Author Archives:

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το δώρο Πάσχα

Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους - μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οπως μάλιστα ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εργασίας, τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Πάσχα και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή στον τηλεφωνικό αριθμό 15512, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Βέβαια οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.Προσοχή: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα, εφόσον υπάρχει απασχόληση (εργασιακή σχέση) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1-1-2019 μέχρι 30-4-2019. Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Αναλυτικά, για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.  Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζομένους ότι μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) έχουν τη δυνατότητα, με χρήση της online εφαρμογής, να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Πάσχα που δικαιούνται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php.Let's block ads! (Why?)

O πρώτος Δημόσιος Απολογισμός του ΟΚΑΝΑ

19 Απριλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Αθήνα, 19 Απριλίου 2019 Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου ο πρώτος Δημόσιος Απολογισμός του ΟΚΑΝΑ Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος Δημόσιος Απολογισμός του ΟΚΑΝΑ στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ στο κτίριο του ΕΒΕΑ. Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Ευάγγελο Καφετζόπουλο παρουσία του Υπουργού Υγείας κου Ανδρέα Ξανθού και άλλων θεσμικών εκπροσώπων και εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ. Πρόκειται για μια χρήσιμη και ευεργετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, που έχει θεσπιστεί και πραγματοποιείται από το 2018 από τα Νοσοκομεία και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αναδεικνύεται η συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού, το έργο και οι ανάγκες τους στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναφορά τόσο για τα θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα όσο και για την εξέλιξη του Οργανισμού, παρουσίασε μια συνολική αποτύπωση της λειτουργίας του για τα έτη 2017-2018. Μεταξύ όσων αναφέρθηκαν αξίζει να εστιάσουμε στα εξής σημαντικά στοιχεία: Ο ΟΚΑΝΑ πλέον παρέχει ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα και όχι απλά προγράμματα μείωσης της βλάβης, όπως συνήθως υλοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την εξειδίκευση των υπηρεσιών, τη δημιουργία δικτύων άμεσης πρόσβασης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, καθώς και τη σύνδεση της θεραπείας με τη δημιουργική απασχόληση, το σχολείο και τον αθλητισμό. Σε περίοδο περιορισμών και περικοπών λόγω οικονομικής ύφεσης ο Οργανισμός κατάφερε μέσα από εσωτερικές διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης ανθρωπίνων και υλικών πόρων αλλά και τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας όχι μόνο να διαχειριστεί τις οικονομικές οφειλές του και την ανάγκη για ανταπόκριση σε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για θεραπεία, αλλά να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών αξιόπιστων, ποιοτικών και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εξυπηρετούμενών του. Ο Οργανισμός λειτουργεί σήμερα 64 Θεραπευτικά Προγράμματα Υποκατάστασης σε όλη την επικράτεια, 9 «Στεγνά» Θεραπευτικά προγράμματα και 2 Προγράμματα σε Φυλακές, ενώ έχει την επιστημονική και διοικητική εποπτεία 75 Κέντρων Πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα, το 2018 εξυπηρετήθηκαν 8.105 άτομα στα προγράμματα υποκατάστασης και 727 άτομα στα στεγνά προγράμματα. Διαθέτει επίσης πλήθος άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, από τις οποίες εξυπηρετήθηκαν 24.754 περιστατικά το έτος 2017.  