναντι των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων και θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσφορά, με αποτέλεσμα η ποιότητα των ελέγχων στα ΚΤΕΟ να υποτιμηθεί ακόμη περισσότερο».Σήμερα σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 170 ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εκ των οποίων τα 40 στην Αθήνα. «Η υπερπροσφορά μονάδων ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε σχέση με τα ελεγχόμενα οχήματα, έχει οδηγήσει σε πολύ χαλαρούς ελέγχους, καθώς τυχόν αυστηρή εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων θα οδηγούσε σε μείωση της δουλειάς και άρα σε οικονομικό αδιέξοδο», αναφέρεται σχετικά.Ενώ, τέλος, σημειώνεται πως με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών στην Ελλάδα τα ποσοστά απόρριψης στα ΚΤΕΟ στα επιβατικά είναι 4,7% (ή στα ταξί 4,6%), ενώ στην Γερμανία τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται κοντά στα 33,6%.ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GRLet's block ads! (Why?)

Το νέο «μικρό» SUV της Volvo

Η Volvo παρουσιάζει το XC40, την φρέσκια πρότασή της στην κατηγορία των compact premium SUV., που βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας στην παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο, όπου δημιουργήθηκε ένας exclusive σκανδιναβικός οίκος design, με την ονομασία «80 ώρες του Μιλάνου».Οι «80 ώρες του Μιλάνου» στην Via Amerigo Vespucci στο κέντρο της πόλης, θα παρουσιάσουν 40 από τις πλέον ενδιαφέρουσες μάρκες στο σύγχρονο σκανδιναβικό design, συμπεριλαμβανομένων των Teenage Engineering, POC, Front, Monica Forster, John Sterner και πολλών ακόμη. Κάθε brand συμμετέχει με ένα προσεκτικά επιλεγμένο κομμάτι από τη συλλογή του - με δείγματα που εκτείνονται από τη σκανδιναβική μόδα και το design εσωτερικών χώρων μέχρι τα αξεσουάρ, την τεχνολογία και άλλα. Σε αυτή τη μοναδική συνεύρεση σουηδικού design, η Volvo συμμετέχει με μία παγκόσμια πρεμιέρα: το XC40, που έρχεται να πλαισιώσει τα δημοφιλή XC90, XC60.Tο XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που βασίζεται στη νέα Σπονδυλωτή Κόμπακτ Αρχιτεκτονική - CMA (Compact Modular Architecture), η οποία θα αποτελέσει τη βάση και για τις άλλες εκδόσεις που θα συμπληρώσουν τη Σειρά 40, ανάμεσά τους και πλήρως ηλεκτροκίνητα οχήματα.Όσον αφορά στην τεχνολογία, το XC40 διαθέτει τις τεχνολογίες ασφάλειας, συνδεσιμότητας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας που είναι γνωστές από τις Σειρές 90 και 60. Εκτός άλλων, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού στο XC40 περιλαμβάνουν το Pilot Assist, το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης της Volvo, την τελευταία γενιά του City Safety, την τεχνολογία Run-off Road Protection για αποτροπή της εξόδου από το δρόμο ή μετριασμό των συνεπειών της καθώς και κάμερα 360 μοιρών που βοηθά τον οδηγό σε μανούβρες σε μικρούς χώρους στάθμευσης.Το XC40 προσφέρει επίσης μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην αποθήκευση μέσα στο αυτοκίνητο. Η έξυπνη εσωτερική σχεδίαση εξασφαλίζει στους οδηγούς του XC40  περισσότερο λειτουργικό χώρο αποθήκευσης στις πόρτες και κάτω από τα καθίσματα, έναν ειδικό χώρο για κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης παροχής ασύρματης φόρτισης, έναν πτυσσόμενο γάντζο για μικρές τσάντες κι ένα αφαιρούμενο καλαθάκι άχρηστων αντικειμένων στην κονσόλα του τούνελ.Το νέο Σουηδικό SUV θα διατίθεται με βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, της οικογένειας κινητήριων συστημάτων της Volvo,  Drive-E. Θα υπάρξουν και υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ενώ στο XC40 η φίρμα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το νέο 3κύλινδρο κινητήρα της.Η παραγωγή του XC40 ξεκινά το Νοέμβριο στο εργοστάσιο της Volvo Cars, στο Γκεντ του Βελγίου, ενώ στην Ελλάδα το XC40 αναμένεται την Άνοιξη του 2018.Νίκος ΤσάδαρηςLet's block ads! (Why?)

Opel Grandland X: Κωδικός “X”

Η Opel υποδέχεται το τρίτο κατά σειρά όχημα ελευθέρου χρόνου της γκάμα της, πλαισιώνοντας τα ήδη γνωστά Crossland και Mokka με το μεγαλύτερων διαστάσεων και υψηλότερων προδιαγραφών Grandland.