Author Archives: EU-OSHA

Περίληψη του εργαστηρίου του EU-OSHA για τα προβλήματα που θέτει η οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών

Το εργαστήριο του EU-OSHA με τίτλο «Προστασία των Εργαζομένων στην Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφορμών» εστίασε στα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τη ρύθμιση των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που ενδέχεται να ανακύψουν από την εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες.Τα θέματα της συζήτησης περιστράφηκαν γύρω από τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία εμφάνιση διαδικτυακών πλατφορμών, την αύξηση των συναφών θέσεων εργασίας και από την επίδραση των διαδικτυακών πλατφορμών στους εργαζομένους, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Οι προτάσεις αφορούν τροποποιήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών, προσαρμογή της νομολογίας και πρωτοβουλίες από κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το εργαστήριο αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να διδαχτούν από τις μεταξύ τους εμπειρίες. Διαβάστε την περίληψη του εργαστηρίου Μεταφορτώστε την περίληψη και το κείμενο της έκθεσης με τίτλο Ρύθμιση του αντικτύπου της οικονομίας των διαδικτυακών πλατφορμών στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (διατίθεται σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες) Let's block ads! (Why?)

OSHwiki article in the spotlight: Detachment and recovery after work

Psychological detachment, i.e. the need to detach from work, when not at work, is becoming more vital, due to the increasing technological advances that make it easier to stay connected to the workplace, through e.g., e-mail, ‘smart’ phones and teleworking. These changes have contributed to researchers highlighting the importance of recovery from the work environment, especially in terms of maintaining a good balance between work and life, and thereby, enabling better health and wellbeing.An OSHwiki article looks at the detachment and recovery concepts; their relationship; and impact on workers’ health, wellbeing and productivity. Share your favourite OSHwiki articles on Twitter  (#OSHwiki), Facebook  and LinkedIn.  Let's block ads! (Why?)

Επικίνδυνες ουσίες: ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη νομοθεσία και την υποκατάσταση

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Υγιείς και Ασφαλείς Χώροι Εργασίας 2018-2019, ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει δύο ενημερωτικά δελτία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες.Το «Νομοθετικό πλαίσιο για τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας» παρέχει μια σαφή και πρακτική σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Η «Υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας» περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εξάλειψη των κινδύνων που εγκυμονούν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Συχνά αυτή είναι η καλύτερη λύση. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών Let's block ads! (Why?)

Επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων από την παγκόσμια εκστρατεία «Vision Zero»

Οι εταίροι της εκστρατείας «Vision Zero» από όλο τον κόσμο επιδιώκουν την εξάλειψη των ατυχημάτων, των βλαβών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Μελέτες από παραδείγματα στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σαουδική Αραβία αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να συμβαδίζουν με την αποτελεσματικότητα. Στις μελέτες παρουσιάζονται θέματα όπως η ανάπτυξη συστημάτων για τη διαχείριση των αναδόχων, η προετοιμασία των εργαζομένων για τον εντοπισμό ενδεχομένως επικίνδυνων καταστάσεων και ο καθορισμός τρόπων για την αντιμετώπισή τους και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για την ασφάλεια.Η εκστρατεία #VisionZeroGlobal συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, βλάβη ή ασθένεια στην εργασία μπορεί να προληφθεί, εφόσον εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στηρίζει την εν λόγω εκστρατεία. Ενημερωθείτε για όλες τις επιτυχημένες περιπτώσεις Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια Εκστρατεία Vision Zero Let's block ads! (Why?)

INT- International Classification of Diseases and Injuries: Improved Tool for Assessing the Causes of Injuries

