Συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών- Εθελοντών Στρατού ξηράς

Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:39:04 μ.μ.) οι συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας του Στρατού ξηράς για τα έτη 2020 και 2021, λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων και λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου των 2 ετών στον κατεχόμενο βαθμό.