Βασική στρατηγική επιλογή του Οργανισμού τα τελευταία έτη είναι να δοθεί άμεση πρόσβαση σε θεραπευτικές υπηρεσίες σε όλα τα εξαρτημένα άτομα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, σημαντική εξέλιξη των δύο τελευταίων ετών αποτελεί η σημαντική μείωση της λίστας αναμονής για θεραπεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2019 σε εκκρεμότητα βρίσκονται μόνο 586 αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα υποκατάστασης, ενώ ο αριθμός των ατόμων σε αναμονή για θεραπεία στην Αττική ήταν μόλις 40 στις 31.3.2019. Οι προσπάθειες θεραπευτικής κάλυψης του πληθυσμού των εξαρτημένων ατόμων, που ξεπερνούν πλέον το 60%, ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου, έχουν φέρει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις ως προς αυτόν τον δείκτη ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντικές επίσης ήταν και οι προσπάθειες που έγιναν ώστε να θωρακιστεί ο ΟΚΑΝΑ ως βασικός δημόσιος φορέας και πυλώνας της αντιμετώπισης των ναρκωτικών στη χώρα μας. Ο Οργανισμός διαθέτει πλέον αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, ψηφιακά οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων εργασίας, αναβαθμισμένα συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης, πιστοποίηση ISO για τις διοικητικές του υπηρεσίες, απλοποίηση διαδικασιών, σύστημα στοχοθεσίας και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής των στελεχών του Ο ΟΚΑΝΑ επίσης συμβάλλει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, όπως, ανάμεσα σε άλλα, το Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης που υλοποιεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το ΚΕΘΕΑ και το Δήμο Αθηναίων ή το πρόγραμμα εξάλειψης της ηπατίτιδας C, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα σχόλια και οι διαπιστώσεις του Υπουργού Υγείας ήταν ιδιαίτερα θετικά καθώς χαρακτήρισε τον απολογισμό αποδοτικό και παραγωγικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά «Σε μια δύσκολη περίοδο οι προσπάθειες που κατέβαλε το ανθρώπινο δυναμικό και η διοίκηση του Οργανισμού διασφάλισαν οι δημόσιες δομές να παραμείνουν όρθιες και οι εξαρτημένοι να λαμβάνουν δημόσια και αξιόπιστη φροντίδα. Αυτό αποτελεί μια τεράστια επένδυση στην κοινωνική συνοχή και ασφάλεια της χώρας συμβάλλοντας στο να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός περίπου 2,5 με 3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών…». Πρόσθεσε επίσης ότι «...μέσα από την παρουσίαση του απολογισμού προκύπτει εύγλωττα η επιστημονική και διοικητική αναβάθμιση του ΟΚΑΝΑ και όχι απλά η επιβίωσή του». Τόνισε επίσης τη σημασία της δικτύωσης και της συνέργειας των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαρτήσεων καθώς με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα μεγάλο ποσοστό - σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εξαρτημένων που παρακολουθείται και προσεγγίζεται θεραπευτικά. «Κάθε φορέας συνεισφέρει σε ένα συνεχές παρεχόμενων υπηρεσιών όπου δεν υπάρχουν καλά και κακά προγράμματα…». Τέλος, ανέφερε τη σημασία μιας συνολικής – εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τη συμβολή του Εθνικού Συντονιστή στο νέο σχέδιο δράσης, η οποία θα περιλαμβάνει τη δικτύωση των δημοσίων δομών, την ενίσχυση την επανένταξης (π.χ. με τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών ένταξης), την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ναρκωτικών ουσιών (αναλγητικά, βενζοδιαζεπίνες κ.λ.π.), τη δημιουργία Μονάδων Σωματικής Αποτοξίνωσης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με έγκριση νέων θέσεων ιατρικού και μη προσωπικού. Η εκδήλωση έκλεισε με σημαντικές τοποθετήσεις και ερωτήματα των παρευρισκομένων. Η παρουσίαση του Δημόσιου Απολογισμού αποτελεί ουσιαστική και χρήσιμη διαδικασία τόσο για τον ίδιο τον ΟΚΑΝΑ όσο και για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και πρόθεση της Διοίκησης είναι να αποτελέσει θεσμό στη διαχρονική λειτουργία του Οργανισμού. Αρχεία ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΑΝΑ-17.4.19.pdf Μέγεθος: 2.2 MB επιστροφή Let's block ads! (Why?)