The World Health Organization launches the eleventh edition of the International Classification of Diseases and Injuries (ICD-11). A version of ICD-11 was released on 18 June 2018 to allow Member States to prepare for implementation, including translating ICD into their national languages. ICD-11 will be submitted to the 144th Executive Board Meeting in January 2019 and the Seventy-second World Health Assembly in May 2019 and, following endorsement, Member States will start reporting using ICD-11 on 1 January 2022.The injury-section within ICD-11 is presented in a multi-axial framework and designed to allow several codes to be combined to describe injury cases. ICD has been reviewed to accommodate for the needs of multiple use cases and users in recording, reporting, and analysis of health information. ICD-11 comes with improved usability, updated scientific content,  enables coding of all clinical detail, linked to relevant other classifications and terminologies and with full multilingual support (translations and outputs). The first international classification edition, known as the International List of Causes of Death, was adopted by the International Statistical Institute in 1893. WHO was entrusted with the ICD at its creation in 1948 and published the 6th version, ICD-6, that incorporated morbidity for the first time. The WHO Nomenclature Regulations, adopted in 1967, stipulated that Member States use the most current ICD revision for mortality and morbidity statistics. The ICD has been revised and published in a series of editions to reflect advances in health and medical science over time.  ICD-10 was endorsed in May 1990 by the Forty-third World Health Assembly. It is cited in more than 20,000 scientific articles and used by more than 100 countries around the world. More information Let's block ads! (Why?)

European Ombudsman launches public consultation on the use of languages in the EU institutions, bodies, offices and agencies

 The European Ombudsman would like to promote discussion on how the EU institutions can best communicate with the public in an acceptable balance between the need to respect and support linguistic diversity, and administrative and budgetary constraints.A particular area of concern relates to the use of languages on the websites of the institutions, which are among the first sources of information for people interested in EU policies and programmes.  A recognised leader in promoting safe and healthy workplaces in Europe, EU-OSHA reaches out to EU citizens with a multilingual website in 24 languages. The deadline for submitting comments to the public consultation is 30 September 2018. Learn more about the public consultation and how to contribute Let's block ads! (Why?)

International Youth Day 2018: towards safe spaces and healthy workplaces

Safe Spaces for Youth is the theme of the International Youth Day 2018. Observed annually on August 12, it is designed to steer awareness around the world of the challenges faced by the young generations.Every year, some 120 million young people reach working age. Nurturing a culture of healthy workplaces and investing in young workers’ safety and health competences are essential prerequisites for their sustainable working lives. EU-OSHA is committed to support these processes by providing occupational safety and health (OSH) knowledge tailored for young people and their teachers, and campaigning for healthy workplaces in all sectors and businesses. Check out our section on young workers Napo teaches safety and health with a smile – browse his films targeting young workers Learn more about this year’s International Youth Day theme and activities Let's block ads! (Why?)

Η εν λόγω κοινή ανάλυση για την ΕΑΥ είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.

Τα βασικά πορίσματα της κοινής ανάλυσης της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2), η οποία εκπονήθηκε από τον EU-OSHA, η ειδική ενότητα της έρευνας εργατικού δυναμικού (LFS) 2013 για τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας της Eurostat και η 6η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) του Eurofound διατίθενται σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.Η μελέτη, στόχος της οποίας είναι η πλήρης επισκόπηση της κατάστασης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην Ευρώπη, συνδυάζει, αφενός, τις απόψεις των διαφόρων επιχειρήσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τη συνειδητοποίηση των κινδύνων, και αφετέρου, τις απόψεις των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την έκθεση στους κινδύνους και τις λύσεις που υιοθετούνται στον τομέα της ΕΑΥ. Συμβουλευθείτε τις διαθέσιμες γλωσσικές αποδόσεις της περίληψης της κοινής ανάλυσης τριών βασικών ερευνών σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Let's block ads! (Why?)

Call for Support: International study on workplace accessibility

The German Social Accident Insurance (DGUV) is conducting an international study on workplace accessibility. Commissioned by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs to implement the UN Disability Rights Convention, the objective of the study (2018-2019) is to find best practices and international experiences for an extensively accessible working environment that can subsequently be offered for implementation to German enterprises and their associations.Of special interest are examples that show structural changes that are transferable to other enterprises, both in size and sector. In addition to structural and communication barriers, the study also covers the difficulties that concern people with mental illnesses. If you can support the project or recommend contacts, please get in touch with DGUV. Further information is available on the DGUV website Let's block ads! (Why?)

OiRA flyer available in various languages

To achieve a better understanding of the Online interactive Risk Assessment (OiRA) project, the flyer is now available in over 20 languages.It presents an overview of the key facts about OiRA and its purposes: what is OiRA, why use it, who is it for and how does it work? See the OiRA flyer More detailed information is offered on the OiRA website. Spread the news and share our tools using the hashtag #OiRAtools. Let's block ads! (Why?)