Author Archives: EU-OSHA

Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο, υγιές και παραγωγικό νέο έτος!

Καθώς το 2018 πλησιάζει στο τέλος του, αναλογιζόμαστε τις προσπάθειες που καταβάλαμε και το έργο που επιτελέσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύ παραγωγικής και δυναμικής χρονιάς για τον EU-OSHA.Κανένα από τα επιτεύγματά μας δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τα αφοσιωμένα δίκτυα των εταίρων μας και το διαρκώς μεγαλύτερο κοινό μας Το νέο έτος σηματοδοτεί την 25η επέτειο του EU-OSHA, και προσβλέπουμε στη συνεργασία με όλους εσάς με στόχο τη συνέχιση των προσπαθειών για πιο ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Let's block ads! (Why?)

Ανακαλύψτε τη νέα μελέτη σχετικά με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης (Sentinel) μπορούν να ειδοποιούν έγκαιρα τους φορείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Η έκθεση αναλύει εις βάθος μια σειρά επιτυχημένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες ή πώς το σύστημα περιφρούρησης θα μπορούσε να προστεθεί στα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη συμβολή των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης στην τεκμηριωμένη πρόληψη και χάραξη πολιτικής, να διατηρούνται τα κίνητρα για τα άτομα που καταχωρίζουν δεδομένα στα εν λόγω συστήματα και να παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι και πολιτική στήριξη. Έχει επίσης καίρια σημασία να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων στην ΕΕ. Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο Μεταφορτώστε την τελική έκθεση και την περίληψη Μάθετε περισσότερα για τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης Let's block ads! (Why?)

POOSH project: tackling poor working conditions of posted workers

Occupational Safety and Health of Posted Workers, a project funded by the EU, aims to depict the existing and future challenges in assuring decent labour conditions for posted workers. The project represents the joined efforts of research institutions and public bodies from Slovenia, Austria, Italy, Romania, Germany, Croatia and Belgium.In order to increase the accessibility and quality of OSH-related information, the project leaders and partners conducted a comparative study, as well as hosted many transnational conferences, round tables and other awareness-raising events. Get to know the goals of the project Let's block ads! (Why?)

Multilingual publications on return-to-work after cancer rehabilitation

Return-to-work after being diagnosed with cancer carries several occupational safety and health challenges for workers and their employees. In its report, EU-OSHA provides national examples of successful instruments and practices to help reduce the barriers after a long-term absence. In addition, the agency has also published a leaflet with advice related to four different phases following the diagnosis. Both publications are now available in several languages. Read the Executive summary: Rehabilitation and return to work after cancer - instruments and practices Get advice and recommendations collected in the leaflet. Let's block ads! (Why?)

International survey on sexual harassment

The International Arts and Entertainment Alliance (IAEA) and the Sector Division of the International Labour Organization (ILO) are carrying out an online survey about the extent of and responses to sexual harassment in the live performance and audiovisual industries.We invite you to contribute to the collection of reliable data on the form and the magnitude of sexual harassment in the sector, as well as on the strategies developed to address this issue. Deadline for contributions is 21 December 2018. Learn more about the psychosocial risks and stress at work from our dedicated web section Let's block ads! (Why?)

Working with the robots: identify new OSH risks with the help of scientific researches

TNO, the Netherlands Organisation for applied scientific research, published two reports exploring new risks to occupational safety and health linked to the use of robotics. Given the fact that industrial robots are being increasingly integrated into many working sectors, both reports look into the machinery directives and legislation in the search for new approaches and control measures to be taken in order to control those risks.The outcomes propose health and safety (H&S) requirements and recommendations to be taken into consideration for future digitalised occupational trends. The publications’ theme draws parallels with EU-OSHA’s latest Foresight study on new and emerging OSH risks associated with digitalisation by 2025. Read the full reports: Essential H&S requirements for industrial machines equipped with machine learning and Emergent risk to workplace safety as a result of the use of robots in the work place. Learn more about how TNO’s developments contribute to reducing the number of work-related accidents. Explore our projects related to ICT advances and digitalisation of work. Let's block ads! (Why?)

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, άγχος και μυοσκελετικές διαταραχές — πρακτικός οδηγός για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να βιώσουν τις αρνητικές συνέπειες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους ή των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία. Οι εν λόγω συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις, και οδηγούν συχνά σε μεγάλες περιόδους αναρρωτικής άδειας.Ιδιαίτερα οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο πρακτικός οδηγός, ο οποίος καθορίζει μια διαδικασία πέντε βημάτων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Παρέχονται πολλές χρήσιμες λύσεις, εύχρηστες τεχνικές και απλές συμβουλές για να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στην πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους και των ΜΣΔ. Μεταφόρτωση του οδηγού Βλέπε τις θεματικές μας ενότητες σχετικά με το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις μυοσκελετικές διαταραχές. Let's block ads! (Why?)

WOS 2019 calls experts and young scientists to submit papers on the future of safety in a digitalized world

10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2019) invites work safety researchers to submit the abstract of their technical papers by the 31 December. The main theme should be in line with “The Future of Safety in a Digitalized World” and address one of the six principal topics (Digitalization, Risk assessment, Safety Management Systems, Vision Zero, Knowledge transfer and exchange, and Education and training).The conference takes place from 23 to 26 September 2019 in Vienna, Austria, and brings together representatives of H&S organizations, labour inspectors, safety professionals, researchers, policy makers and other experts to exchange experience, new findings and good practice solutions to the prevention of workplace accidents. Accepted authors will have an opportunity to deliver a presentation at the event, while young scientists under 35 years will be granted travel awards. Get more information on submission and registration. The impact of the digital future on OSH is one of EU-OSHA’s main research priorities. Check out the studies that have been released. Let's block ads! (Why?)

Η εκστρατεία #EUhealthyworkplaces είναι η τελευταία μιας γεμάτης και επιτυχημένης χρονιάς

Έφτασε πλέον η στιγμή να κλείσει το πρώτο κεφάλαιο της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών».Ενώ βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο της διαμόρφωσης ενός ακόμη απαιτητικού προγράμματος για το επερχόμενο 2019, αναπολούμε κιόλας το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν οι εθνικοί εστιακοί πόλοι, οι επίσημοι εταίροι και οι εταίροι από τον χώρο των ΜΜΕ από την έναρξη της εκστρατείας τον Απρίλιο του 2018. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη στήριξή σας! Απολαύστε ένα απάνθισμα των σημαντικότερων στιγμών της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» και μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο κεφάλαιο της εκστρατείας που ξεκινά τον Ιανουάριο. Let's block ads! (Why?)

Women and OSH: a conference in Brussels explores relations between working conditions and female cancer

The European Trade Union Institute (ETUI) organises a two-day conference to discuss the link between working environment and female cancer including the contribution by EU-OSHA on its findings and activities. The conference, taking place in Brussels on 4th and 5th of December, also looks into how women with cancer struggle with discrimination.Under-recognition of exposures of women to carcinogens at work and therefore potential under-recognition of their cancer risk are key issues discussed at the conference. Breast cancer is presented as the main cause of death by cancer among women in the EU, but women, like men, also suffer from many other types of cancer, such as lung cancer, intestinal cancer, etc. The event presents the views of many European speakers, including scientists, cancer patients and trade unionists fighting for better working condition. Find out more about the event Learn about work-related cancer and women and OSH Follow the EU Roadmap on carcinogens Let's block ads! (Why?)