Εγκαίνια Πρότυπης Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Πολυκλινική του …

19 Απριλίου 2019 Το Υπουργείο Υγείας σας προσκαλεί  στα εγκαίνια της πρότυπης δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργεί με τη συνέργεια του Κέντρου Υγείας Αχαρνών και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.  Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού του Αν. Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη και του Αν. Γενικού Γραμματέα, Σταμάτη Βαρδαρού.  Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις της δομής Γ. Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό 13677 Αχαρνές Δείτε το βίντεο παρακάτω: https://webtv.ert.gr/ert1/themata/polykliniki-olympiakoy-chorioy-protypi-domi-me-dorean-ypiresies-gia-toys-polites/ επιστροφή Let's block ads! (Why?)

Π. Παυλόπουλος: Yποχρέωση των δικηγόρων και των δικαστών η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

Την υποχρέωση των δικηγόρων και των δικαστών να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, διότι έτσι υπερασπίζονται τη θεμελιώδη Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και την ίδια την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από το βήμα του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, το οποίο διεξάγεται στις Σέρρες, με θέμα «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη νέα εποχή».Ο κ. Παυλόπουλος μίλησε για τον θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως Συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και τόνισε ότι αναγκαία συνέπεια αυτού του ρόλου του είναι ο σεβασμός και η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ιδίως υπό τη μορφή της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών. Κι αυτό, πάντοτε, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι εξίσου οι Λειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να σέβονται την κατά την έννομη τάξη ανεξαρτησία του Δικηγόρου, ως προς τον χειρισμό των ενώπιον της Δικαιοσύνης αγομένων υποθέσεων, που σχετίζονται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων του εκάστοτε εντολέα του. Σημείωσε ότι κατά την άσκηση του Δικηγορικού Λειτουργήματος προέχει ο εκ μέρους του Δικηγόρου σεβασμός της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας του Δικαστικού Λειτουργού. «Ήτοι ο σεβασμός του δικαιοδοτικού έργου του Δικαστικού Λειτουργού, αφού η Δίκη -παράγων της οποίας είναι ο Δικηγόρος- νοείται θεσμικώς μόνον ως sui generis έννομη σχέση, η οποία έχει ως αποκλειστική αποστολή την κατά την Αρχή της Νομιμότητας επίλυση των δικαστικών διαφορών και την επέκεινα ορθή απονομή της Δικαιοσύνης. Γι' αυτό και ο ρόλος του Δικηγόρου ως Συλλειτουργού της Δικαιοσύνης αποκλείει, εκ προοιμίου, κάθε μορφή επιχείρησης άμεσου ή έστω και έμμεσου επηρεασμού του δικάζοντος Δικαστή, στο πλαίσιο της Δίκης στην οποία παρίσταται ο Δικηγόρος. Και ο πραγματικός Δικηγόρος, αυτός που τιμά την αποστολή του, πρέπει να εφαρμόζει, αδιαλείπτως, αυτή την αρχή του σεβασμού της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας του Δικαστικού Λειτουργού όχι μόνον επειδή την επιβάλλει η Έννομη Τάξη αλλά και επειδή έτσι αντιλαμβάνεται, ειλικρινώς και ενδιαθέτως, τον αξιακό πυρήνα του Δικηγορικού Λειτουργήματος εν γένει», υπογράμμισε. Παράλληλα τόνισε πως εξίσου ο Δικηγόρος, ως Συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, οφείλει να σέβεται και την Προσωπική Ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών. «Διότι, όπως είπε, μόνον όταν γίνεται σεβαστή και αυτή η Ανεξαρτησία, ο Δικαστής μπορεί να αισθάνεται -ιδίως κατά την άνοδό του στην δικαστική ιεραρχία- πραγματικά ανεξάρτητος , αφού το έργο του αξιολογείται αποκλειστικώς και μόνο με βάση την θεσμικώς εγγυημένη Αξιοκρατία και, εν τέλει, Αριστεία. Υπό τα δεδομένα αυτά ο Δικηγόρος, ως Συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, οφείλει να τιμά τον Δικαστή με βάση την απόδοσή του κατά την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, και όχι -κατ' ουδένα τρόπο- υπό όρους προσωπικού νεποτισμού, ακόμη δε περισσότερο με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τα επαγγελματικά του συμφέροντα». Ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε ότι μιλάει στο συνέδριο «πρωτίστως υπό την ιδιότητά μου ως προέδρου της Δημοκρατίας» ο οποίος, σύμφωνα με τις κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητες του Ρυθμιστή του Πολιτεύματος, οφείλει να υπερασπίζεται και την Δικαστική Εξουσία κατά την άσκηση του δικαστικού της έργου, κατ' εξοχήν δε οφείλει να υπερασπίζεται, στο μέτρο που του αναλογεί θεσμικώς, την Ανεξαρτησία -προσωπική και λειτουργική- των Δικαστικών Λειτουργών. Υπενθύμισε το γεγονός ότι επί 40 χρόνια άσκησε το Δικηγορικό Λειτούργημα, αποκτώντας μια πολύτιμη εμπειρία που τον διευκολύνει στην άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας και σημείωσε: «Έχω χρέος, υπό την διπλή ιδιότητα μου, να επισημάνω ότι τότε μόνον η εκ μέρους των Δικηγόρων υπεράσπιση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης θ' αποβεί πλήρως αποτελεσματική, όταν οι ίδιοι οι Λειτουργοί της Δικαιοσύνης, πρώτοι αυτοί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα θωρακίζουν την θεσμική εγγύηση της Ανεξαρτησίας τους, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα ως το πιο εμβληματικό «όπλο» για την υπηρέτηση της δικαιοδοτικής του αποστολής, υπό όρους ασυμβίβαστου σεβασμού του Κράτους Δικαίου, της Αρχής της Νομιμότητας και της Δικαιοσύνης». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι στο απυρόβλητο, αρκεί να τηρούνται τα επιστημονικά νομικά όρια της κριτικής. «Η μεγαλύτερη εγγύηση στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι ο σωστός δικαστής, ο άξιος δικαστής, ο άριστος δικαστής, εκείνος ο οποίος ξέρει τι θα πει άσκηση καθήκοντος», είπε ο κ. Παυλόπουλος και πρόσθεσε: «Κι επειδή και στη Δικαιοσύνη υπάρχει ιεραρχία και ο δικαστής όπως κάθε δημόσιος λειτουργός έχει τη θεμιτή φιλοδοξία να ανέλθει σε αυτή την ιεραρχία για να μπορέσει να ασκήσει καθήκοντα αφ υψηλού, εκεί πρέπει να βοηθήσει ο δικηγόρος ώστε να ανέλθει στην ιεραρχία ο σωστός δικαστής, ο άξιος δικαστής, όχι ο δικαστής που του είναι αρεστός. Όχι εκείνος ο οποίος κρίνεται ανάλογα με τις πολιτικές του θέσεις ή ανάλογα με τα συμφέροντα του εντολέα του». Απευθυνόμενος στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και τις Ενώσεις των Δικαστών είπε ότι εκείνοι που πρέπει να υπερασπιστούν πρώτοι την ανεξαρτησία τους είναι οι ίδιοι οι δικαστές. Τους κάλεσε να μην υπολογίζουν την πορεία τους ανάλογα με τις πολιτικές αλλαγές, αλλά με μόνο γνώμονα την αίσθηση του χρέους απέναντι στη Δικαιοσύνη και να το πράττουν αυτό με όρους ενότητας, λέγοντας: «Η ενότητα της Δικαιοσύνης, των στελεχών της Δικαιοσύνης είναι η μεγαλύτερη ασπίδα της. Και ο διχασμός μέσα στη Δικαιοσύνη είναι αυτός που σπέρνει, δυστυχώς, και τα ζιζάνια, τα οποία αφορούν όλους εκείνους που στηρίζονται σε αυτόν τον διχασμό». Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ζήτησε να θυμηθούν από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Μαρία Νεφέλη» αυτό που λέει ο αντιφωνητής προς τη Μαρία Νεφέλη, δηλαδή «κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά». Ευρισκόμενος στις Σέρρες ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι αισθάνεται τιμή γιατί είναι Επίτιμος Δημότης και αναφέρθηκε στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ως κορυφαίο παράδειγμα δικηγόρου που υπηρέτησε και τον τόπο. «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας δίνει το παράδειγμα του οραματικού ηγέτη. Ο οραματικός ηγέτης είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται τον τόπο του, έχει ιδανικά, δεν παρασύρεται από τον λαϊκισμό της στιγμής, οδηγεί τον λαό του προς αυτή την κατεύθυνση όσες αντιρρήσεις και αν υπάρχουν, δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Αυτός ο οποίος δείχνει το δρόμο, όχι αυτός ο οποίος σύρεται πίσω από το συρμό του λαϊκισμού και της καθημερινότητας», επισήμανε. Επίσης, ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι πραγματικός πολιτικός είναι αυτός που πρώτα καταξιώνεται στην κοινωνία και μετά ακολουθεί πολιτική διαδρομή. Στο συνέδριο χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γεώργιος Σάρλης, ως εκπρόσωπος του υπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Παναγιώτης Καρίπογλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος της Ένωσης των Εισαγγελέων Ελευθέριος Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Κωνσταντίνος Χαλκιάς και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πέππας. Παραβρέθηκαν η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή και η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕLet's block ads! (Why?)

