Πολιτική Προστασία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δασολόγων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων Δασολόγων ΠΕ, με αξιόλογη προϋπηρεσία και εμπειρία στο αντικείμενό τους, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από όλο το Δημόσιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών και του έργου της.