ΧΑ: Με μια σημαντική άνοδος +1,83% που την προκάλεσε ευρύτατο αγοραστικό ενδιαφέρον

Η τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας δεν είχε μεγάλους όγκους αλλά η διάθεση για ήπιες ρευστοποιήσεις αφορούσε ένα μόνο blue chip. Σήμερα η άνοδος ήταν υπολογίσιμων διαστάσεων  καθώς ενίσχυσε τη συνολική κεφαλαιοποίηση περισσότερο από 1 δις ευρώ. Οι τράπεζες για άλλη μια συνεδρίαση , δεν ήταν ο κλάδος που οδήγησε την  άνοδο, έτσι έγιναν πυλώνες της ανόδου πολλά και διαφορετικά από την Τρίτη blue chip του αντιτραπεζικού μπλοκ.  Η προσπάθεια των παραγόντων της αγοράς σήμερα αφορούσε στο να περάσει  μέσος όρος ψηλότερα από τις 850 μονάδες.  Η κεντρική αιτία  για την επανεμφάνιση διάθεσης για ρίσκο σε παγκόσμια κλίμακα ήταν η ίδια με της προηγούμενης συνόδου, ήτοι η παραδοχή πως η ανησυχία για την πανδημία προκάλεσε μεγαλύτερες απώλειες από όσο ανάγκαζαν τα δεδομένα για την οικονομία.