Γ. Κατρούγκαλος: Τα έγγραφα που εμφάνισε ο κ. Καμμένος θα διαβιβαστούν άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα

«Τα έγγραφα που εμφάνισε ο κ. Καμμένος τέθηκαν υπόψη της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της και θα διαβιβαστούν άμεσα και στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση, τόσο ως προς το περιεχόμενο τους όσο και ως προς τον τρόπο κτήσης τους» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλος, μετά τη σημερινή συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου των ΑΝΕΛ, Π. Καμμένου, και βουλευτών του κόμματός του στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, στην ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την άρση ασυλίας των τριών βουλευτών, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αριστείδη Φωκά, ο Π. Καμμένος εξαπέλυσε βαρύτατες καταγγελίες  σε βάρος του υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα των συμβάσεων με εταιρείες για την έκδοση βίζας με αφορμή την επερώτηση που κατέθεσε κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά και αφορά σε διαγωνισμό του 2015 περί «ανάδειξης παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υποστήριξης των προξενικών γραφείων διπλωματικών αρχών». Παράλληλα, κατέθεσε στη Βουλή σειρά εγγράφων που περιλαμβάνουν στοιχεία, τα οποία είχαν καταστραφεί - όπως ισχυρίζεται - και ανακτήθηκαν από τα αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υπουργείου. Τα εν λόγω στοιχεία αποδεικνύουν ότι πριν τη διενέργεια και προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ αυτού που θα οριστεί πρόεδρος της επιτροπής, νυν πρέσβης στο Λονδίνο, και με τον πρόεδρο της εταιρείας που συμμετείχε στον διαγωνισμό. Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ Γ. Κατρούγκαλου «Όπως δήλωσα και στη Βουλή, η προσήλωση της Κυβέρνησης μας στη νομιμότητα είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Ο διαγωνισμός ελέγχθηκε τόσο σε επίπεδο δικαστικό, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και στο πλαίσιο του εσωτερικού διοικητικού ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών. Από τους ελέγχους αυτούς δεν προέκυψαν τυπικές ή ουσιαστικές παρανομίες, σε σχέση με τα ερωτήματα της σχετικής επερώτησης. Όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν κατατέθηκαν στη Βουλή. Τα έγγραφα που εμφάνισε ο κ. Καμμένος τέθηκαν υπόψη της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της και θα διαβιβαστούν άμεσα και στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση, τόσο ως προς το περιεχόμενο τους όσο και ως προς τον τρόπο κτήσης τους. Πέραν των ανωτέρω αυτονοήτων, θέλω να τονίσω την δεδομένη εμπιστοσύνη μου στο έμψυχο δυναμικό του Υπουργείου μας και να δηλώσω ότι θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε στοχοποίηση των λειτουργών του. Όλοι οφείλουν να σέβονται το κράτος δικαίου». Let's block ads! (Why?)

