Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Πέμπτη

Παραμένει και την Πέμπτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.