Η «χρήση» των θεσμών

Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ήταν αποκαλυπτική. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να επιστρατεύσει υπέρ ενός υπουργού και του πρώην εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Αποφάσισε έτσι να εκμεταλλευθεί εκείνη ακριβώς τη διάταξη την οποία καταγγέλλει ως διαρκές σκάνδαλο ατιμωρησίας του «παλαιού πολιτικού συστήματος» και γι’ αυτό έχει αναγορεύσει σε αποστολή της να την αναθεωρήσει. Και μόνον αυτή η στάση θα αρκούσε για να αξιολογήσει κανείς πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται –και, κυρίως, πώς χρησιμοποιεί– τους θεσμούς.Let's block ads! (Why?)

Εκλογικά διλήμματα από Τσίπρα ενόψει της ευρωκάλπης

Δείγμα γραφής για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου έδωσε χθες από την Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του περιέγραψε σαφώς το δίπολο των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων κλιμακώνοντας την επίθεση στο πρόσωπο του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέτοντας το δίλημμα «με την Ελλάδα των ελίτ ή με την Ελλάδα των πολλών». «Είναι ένας από αυτούς. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Ενας άνθρωπος φτιαγμένος από τα τζάκια, ταγμένος για τα τζάκια και την ολιγαρχία», ήταν η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τον κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός άλλωστε θέτοντας σειρά από «ταξικά» διλήμματα, θέλησε και πάλι να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, ταυτίζοντας τον αντίπαλό του με την ανώτερη οικονομικά τάξη.Κατά τα λοιπά, όπως είχε ήδη ειπωθεί στην τελευταία συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής της «Προοδευτικής Συμμαχίας», ο κ. Τσίπρας εστίασε σε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, στην οικονομία. Με συνεχή αντιπαραβολή του πριν –«παραλάβαμε μια χώρα με 4 εκατομμύρια πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με 65 δισ. μέτρα λιτότητας»– με το σήμερα –«περάσαμε από την καχεξία και τα ελλείμματα των Ταμείων, στον πλεονασματικό ΕΦΚΑ, πάνω από 600.000 συνταξιούχοι έχουν αύξηση στις συντάξεις τους, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 11%»– έφερε την οικονομία στην κορυφή της ατζέντας. Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας εστίασε στη νέα γενιά ψηφοφόρων, που αποτελεί και κεντρική εντολή προς όλα τα στελέχη. Το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας του ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στη νέα γενιά. «Το δέντρο της Ελλάδας δεν λύγισε στις θύελλες γιατί το κράτησαν αυτοί που την έζησαν στα πιο δύσκολα χρόνια. Σήμερα όμως τον λόγο τον έχουν οι επόμενοι. Οι Eλληνες και οι Ελληνίδες του 21ου αιώνα», υποστήριξε καλώντας τους «17άρηδες» που ψηφίζουν για πρώτη φορά στις 26 Μαΐου να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να κρίνουν για το μέλλον τους. «Θα βρουν εκείνοι τις απαντήσεις. Δεν θα τις υποδείξει κανένας», συμπλήρωσε, θέλοντας να αποτρέψει τη νέα γενιά ψηφοφόρων να ακολουθήσει τις μεγαλύτερες, όπου η Ν.Δ. διευρύνει τη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν των δύο παραπάνω αξόνων, που δίνουν τον τόνο της προεκλογικής περιόδου, αξιοσημείωτη από την ομιλία του πρωθυπουργού είναι και η σαφής προσπάθεια «αναβίωσης» της κόντρας με τους κ. Σαμαρά και Βενιζέλο, επαναφέροντας ένα δίπολο που ήταν στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης το 2015. Με δεδομένο μάλιστα πως βρισκόταν στην «έδρα» του κ. Σαμαρά, τη Μεσσηνία, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε δις στον πρώην πρωθυπουργό, με τη σημαντικότερη αιχμή να είναι η εξής: «Ο συντοπίτης σας, ο κ. Σαμαράς, αμέλησε (σ.σ. τη Μεσσηνία) γιατί ήταν απασχολημένος με το να οργανώνει την αριστερή παρένθεση και τη χρηματοπιστωτική ασφυξία της χώρας». Οσον αφορά τον κ. Βενιζέλο, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως είναι τιμή «να μας απειλεί ο άνθρωπος που έφτιαξε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών». Τέλος, δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή πως ο κ. Τσίπρας για ακόμη μία ομιλία αναφερόταν σταθερά στην «Προοδευτική Συμμαχία», που έχει «αντικαταστήσει» πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ.Let's block ads! (Why?)

Βουλή: Αρση ασυλίας για Λοβέρδο, Σαλμά και Φωκά

Αρση ασυλίας του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέα Λοβέρδου για την υπόθεση της Novartis αποφάσισε η Βουλή κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε τη σχετική συζήτηση.Επίσης, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και για τους βουλευτές Μάριο Σαλμά της ΝΔ και Αριστείδη Φωκά των ΑΝΕΛ, για διαφορετικές υποθέσεις.Let's block ads! (Why?)

Υπόθεση Siemens: Το χρονικό εμπλοκής του «στρατηγού»

Η περιπέτεια του πρώην «στρατηγού» του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρου Τσουκάτου, ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου 2008. Τότε τον κάλεσε ο εισαγγελέας κ. Παναγιώτης Αθανασίου να εξηγήσει πώς έφτασε στα χέρια του το 1 εκατομμύριο γερμανικών μάρκων της Siemens. Τα χρήματα είχαν δοθεί το 1999 στο ΠΑΣΟΚ από το ποσοστό 2% επί του τζίρου που χρησιμοποιούσε η ηγεσία της Siemens Hellas για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Μερικές μέρες νωρίτερα η «Κ» είχε δημοσιεύσει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες δύο επιχειρηματίες είχαν κατονομάσει τον κ. Τσουκάτο στον κ. Αθανασίου ως παραλήπτη του εκατομμυρίου. Χθες, η εισαγγελέας στη δίκη της Siemens, Ελένη Σκεπαρνιά, πρότεινε την απαλλαγή τόσο του κ. Τσουκάτου όσο και των άλλων 13 κατηγορουμένων που ενεπλάκησαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στη μεταφορά του εκατομμυρίου.Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσουκάτος πήρε την ευθύνη της μεταφοράς των χρημάτων και ζήτησε συγγνώμη για την πρακτική αυτή, προσθέτοντας ότι «τα μεγάλα κόμματα χρηματοδοτούντο στις εκλογές από τις μεγάλες επιχειρήσεις», η ανάκριση για την υπόθεση από την αρχή είχε διαφορετική προσέγγιση. Ο ίδιος εξαρχής υποστήριζε ότι το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ είχε καταλήξει στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο οι εισαγγελείς συνέδεσαν το ποσό με τις «μίζες» σε «άγνωστα στελέχη του ΟΤΕ». Χθες, η εισαγγελέας Ελένη Σκεπαρνιά είπε: «Οι ισχυρισμοί του καταρρίφθηκαν αφού αποδείχθηκε από τη διαδικασία στο ακροατήριο ότι έλεγε ψέματα σε όλη την προδικασία για τη σχέση του με τον Χριστοφοράκο, αλλά είχε τουλάχιστον 11 τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις το έτος 1997, 27 το 1998, 9 το 1999. Μια ημέρα πριν από την υπογραφή, ο Χριστοφοράκος συναντήθηκε με Μαντέλη και μίλησε τηλεφωνικά και με Τσουκάτο. Ολα επιβεβαιώθηκαν από το ημερολόγιο του Χριστοφοράκου του 1997 και την κατάθεση της Τσακάλου». Το ποινικό αδίκημα ν. 2429/1996 της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ήταν πλημμέλημα και είχε παραγραφεί. Ηταν ισχυρισμός για την απαλλαγή του ιδίου λόγω απουσίας αιτιώδους συνδέσμου με την 8002. Δεν αποδείχθηκε σε ποιους υπαλλήλους πήγαν. Τόσο στη διάρκεια της δίκης όσο και κατά την προανάκριση και την κύρια ανάκριση, δεν αποδείχθηκε κάποια σχέση του κατηγορουμένου Θ. Τσουκάτου με τα στελέχη του ΟΤΕ που αποφάσισαν για τη σύναψη και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών. Ο ίδιος είπε στην απολογία του: «Δεν ζητώ συγγνώμη από την ηγεσία του κόμματός μου, που με εγκατέλειψε και με έκανε αποδιοπομπαίο τράγο, σάκο του μποξ για τα άλλα κόμματα, και στόχο της τρομοκρατίας. Απαιτώ να μου ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν είπε την αλήθεια». Οι χθεσινές εξελίξεις στη δίκη, έπειτα από την πολυετή διαδικασία, κλείνουν έναν κύκλο για τον κ. Τσουκάτο και την εμπλοκή του στην υπόθεση.Let's block ads! (Why?)

Η Αγκυρα καθυστερεί την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Ασφυκτικές πιέσεις στη Βόρεια Μακεδονία για την έκδοση γκιουλενιστών ασκεί η Αγκυρα, μη διστάζοντας να απειλήσει με καθυστέρηση της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό υποστηρίζει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Balkan Insight, η οποία ανήκει στο Βαλκανικό Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (BIRN).Οπως αναφέρει το εκτενές δημοσίευμα, η Αγκυρα αξιώνει από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ την έκδοση 15 πολιτών τουρκικής υπηκοότητας, με την κατηγορία ότι ανήκουν στο δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει το δίκτυο του ισλαμιστή ιεροκήρυκα που ζει στις ΗΠΑ τρομοκρατική οργάνωση και το έχει ενοχοποιήσει για το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Το θέμα τέθηκε με ιδιαίτερη ένταση επί τάπητος από τον Τούρκο υπουργό Αμυνας Χουλουσί Ακάρ στις 3 Απριλίου, όταν επισκέφθηκε τα Σκόπια. Ανάλογο αίτημα είχε υποβάλει ο Ακάρ στο Κόσοβο, το οποίο επίσης επισκέφθηκε πρόσφατα. Τιμητικό άγημα υψώνει τη σημαία του ΝΑΤΟ δίπλα από εκείνη της Βόρειας Μακεδονίας, μπροστά από κυβερνητικό κτίριο στα Σκόπια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ο Ζάεφ κρατάει σθεναρή στάση έναντι των τουρκικών πιέσεων, υποστηριζόμενος από Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι η Ε.Ε. τάσσεται εναντίον της έκδοσης αθώων πολιτών και απαιτεί από τα Σκόπια τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ανάλογες περιπτώσεις. Ωστόσο, η υπουργός Αμυνας της Βόρειας Μακεδονίας Ραντμίλα Σεκερίνσκα δήλωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή ότι η χώρα της χρειάζεται και την Τουρκία, όπως και όλα τα άλλα μέλη της Συμμαχίας, για την επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ, ύστερα από την επίλυση της διαφοράς με την Ελλάδα. Το Balkan Insight υποστηρίζει ότι η Αγκυρα καθυστερεί την επικύρωση, ώστε να μεγιστοποιήσει την πίεση στα Σκόπια για τους (πραγματικούς ή υποτιθέμενους) γκιουλενιστές. Παράλληλα, πιέζει τις αρχές των Σκοπίων να κλείσουν ιδιωτικά σχολεία, εφημερίδες και ΜΚΟ που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν.Let's block ads! (Why?)